Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Zakonski minimum godišnjeg odmora

>> dana Jul 20, 2017 | 0 komentara

1.Pogodnost U poslednje vreme su vrlo često uočljivi oglasi za posao, koji bez obzira na radno mesto, pored ostalih (ne)pogodnosti kao što su plata, klizno radno vreme, putovanja isl., sadrže i podatak o punih 20 radnih dana godišnjeg odmora kao svojevrsnu pogodnost koju nude. U čemu je problem? Zaboravlja se činjenica da 20 radnih dana godišnjeg odmora ne predstavlja nikakvu pogodnost koju nudi konkretna firma, već obavezu tog i bilo kog drugog poslodavca na teritoriji R. Srbije sa jedne strane i pravo zaposlenog da iste iskoristi sa druge strane. Da se razumemo, nema ničeg netačnog, nekorektnog ili neprofesionalnog u konkretnim oglasima za posao, bar kad je navođenje broja dana godišnjeg odmora u pitanju, ali stiče se utisak da navedeno predstavlja benefit, odnosno pogodnost svojevrsnu baš za tog ili za mali krug poslodavaca odnosno radnih mesta. Navedeno se nikako ne...

Detaljnije

Problemi u primeni PKU u predškolskim ustanovama

>> dana Jun 8, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 43/2017 objavljen je dugo očekivani Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: PKU) koji se primenjuje od 13. maja. 2017. godine i važi tri godine. Naše iskustvo u dugogodišnjem tumačenju kolektivnih ugovora i uopšte propisa iz oblasti radnih odnosa govori u prilog činjenici da su bez obzira na jasnost odredaba pojedinih članova, problemi u praksi koji se javljaju prilikom njihove primene su brojni. Cilj navedenog komentara nije da se nipodaštava nečije znanje ili umeće, već da se ukaže na probleme koji se javljaju u praksi kao i rešenje za njihovo prevazilaženje. Problemi koji se javljaju u praksi a tiču se najopštijih odredaba najčešće se tiču primene PKU, odnosno pitanja u praksi da li se na pojedine...

Detaljnije

Uloga obrazovno-vaspitnih ustanova u sprečavanju nasilja

>> dana Jun 8, 2017 | 0 komentara

Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), koji se primenjuje od 1. juna 2017. god  uređuje se sprečavanje nasilja u porodici i postupanje državnih organa i ustanova u sprečavanju nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici. Ovaj zakon ne primenjuje se na maloletna lica koja učine nasilje u porodici. Među ustanovama koje imaju obavezu postupanja u skladu sa ovim zakonom učestvuju i ustanove u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Sprečavanje nasilja u porodici sastoji se od skupa mera kojima se otkriva da li preti neposredna opasnost od nasilja u porodici i skupa mera koje se primenjuju kada je neposredna opasnost otkrivena. Neposredna opasnost od nasilja u porodici postoji kada iz ponašanja mogućeg učinioca i drugih okolnosti proizlazi da je on spreman da u vremenu koje neposredno predstoji po prvi put učini...

Detaljnije

Hronološki prikaz izmena odredbi o uslovnom otpustu

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

 Od donošenja Krivičnog zakonika 2005. godine odredbe čl. 46. Zakona su jedne od odredaba koje su pretrpele najviše izmena, najčešće u pravcu olakšavanja uslova za njihovu primenu. Navedeno je naročito važno prilikom određivanja relevantnog zakona za odluku o uslovnom otpustu ako uzmemo u obzir činjenicu da se na učinioca krivičnog dela primnjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja dela a posebno da se primena najblažeg zakona za učinioca, ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, odnosi na sve materijalno pravne odredbe krivičnog zakonodavstva, pa i na institut uslovnog otpusta. U vezi navedenog prilažemo deo obrazloženja rešenja Apelacionog suda u Beogradu, Kž2 Po2 51/2012 od 26. novembra 2012. god: „Odredbom člana 5 stav 1 i 2 Krivičnog zakonika je propisano da se na učinioca krivičnog dela primenjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja...

Detaljnije

Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

>> dana Mar 27, 2017 | 0 komentara

I Pojam Zakon o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-OUS) u čl. 76. propisuje pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor na sledeći način: „8) Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Naknada iz stava 1. ovog člana ima karakter naknade štete.“ Podsećanja radi, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014) od 21. jula 2014. god.  izmenjen je naziv pododeljka i čl. 76. Navedeni član je pre izmena glasio: „8) Naknada štete Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini...

Detaljnije

Karakter poklona za 8. mart

>> dana Mar 2, 2017 | 0 komentara

U susret predstojećem prazniku pozabavili smo se pitanjem poklona za Dan žena odn. 8. mart kod poslodavca, kako sa stanovišta osnova, tako i sa stanovišta poreskog tretmana i njegove eventualne zabrane kako bismo objasnili prava i obaveze na strani zaposlenih odn. poslodavaca. Osnov Zakonom o radu u čl. 120. propisano je da poslodavac može opštim aktom, odnosno ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja. Dakle, poslodavac može opštim aktom odnosno ugovorom o radu predvideti davanje poklona zaposlenim ženama za 8. mart. Najčešće je posebnim kolektivnim ugovorima predviđeno davanje poklona zaposlenim ženama. U nastavku navodimo neke relevantne odredbe nekih od njih: Poseban kolektivni ugovor za Elektroprivredu Srbije (“Sl. glasnik RS”, broj 15/2015) u čl. 60 stav 1 propisuje: „Poslodavac je dužan da obezbedi sredstva za finansiranje: … – poklona zaposlenim ženama za 8. mart – Dan žena.“...

Detaljnije

Prava zaposlenih u dane državnih praznika

>> dana Feb 8, 2017 | 0 komentara

– Državni i verski praznici – U skladu sa čl. 1. Zakona o državnim praznicima u Republici Srbiji (Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011.)(U daljem tekstu: Zakon) Sretenje- Dan državnosti Srbije praznuje se 15. I 16. februara. „Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje – Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Serbije.“ U susret ovom prazniku pozabavićemo se pitanjem državnih praznika u Republici Srbiji i pravima zaposlenih u vreme državnih praznika. U skladu sa čl. 3 Zakona o državnim praznicima u Republici Srbiji : „U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na...

Detaljnije

Pravo na godišnji odmor za vreme mirovanja radnog odnosa

>> dana Feb 6, 2017 | 0 komentara

Često se u praksi postavlja pitanje prava na godišnji odmor za vreme mirovanja radnog odnosa, te ćemo se ovom prilikom potruditi da rešimo ovu nedoumicu. Na prvom mestu krenućemo od osnovnih pojmova a nakon toga pokušati da damo rešenje navedenog problema. I GODIŠNJI ODMOR Godišnji odmor je regulisan Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) u delu VI. ODMORI I ODSUSTVA. I.1. Sticanje prava na godišnji odmor Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade. Zaposleni se ne može odreći  prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom,...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner