Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Adresni registar

Uredba o Adresnom registru („Sl. glasnik RS“, br. 63/2017) primenjuje se od  6. jula 2017. god.

Ovom uredbom propisuje se način i postupak  vođenja Adresnog registra, označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, način  i postupak utvrđivanja kućnih  brojeva, označavanje i obeležavanje zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima.

Adresni registar jeste osnovni i javni registar o kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova u  naseljenom mestu. Adresni registar obuhvata i utvrđivanje kućnih brojeva za stambene  i poslovne zgrade, kao i za  katastarske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, označavanju zgrada kućnim brojevima i vođenju registra kućnih brojeva i trgova („Službeni glasnik RS”, broj 16/2012).

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner