Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Besplatna pravna pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja iz sporazuma između naše zemlje i Bosne i Hercegovine

>> dana Oct 18, 2017 | 0 komentara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Bosni i Hercegovini i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora održavaju 24. oktobra 2017. godine u Novom Sadu, od 9 do 16.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Novi Sad, Žitni trg 3) i 25. oktobra 2017. godine u Beogradu, od 9 do 16.00 časova (prostorije Službe I Filijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10). Na ovim razgovorima će savetodavci iz Fonda PIO Republike Srpske, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Bosne i Hercegovine. Svi zainteresovani obavezno treba...

Detaljnije

Bezbednosno proveravanje može se obaviti bez znanja lica koja se proveravaju

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Sporno je da se bezbednosno proveravanje može obaviti bez znanja lica koja se proveravaju, i to pre stupanja na rad, odnosno funkciju, tokom vršenja funkcije, odnosno obavljanja poslova, kao i godinu dana po prestanku vršenja funkcije. Osamnaestog septembra ove godine upućen je dopis svim tužilaštvima od strane apelacionih javnih tužilaštava u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu u vezi formiranja posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu, u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji počinje sa primenom od 1. marta 2018. godine, radi prijavljivanja zamenika javnih tužioca za rad u posebnim odeljenjima, koji bi od sredine oktobra počeli sa obukom na Pravosudnoj akademiji. Broj zamenika javnih tužilaca po tim posebnim odeljenjima: Više javno tužilaštvo Beograd – 25 zamenika, javna...

Detaljnije

Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti kao novo krivično delo

>> dana Oct 16, 2017 | 0 komentara

Navedeno krivično delo propisano je odredbom člana 340a Krivičnog zakonika i to njegovim izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), koje se primenjuju od 1. juna 2017. godine. Ovo krivično delo svstano je u dvadeset devetoj glavi krivičnih dela protiv pravosuđa. Isto je definisano na sledeći način: Ko prekrši zabranu utvrđenu izrečenom merom bezbednosti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. Cilj ovog krivičnog dela je obezbeđivanje sankcije za kršenje zabrane koju određene mere bezbednosti sadrže, s obzirom da važeći Krivični zakonik ne propisuje nikakve sankcije za kršenje zabrana kod nekih mera bezbednosti, a kod drugih zabrana sankcija se ogleda u tome, što sud izričući uslovnu osudu, može odrediti da će se ista opozvati ako osuđeni prekrši zabranu određenu merom bezbednosti, što je propisano u čl.85. i 86. Krivičnog zakonika. Dakle, prema čl.85. i 86. Krivičnog...

Detaljnije

Rok za dostavljanje školske potvrde i isplata penzija

>> dana Oct 15, 2017 | 0 komentara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava studente – korisnike porodičnih penzija, koji su to pravo ostvarili po osnovu školovanja na visokim školama ili fakultetima, da do 25. oktobra treba da dostave nadležnim filijalama Fonda PIO potvrde o upisu nove školske godine. Na potvrdama je potrebno upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija, a mogu se doneti lično ili poslati poštom. Dostavljanjem školske potvrde isplata penzija će se redovno nastaviti. U slučaju nedostavljanja školske potvrde na vreme privremeno će biti obustavljena isplata, sve dok ne dokažu da su upisali godinu. Podsećamo da pravo na porodičnu penziju imaju studenti do diplomiranja, a najkasnije do navršene 26. godine života, bez obzira na to da li se njihovo obrazovanje finansira iz budžeta ili student sam finansira obrazovanje na teritoriji Republike Srbije. Pravo imaju i apsolventi kojima je apsolventski status...

Detaljnije

Elektronski dnevnik

>> dana Oct 13, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je Dopis školskim upravama i školama koje su deo Pilot-projekta esDnevnik i obavestilo ih da se  u skladu sa članom 174. stav 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja evidencija o učenicima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, vodi elektronski. Prema navedenom čl.174. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) : Ustanova vodi evidenciju o deci, učenicima i odraslima obuhvaćenim formalnim obrazovanjem, o roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i o zaposlenima, u skladu sa ovim i posebnim zakonom. Evidencija o deci, učenicima i odraslima i o roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima predstavlja skup ličnih podataka kojima se određuje njihov identitet, obrazovni, socijalni i funkcionalni status i potrebna dodatna obrazovna, socijalna i zdravstvena podrška, u skladu sa posebnim zakonom. Evidencija o zaposlenima predstavlja skup ličnih podataka kojima se...

Detaljnije

Konferencija o reformi pravosuđa održana u Medija centru

>> dana Oct 12, 2017 | 0 komentara

Prama navodima Nenada Stefanovića iz Udruženja tužilaca politika treba da bude isključena iz izbora i napredovanja sudija i tužilaca, kao i da bude isključena iz funkcionisanja pravosuđa i pravosudnih saveta. Pravo sudija i tužilaca da misle i govore treba da bude neprikosnoveno, a tužilaštvo treba da bude ustavom osposobljeno da odgovori izazovima savremenog društva. Koferencija “Polazne osnove za uspešnu reformu pravosuđa” u organizaciji Društva sudija Srbije, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Centra za pravosudna istraživanja, održana je danas u Medija centru u Beogradu. Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, Radovan Lazić predsednik UO Udruženja tužilaca, Miodrag Majić, predsednik Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja, i Nenad Stefanović, član Upravnog odbora Udruženja tužilaca, na panelu u Medija centru predstavili su polazne osnove za raspravu o izmenama Ustava Srbije i za ustavnu reformu pravosuđa. Kako je naveo Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca, povodom planiranih...

Detaljnije

Rodna ravnopravnost – ekonomsko osnaživanje žena

>> dana Oct 11, 2017 | 0 komentara

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i v.d. pomoćnika ministra u Sektoru za rodnu ravnopravnost i antidiskriminacionu politiku Nina Mitić prisustvovali su tribini na temu “Rodna ravnopravnost – ekonomsko osnaživanje žena”. Ministar Zoran Đorđević istakao je da je Srbiji potreban inovativan Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji će našu zemlju pozicionirati u sam vrh kada je u pitanju položaj žena. “Nacionalni akcioni plan za period 2016-2020. godine doneo je dosta novih ideja, koje treba sprovesti. Ukoliko bi uspeli da ostvarimo većinu plana bilo ostvareno, Srbija bi bila po položaju žena među prve tri zemlje u Evropi”, poručio je Đorđević. Đorđević je dodao da bi Zakon o rodnoj ravnopravnosti trebalo da se osloni i da mu bude osnov Zakon o zabrani diskriminacije koji bi uskoro trebao da uđe unskupštinsku proceduru. Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i...

Detaljnije

Sporazum o saradnji Ministarstva pravde i Finansijske policije Italije – srpski tužioci i policajci na obuci u Italiji

>> dana Oct 11, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde Republike Srbije Nela Kuburović i komandant Finansijske policije Italije Đorđo Toski potpisali su danas u Rimu Sporazum o saradnji dve institucije, koji predstavlja još jedan korak u cilju unapređenja međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sporazumom o saradnji predviđena je, pored ostalog, obuka srpskih tužilaca i policajaca u Školi poreske policije u mestu Lido di Ostia u Italiji. „Potpisivanjem ovog sporazuma nastavlja se dugogodišnja saradnja Srbije i Italije kada je reč o borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, krijumčarenja i terorizma“, istakla je Kuburović nakon potpisivanja tog sporazuma. Ministarka pravde je naglasila da je taj sporazum naročito značajan za Srbiju, jer od 1. marta 2018. godine počinje primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Kuburović je precizirala da će Sporazum omogućiti da Srbija ima specijalizovane...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner