Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Zakonska obaveze izrade i objavljivanja Informatora o radu od strane javnih tužilaštava

>> dana Jun 23, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ukazao je na “veoma zabrinjavajuće rezultate” analize izvršavanja zakonske obaveze izrade i objavljivanja Informatora o radu od strane javnih tužilaštava u Srbiji, kojima je uputio ukupno 62 upozorenja, saopšteno je iz Kancelarije Poverenika. Kako je navedeno, Poverenik je zatražio da republički tužilac bez odlaganja preduzme mere koje su nužne da bi se izvršavanje te zakonske obaveze dovelo u okvire koji bi se mogli smatrati bar minimalno prihvatljivim, jer analiza izvršavanja obaveze izrade i objavljivanja Informatora o radu Poverenika pokazuje da je od ukupnog broja javnih tužilaštava – 89, zakonsku obavezu, makar samo formalno, izvršilo samo 27. Izvor: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o...

Detaljnije

Srbija od danas postaje partner u Fondu za inovativna preduzeća

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Srbija od danas postaje partner u Fondu za inovativna preduzeća, čime se otvaraju vrata inovativnom napretku malih i srednjih preduzeća što će usloviti i razvoj Srbije i regiona. Današnjem skupu koji je održan u Naučno-tehnološkom parku Beograd osim ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića, ministra privrede Gorana Kneževića prisustvovali su i direktor Fonda za inovacionu delatnost, predstavnici Evropske komisije kao i brojni privrednici . “Izuzetno je važno da je nauka i obrazovanje u finkciji inovativnost, odnosno konurentnog razvoja jedne zemlje. Zajedno, sa Ministarstvom privrede i Fondom za inovacionu delatnost, potrudićemo se da odgovorimo na sve izazove inovativnog preduzetništva. Verujem da ćemo, kada udružimo sve postojeće kapacitete, uz svesrdnu podršku Evropske unije i evropskih institucija, doprineti ostvarivanju cilja da je Srbija zemlja privrede zasnovane na znanju”, poručio je ministar Šarčević. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je opredelilo...

Detaljnije

Lista kandidata za Izbornu skupštinu Advokatske komore Srbije 01.07.2017. godine

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

U prilogu možete pogledati Odluku Izborne komisije o utvrđivanju liste kandidata za izbor nosilaca funkcija i članova organa Advokatske komore Srbije čiji će se izbor vršiti na nastavku sednice Izborne skupštine Advokatske komore Srbije, koja je zakazana za 01.07.2017. godine. Odluka Izborne komisije. Izvor: Sajt Advokatske komore Srbije.  ...

Detaljnije

Upravni odbor Društva sudija Srbije je organizovao raspravu uvezi sa izmenama Ustava Republike Srbije

>> dana Jun 21, 2017 | 0 komentara

Upravni odbor Društva sudija Srbije je organizovao raspravu uvezi sa izmenama Ustava Republike Srbije, planiranim Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa 2013-2018. godine i Akcionim planom za Poglavlje 23 u pristupnim pregovorima sa EU. Pripremajući polazne osnove za ovu raspravu, Upravni odbor je razmotrio dokument „Pravna analiza ustavnog okvira o pravosuđu u Republici Srbiji“, koji su sačinili članovi radne grupe Komisije za reformu pravosuđa, profesori dr Irena Pejić, dr Vladan Petrov, dr Darko Simović i dr Slobodan Orlović. U ovom dokumentu je analiziran postojeći ustavni okvir o pravosuđu i izneti načelni zaključci o pravcu budućih izmena Ustava Republike Srbije. Upravni odbor smatra da navedeni dokument predstavlja dobru polaznu osnovu za raspravu o ustavnim promenama, a u pogledu zaljučaka iz tog dokumenta je zauzeo stavove koje možete preuzeti ovde. Izvor: Društvo sudija...

Detaljnije

Nastavak projekta eZUP

>> dana Jun 21, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić prisustvovali su danas promociji aplikacije eZUP u okviru koje je demonstriran upravni postupak izdavanja pasoša za maloletna lica. U saopštenju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu navodi se da su na promociji koja je održana u Policijskoj stanici Savski Venac, korisnici usluge bili roditelji koji su zahtev za izdavanje pasoša za svoje dete podneli elektronskim putem, a reč je o svojevrsnom nastavku projekta “Bebo dobro došla na svet”. Potrebna im je bila samo lična karta, popunjena saglasnost da se lični podaci iz izvoda iz matične knjige rođenih i državljanstva pribavljaju po službenoj dužnosti i uplaćena taksa. Na osnovu toga, pasoš je izrađen za svega 10 minuta. Stefanović je ukazao na to da prilikom vađenja dokumenata, sada više niko ne...

Detaljnije

Da li se kapara može dati prilikom zaključenja predugovora ili se daje uz ugovor?

>> dana Jun 20, 2017 | 0 komentara

Da li se kapara može dati prilikom zaključenja predugovora ili je neophodno da se daje uz ugovor s obzirom na to da postoji praksa sudova sa stanovištem da se kapara koja je data prilikom zaključenja predugovora vraća ako glavni ugovor nije zaključen i da se u tom slučaju ne primenjuju zakonska pravila o kapari, sa obrazloženjem da je prema odredbi člana 73. ZOO („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – USJ i 57/89, „Službeni list SRJ”, broj 31/93 i „Službeni list SCG”, broj 1/03 – Ustavna povelja) kapara akcesoran, sporedan ugovor koji se zaključuje u trenutku zaključenja ugovora (u prilogu presuda Višeg suda u Pančevu Gž. 1077/11 od 18. oktobra 2011. godine)? Predugovor je vrsta ugovora. NJegovim zaključenjem, ako sadrži bitne sastojke budećeg glavnog ugovora, nastaju prava i obaveze između stranaka. Otuda se njegovo izvršenje može obezbediti svakim...

Detaljnije

Nova zgrada Prekršajnog i Privrednog suda u Užicu

>> dana Jun 18, 2017 | 0 komentara

Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović najavila je danas, prilikom otvaranja nove zgrade Prekršajnog i Privrednog suda u Užicu, da će resorno ministarstvo i u narednom periodu nastaviti sa poboljšanjem infrastrukturnih uslova u sudovima u našoj zemlji. Kuburović je istakla da Ministarstvo pokušava da unapredi infrastrukturne kapacitete, podsetivši na to da su poslednjih godinu i po dana otvorene dve potpuno nove zgrade prekršajnih sudova, a da se do kraja godine očekuje otvaranje još jednog suda. Na ovu zgradu u Užicu smo posebno ponosni jer je po površini najveći objekat koji je za potrebe sudova izgrađen u poslednjih 20 godina u Srbiji, navela je ona. Kuburović je istovremeno izrazila nadu da će nove prostorije sudova, koji su do sada radili u neadekvatnim uslovima, doprineti tome da oni budu još efikasniji, iako i sada ostvaruju dobre rezultate. Ona je...

Detaljnije

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

>> dana Jun 18, 2017 | 0 komentara

Kako i sam naslov ovog zakona govori, on treba da zaštiti pravo građana na suđenje u razumnom roku. Zakon je objavljen u “Sl. glasniku RS”, broj 40/2015 od 7. maja 2015. godine, a primenjuje se od 1. januara 2016.godine. Pre stupanja na snagu ovog zakona, suđenje u razumnom roku, kao prelazno rešenje, bilo je regulisano odredbama čl.8a i 8b Zakona o uređenju sudova, koji je objavljen u Službenom glasniku RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11 i 101/13. U prelaznim i završnim odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku propisano je da: Postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji je do stupanja na snagu ovog zakona pokrenut prema Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr....

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner