Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Saopštenje Zaštitnika građana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Oružani sukobi, unesrećene žrtve terorističkih napada i kolone migranata i izbeglica, skoro sedam decenija od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN, predstavljaju danas najpotresnije slike savremenog sveta. U svetlu ovih pojava, od kojih su neke poput talasa migranata i izbeglica vidljive i u Srbiji, suočavamo se i sa višegodišnjim problemima naših građana u ostvarivanju njihovih prava, ističe zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Među njima i dalje su posebno ranjive grupe žene i deca žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, Romi i Romkinje, starija i LGBTI populacija. Nezaposlenost, ali i neispunjavanje obaveza poslodavaca prema zaposlenima čine njihov socijalni položaj nesigurnijim, posebno u susretu sa neefikasnom administracijom, izjavio je Pašalić i dodao da je ostvarivanje imovinskih prava građana Republike Srbije i dalje praćeno dugotrajnim postupcima. Iako je u proteklim godinama unapređen zakonodavni okvir od značaja...

Detaljnije

Sudije i tužioci opterećeni velikim brojem predmeta  

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca navodi i da je uočljiv veliki problem zbog tripliranja nadležnosti tužilaca, uvođenjem tužilačke i finansijske istrage i nove uloge u prevenciji nasilja u porodici. UTS, prema njegovim rečima, očekuje da će se predstojećim promenama Ustava isključiti i politički uticaj i nepotizam u izboru sudija i tužilaca. Pripadnici pravosuđa smatraju da na izbor sudije i tužioca utiču veze i nepotizam, pokazalo istraživanje Alumni kluba Pravosudne akademije. Većina sudija i tužilaca u Srbiji smatra da prilikom izbora na sudijsku i tužilačku funkciju i napredovanja u karijeri „pretežu” lične veze i nepotizam u odnosu na objektivne kriterijume, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA), koje je juče predstavljeno javnosti. U istraživanju anonimno je učestvovalo 1.218 sudija iz 83 suda svih rangova (osim Vrhovnog kasacionog suda) i 385 nosilaca javnotužilačke funkcije iz 47 tužilaštava...

Detaljnije

Kućni zatvor i sporazum o priznanju krivičnog dela

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Postavlja se pitanje da li tkzv. kućni zatvor mora biti predviđen u sporazumu o priznanju krivičnog dela, da bi sud moga da odluči da će se kazna zatvora izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, ili је sud koji o njemu odlučuje ovlašćen da isto odredi u presudi kojom prihvata sporazum po saglasnom, usmenom predlogu stranaka na ročištu iz člana 315. ZKP, ili po sopstvenoj oceni o ispunjenosti uslova. Prema pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog suda utrvđenog na sednici Krivičnog odeljenja održanoj 28.09.2015. godine, verifikovano sa sednice K.O.održanoj 09.11.2015. godine: „Kazna zatvora do jedne godine za koju je određeno da će se izvršiti na način iz člana 45. stav 5. KZ (tzv.kućni zatvor), mora biti predviđena u sudu podnetom pisanom sporazumu stranaka o priznanju krivičnih dela, a sud koji odlučuje o sporazumu je ovlašćen da...

Detaljnije

Saopštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

>> dana Dec 7, 2017 | 0 komentara

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava osiguranike ovog fonda da od 1.12.2017. godine zahteve za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja, mogu podneti preko Portala e-uprava i na šalterima filijala i ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. JP Pošta Srbije od 1.12.2017. godine ne prima zahteve za izdravanje kartice zdravstvenog osiguranja, zbog isteka Ugovora o realizaciji Zaključka Vlade RS 05 broj:180-10800/2016 od 9.11.2016. godine. Link za Portal euprava: https://www.euprava.gov.rs/ Inače, Portal eUprava je rezultat projekta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Republičkog zavoda za informatiku i Internet, sadašnjeg Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i Uprave za Digitalnu agendu, koja je organ u sastavu Ministarstva. Ove su institucije nosioci ovog projekta, koji je u realizaciji zapravo rezultat rada brojnih državnih institucija i lokalnih samouprava koje su na Portalu objavile svoje elektronske usluge i informacije vezane za usluge koje pružaju građanima...

Detaljnije

Predloženo ukidanje sedam taksi u oblasti građevinarstva

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Predlogom izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama predviđeno je ukidanje sedam taksi u oblasti građevinarstva, što će doneti uštedu od šest odsto vrednosti objekta. Izmene ovog zakona, koje je usvojila Vlada Srbije na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, upućene su Skupštini Srbije na usvajanje. Najznačajnija promena je da se taksa za izdavanje upotrebne dozvole više neće tretirati kao parafiskalni namet, što će doprineti i da se smanji broj objekata koji se sada koriste bez upotrebne dozvole. Ova taksa, prema predlogu Ministarstva, plaćaće se u zavisnosti od vremena potrebnog za obradu prosečnog zahteva, a ne u fiksnom iznosu od 0,2 odsto na predračunsku vrednost objekta. Na primer, taksa za stovarište, koje posmatra i Duing biznis izveštaj Svetske banke, umesto dosadašnjih 56.000 dinara, iznosiće između 1.800 i 18.000 dinara, u zavisnosti od kompleksnosti objekta. Značajnu uštedu predstavlja i...

Detaljnije

Problemi sa zaštitom podataka o ličnosti

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje i upozorava da je loše što se nastavlja sa praksom da Vlada Srbije neke predloge zakona utvrđuje i dostavlja Narodnoj skupštini na usvajanje, ne tražeći pritom, suprotno sopstvenom Poslovniku i zakonu, mišljenje Poverenika, iako je reč o predlozima zakona koji, pored ostalog, podrazumevaju i obradu podataka o ličnosti. Ovo za posledicu može imati ne samo “apstraktno” ugrožavanje principa ustavnosti usled usvajanja zakonskih normi suprotnih ustavnim odredbama, nego i konkretno, kontinuriano ugrožavanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u primeni zakona nakon usvajanja. Poverenik ukazuje da su samo 1.12.2017.godine, ušli u skupštinsku proceduru tri predloga zakona na koja nije traženo mišljenje Poverenika, a koja sadrže rešenja koja se obradom podataka o ličnosti bave na način koji je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Ustavom...

Detaljnije

Povećanje plata sudija i tužilaca u 2018. godini

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Vlada Srbije odlučila je da se za pet odsto povećaju plate sudija i tužilaca u 2018. godini, saznaje Tanjug. Naime, prvim planom budžeta za 2018. godinu, u delu koji se tiče pravosuđa, sudije i tužioci nisu bili planirani za povećanje plata od 10 odsto kao ostali budžetski korisnici. Nakon što su reagovala strukovna udruženja, kao i najviši sudijski i tužilački organi Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva, Vlada Srbije je donela odluku na današnjoj sednici da se sudijama i tužiocima povećaju plate za pet odsto. Udruženje tužilaca Srbije pozdravilo je ovu odluku jer se na taj način, kako je rečeno Tanjugu, “ojačava finansijska samostalnost sudija i tužilaca”. Izvor: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca...

Detaljnije

Inicijativa za uređenje primene sredstava prinude

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Obavljajući poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, Zaštitnik građana je ustanovio da nisu na sistemski način propisane tehničke karakteristike i način upotrebe sredstava prinude, zbog čega je Ministarstvu unutrašnjih poslova podneo inicijativu za donošenje propisa kojim će se ovo urediti. Time što nije određen ili nije na odgovarajući način određen niz tehničkih karakteristika sredstava prinude i način njihove upotrebe, povećana je mogućnost nastanka povreda prava građana na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, navodi se, između ostalog, u Inicijativi. Tekst inicijative: http://www.ombudsman.rs/attachments/article/5564/Inicijativa.pdf Izvor: Sajt Zaštitnika građana...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner