Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Uslovi za obavljanje komunalnih delatnosti

>> dana Feb 19, 2018 | 0 komentara

Uredba o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 13/2018) primenjuje se od 22. februara 2018. god. Ovom uredbom uređuju se sadržina, način i uslovi za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti i posebno se uređuje: stručna osposobljenost kadrova i tehnički kapaciteti koje moraju da ispune vršioci komunalnih delatnosti za obavljanje određene komunalne delatnosti, ako to nije uređeno drugim propisima. Odredbe ove uredbe primenjuju se na sledeće komunalne delatnosti: gradski i prigradski prevoz putnika u delu koji obuhvata javni linijski prevoz putničkim brodom, skelom i čamcem za privredne svrhe; upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebna delatnost; obezbeđivanje javnog osvetljenja; dimničarske usluge i delatnost...

Detaljnije

Zapošljavanje i dozvole za rad

>> dana Feb 19, 2018 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 13/2018 objavljen je Pravilnik o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština koji se primenjuje od 22. februara 2018. god. U „Sl. glasniku RS“, br. 11/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad Agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju, koji se primenjuje od 17. februara 2018. god. U „Sl. glasniku RS“, br. 9/2018 sa primenom od 10. februara 2018. god. objavljeni su: – Pravilnik o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad, – Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja. Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

>> dana Feb 19, 2018 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 13/2018 objavljeno je Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2018. godini. U „Sl. glasniku RS“, br. 10/2018 objavljeni su: – Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu koji je 3.942.693,00 dinara; – Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji je 9.896,00...

Detaljnije

Penzionerske kartice

>> dana Feb 12, 2018 | 0 komentara

Pravilnik o Penzionerskoj kartici („Sl. glasnik RS“, br. 11/2018) primenjuje se od 17. februara 2018. god. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način izdavanja i korišćenja, izgled i sadržaj Penzionerske kartice za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenog u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na Penzionersku karticu Fonda ostvaruju korisnici penzija, korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidna deca – korisnici privremene naknade. Penzionerska kartica se izdaje bez naknade, koristi se za dokazivanje statusa korisnika prava i važi samo uz lični identifikacioni...

Detaljnije

Registracija faktura u centralnom registru

>> dana Jan 29, 2018 | 0 komentara

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS“, br. 7/2018) primenjuje se od 3. februara 2018. godine. Registracija faktura u centralnom registru faktura po odredbama ovog pravilnika vršiće se počev od 1. marta 2018. godine. Ovim pravilnikom bliže je propisan način i postupak registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici. Ovim pravilnikom bliže se propisuje i način vođenja i sadržaj centralnog registra faktura koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za...

Detaljnije

Usklađivanje neoporezivog iznosa poreza na dohodak građana

>> dana Jan 29, 2018 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 7/2018 objavljeni su Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini, a koji iznosi se primenjuju od 1. februara 2018....

Detaljnije

Katalog radnih mesta u javnom sektoru

>> dana Jan 23, 2018 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 6/2018 objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru koja se primenjuje od 31. januara 2018. god. a kojom je zamenjen Katalog radnih...

Detaljnije

Osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

>> dana Jan 8, 2018 | Comments Off on Osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

U  „Sl. glasniku RS“, br. 2/2018 objavljeni su: Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji je 053,00 din; Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu koji je 053,00 din; Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno koji je 329.330,00 din; Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu koji je 951.855, 00...

Detaljnije

Zaštita industrijskih objekata od požara

>> dana Jan 4, 2018 | Comments Off on Zaštita industrijskih objekata od požara

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 1/2018) primenjuje se od 11. januara 2018. god. Ovim pravilnikom bliže se uređuju posebni tehnički normativi bezbednosti od požara za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju industrijskih...

Detaljnije

Količina rashoda na koji se ne plaća akciza

>> dana Jan 3, 2018 | Comments Off on Količina rashoda na koji se ne plaća akciza

U „Sl. glasniku RS“, br. 119/2017  objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza , koja se primenjuje od 1. januara 2018. god. Tekst navedenih izmenami dopuna možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner