Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Dozvoljenost vođenja prekršajnog i krivičnog postupka povodom istog životnog događaja i primena tzv. „Engel merila“

>> dana Feb 18, 2018 | 0 komentara

Odredbom člana 4. stav 1. ZKP propisano je da niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen. Zabrana vođenja postupka protiv istog lica zbog istog dela, poznata kao princip ne bis in idem, postoji ako je prethodni postupak protiv istog lica okončan pravnosn- anžnom presudom kojom se optužba odbija, ako je doneta presuda kojom je osuđen ili oslobođen ili je doneto rešenje o obustavi postupka. Pravna sigurnost u kaznenom pravu, garantovana je i Ustavom Republike Srbije, koji u članu 34. stav 4. propisuje da niko ne može biti gonjen ni kažnjen za krivično delo za koje je pravnosnažnom presudom oslobođen ili osuđen, ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen, niti sudska odluka može...

Detaljnije

Kritika ustavnih amandmana koji se odnose na pravosudje

>> dana Feb 18, 2018 | 0 komentara

Amandmanima koje predlaže Ministarstvo vrši se relokacija političkog uticaja sa jednog organa na drugi, umnožavanje i koncentracija političkog uticaja. Ukoliko stvari ostanu ovakve, barem kad je tužilaštvo u pitanju, građani će mnogo teže moći da dosegnu do pravde, pogotovo kad je sa druge strane neko uticajan i politički moćan, kaže Goran Ilić . Ako se ustavni amandmani o pravosuđu koje je pripremilo Ministarstvo pravde Srbije kao radnu verziju usvoje, biće propuštena prilika za depolitizaciju tužilaštva, ocena je struke koju deli i Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije i poverenik za samostalnost javnog tužilaštva. Tužilaštvo mora biti nezavisno, a po predloženim amandmanima njegov položaj je nepovoljniji nego sada, ocenio je Ilić. “Neko iz vlasti je rekao da tzv. ustavnim amandmanima Srbija pokazuje da je na dobrom putu – jedino je problem što se kreće u pogrešnom smeru. Dakle, ukoliko se...

Detaljnije

Poziv na drugi okrugli sto u okviru javne rasprave povodom Radnog teksta izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa

>> dana Feb 18, 2018 | 0 komentara

Ministarstvo pravde Republike Srbije uputilo je poziv na drugi okrugli sto u okviru javne rasprave povodom Radnog teksta izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, koji će biti održan u ponedeljak, 19. februara 2018. godine u 10 časova u Novom Sadu u Gradskoj kući (I sprat, Trg Slobode 1). Nakon predstavljanja Radnog teksta izmena Ustava, prisutni na okruglom stolu će imati priliku da iznesu svoja mišljenja, sugestije i kritike. Javna rasprava o Radnom tekstu izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa zvanično je počela 22. januara, kada je Ministarstvo pravde na svojoj internet prezentaciji objavilo Radni tekst, a do sada je održan okrugli sto u Kragujevcu. Prema odredbama Radnog teksta Ustava: Sudska vlast pripada sudovima, kao samostalnim i nezavisnim državnim organima. Cudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije. Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom. Zakonom se uređuju i vrste, nadležnost...

Detaljnije

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

>> dana Feb 14, 2018 | 0 komentara

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije izjavio je na današnjoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama da ova zakonodavna inicijativa predstavlja završetak velikog posla na modernizaciji matičarske službe i da su matičari u Srbiji u tom procesu uneli približno sto miliona prepisa iz papirnih matičnih knjiga u elektronski oblik. Glavni ciljevi predloženih zakonskih izmena zasnovani su na principima modernizacije, racionalizacije, sigurnosti, profesionalizacije i efikasnosti rada. Novina koju ovaj zakon donosi, a koja je u skladu sa principom modernizacije, jeste uspostavljanje Registra matičnih knjiga, kao jedinstvene baze podataka o ličnom stanju građana u elektronskoj formi, uz istovremeno zadržavanje papirnog oblika, čime se obezbeđuje maksimalna sigurnost, tačnost i pouzdanost sistema vođenja matičnih knjiga. Jedno od najznačajnijih pitanja koje je predmet regulisanja ovog zakona jeste mogućnost upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u...

Detaljnije

Preporuka Zaštitnika građana za izmenu Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

>> dana Feb 13, 2018 | 0 komentara

Prema navodima Zaštitnika građana, Ministarstvo odbrane na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta. Takođe, ministartvo nije obezbedilo da o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava nadležni Sekretarijat za socijalnu zaštitu, već je izvršilo obračun i isplatu naknade zarade, na način i u visini koji nisu propisani zakonom, pri čemu je neosnovano umanjilo naknadu zarade pritužilji, utvrdio je Zaštitnik građana.  Ministarstvo odbrane čini propust tako što: – Pravilnikom o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, bez zakonskog osnova, na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta; – U postupku rešavanja o pravima na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja...

Detaljnije

Obrada podataka o ličnosti u primeni Zakona o stanovanju

>> dana Feb 13, 2018 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, povodom velikog broja žalbi, predstavki i zahteva za mišljenje u vezi sa primenom Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, kojima mu se građani obraćaju, ocenjuje da je nužna mnogo jača aktivnost nadležnih, u cilju da se bar u meri u kojoj je to moguće, otklone evidentni problemi i dileme. Poverenik podseća da je i u vreme usvajanja ovog zakona apelovao da se još jednom preispitaju rešenja kojima se obrada velike količine ličnih podataka građana poverava do tada nepostojećoj strukturi upravnika. Poverenik, takođe, podseća, da je i povodom programa obuke profesionalnih upravnika koji je sprovodila Privredna komora, upozoravao na to da program obuke ni u jednom delu ne obuhvata pitanja zaštite podataka o ličnosti. Zakon je uveo institut stambene zajednice, čiji upravnik, prema članu 50. „uspostavlja i vodi...

Detaljnije

Pravosudno-informacioni sistem

>> dana Feb 13, 2018 | 0 komentara

Predstavnici Odseka za e-pravosuđe Ministarstva pravde predstavili su u Prvom, Drugom i Trećem osnovnom sudu u Beogradu Pravosudno-informacioni sistem – platformu za elektronsku razmenu podataka između državnih organa, koja za cilj ima ubrzavanje postupaka i rešavanje velikog broja predmeta u sudovima. Predsednicima sudova, predsednicima odeljenja, sudijama i šefovima pisarnica je ukazano na značaj korišćenja Pravosudno-informacionog sistema kao alata za bržu, sigurniju i bolju komunikaciju pravosudnih organa, koji vode razne evidencije, poput prekršajne evidencije i registra lica lišenih slobode, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, Agencijom za privredne registre. Očekuje se da će za nekoliko dana pravosudnim organima biti dostupni i podaci iz evidencija u nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a to su podaci iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih. Šef Odseka za e-pravosuđe ukazao je da trenutni uvid u potrebne podatke putem...

Detaljnije

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

>> dana Feb 9, 2018 | 0 komentara

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na jučerašnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu i novu februarsku projekciju inflacije i njenih faktora, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Inflacija je u decembru iznosila ciljanih 3,0% međugodišnje, što je i njena prosečna vrednost za 2017. godinu. I prema februarskoj centralnoj projekciji, međugodišnja inflacija će do kraja perioda projekcije, tj. u naredne dve godine, nastaviti da se kreće u granicama cilja. Izvršni odbor je istakao da opreznost u vođenju monetarne politike i dalje proističe iz kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu. Svetske cene primarnih proizvoda, pre svega nafte, povećane su prethodnih meseci, i neizvesno je njihovo kretanje u narednom periodu. Takođe, neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu i dalje je prisutna po osnovu divergentnosti monetarnih...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner