Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Zloupotreba položaja odgovornog lica prema najnovijim izmenama Krivičnog zakonika

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Najnovije izmene Krivčnog zakonika objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. god. Prema zavrđnoj odredbi ovih izmena, izmene stupaju na snagu 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba člana 24, člana 27. i čl. 35. do 38. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. marta 2018. godine i odredaba člana 41. koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Zakonodavac je ovom prilikom učinio brojne izmene i dopune još vazećeg Krivičnog zakonika. Ovom prilikom izdvajamo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica, koje je prema najnovijim izmenama u odredbama čl.227.KZ definisano na sledeći način: (1) Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, ukoliko time nisu...

Detaljnije

VSS utvrdio nova pitanja za pisani test iz oblasti upravnog prava

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 22.08.2017. godine utvrdio nova pitanja za pisani test iz oblasti upravnog prava, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira. Na taj način je došlo do izmene JEDINSTVENE BAZE PITANJA koja su poređana po oblastima: -Oblast zaštite ljudskih prava i sloboda -Oblast prekršajnog prava -Oblast privrednog prava -Oblast upravnog prava -Oblast krivičnog prava Oblast građanskog prava. Baze pitanja po svakoj od navedenih oblasti možete preuzeti na sajtu Visokog saveta sudstva. Izvor: Sajt Visokog saveta...

Detaljnije

Adresar za overu potpisa, prepisa i rukopisa za brže i lakše informisanje građana

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo pravde izradilo je Adresar za overu potpisa, prepisa i rukopisa, koji će građanima Srbije omogućiti da na brz i efikasan način dođu do informacija kod kog javnog beležnika, suda ili opštinske uprave mogu da overe potpise, prepise i rukopise. Poslovi overe potpisa, prepisa i rukopisa su od 1. marta ove godine prešli u isključivu nadležnost javnih beležnika u gradovima i opštinama za čije su područje javni beležnici izabrani. U gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici ove poslove nastavljaju da obavljaju osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske uprave. Adresar građanima omogućava da unosom naziva grada ili opštine ćirilićnim pismom dobiju naziv, adrese i brojeve telefona organa u kojima mogu da overe potpis, prepis ili rukopis. Adresaru je moguće pristupiti na internet prezentaciji Ministarstva pravde i na zvaničnom nalogu ministarstva na društvenoj...

Detaljnije

Unapređenje procedure u oblasti plaćanja poreza

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i minstar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar finansija Dušan Vujović konstatovali su da je neophodno unapređenje poreskog sistema kako bi Srbija zauzela još bolje mesto na Duing biznis listi Svetske banke. Mihajlović, koja predsedava Radnoj grupi na unapređenje pozicije Srbije na Duing biznis listi, istakla je da je naša zemlja ostvarila značajan napredak u uslovima poslovanja na toj listi, ali da se na tome neće stati, zbog čega je važan kontinuiran rad na unapređenju procedura u oblasti plaćanja poreza. Ona je podsetila na to da je u prethodnim godinama ostvaren veliki uspeh u oblasti plaćanja poreza, pre svega uvođenjem elektronske naplate, da je to prepoznato od strane Svetske banke zbog čega imamo kontinuiran napredak na Duing biznis listi. Ali, naš je cilj i da sprečimo da se kroz nove propise i podzakonska...

Detaljnije

Registre ličnih podataka građana treba urediti zakonom

>> dana Aug 22, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u pismu predsednici Vlade izrazio je zadovoljstvo zbog, na sastanku od 18. 8. 2017. postignute pune saglasnosti o nužnosti da se registri ličnih podataka građana, čije uspostavljanje Vlada planira, uređuje zakonom i da se ne mogu zasnivati na podzakonskim aktima ili sporazumima ministara. Poverenik će postupak nadzora nad MDULS i MUP koji je pokrenut povodom “Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji” koji ima za cilj “uspostavljanje elektronske evidencije o građanima Srbije” sprovesti do kraja, a o rezultatima obavestiti Vladu i javnost, posebno imajući u vidu da će odgovori na sva otvorena pitanja biti od značaja za rad radne grupe koju će Vlada formirati u cilju pripreme odgovarajućeg zakona. Poverenik je predsednici Vlade ponovno dostavio Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je (takođe uz pismo upućeno lično premijerki) dostavio...

Detaljnije

Nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti

>> dana Aug 21, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je danas da je Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti spreman, i da se očekuje njegovo usvajanje na Vladi i upućivanje u redovnu skupštinsku proceduru. Mihajlović je, nakon sastanka sa direktorom Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) Milanom Rikanović, istakla da se na izradi pomenutog zakona, krovnog u ovoj oblasti, ozbiljno i predano radilo duže od dve godine, i da je njegovo usvajanje deo Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23. Ona je rekla da je nakon konsultacija sa svim relevantnim akterima, uključujući civilni sektor i stručnu javnost, krajnje vreme da zakon bude usvojen. Unapređenje rodne ravnopravnosti i uključivanje žena u politički, ekonomski i društveni život zemlje odgovornost je čitavog društva, i zato smo u izradi zakona konsultovali sve relevantne institucije...

Detaljnije

Nove osnovice za penzijsko i invalidsko osiguranje

>> dana Aug 18, 2017 | 0 komentara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za avgust 2017.važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 7%(zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 23.446 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 334.945dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 6.095,96 do 87.085,70 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar 2017. godine. Izvor: Izvod iz zakona preuzet je iz programskog paketa “Propis Soft”–Redakcija Profi Sistema....

Detaljnije

Uspostavljanje elektronskog sistema za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi

>> dana Aug 18, 2017 | 0 komentara

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović izjavio je da je danas sa predstavnicima NALED-a i Nemačke razvojne saradnje (GIZ) potpisan Memorandum o sprovođenju projekta “Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika”. Konferencija za novinare nakon potpisivanja Memoranduma o sprovođenju projekta “Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika”. Nedimović je na konferenciji za novinare održanoj u Pres sali Vlade Srbije, istakao da su Memorandum potpisali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministar je objasnio da je potpisivanjem ovog memoranduma omogućeno uspostavljanje elektronskog sistema za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi kao i suzbijanje sive ekonomije u zemlji. On je naglasio da se, usled birokratskih prepreka, najveći deo poslova u poljoprivredi obavlja u crnoj zoni, dodajući da će se uspostavljanjem trenutnog elektronskog upisivanja radnika na terenu u sistem, između 80...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner