Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Izmena Zakona o Zaštitniku građana

Izmena Zakona o Zaštitniku građana

Najveću pažnju institucija Zaštitnika građana trenutno posvećuje izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana, kao obavezi Srbije iz Poglavlja 23 u procesu evrointegracija, ali kao i realnim potrebama ove institucije, preneo je na današnjem sastanku zaštitnik građana Zoran Pašalić otpravniku poslova ambasade Francuske u Beogradu Nikolasu Faju.

Zaštitnik građana je naveo da se njemu do sada obratilo 120 hiljada građana, da je primljeno je 40 hiljada pritužbi, a u toku ove godine oko tri i po hiljada pritužbi. Kao novinu uveo je  direktan kontakt sa građanima, što znači da nekoliko puta mesečno, zavisno od interesovanja, građani imaju mogućnost da se sa svojim pritužbama na rad organa javne uprave obrate direktno zaštitniku građana. Takođe, s obzirom da mnogi građani nisu u mogućnosti da dođu u Beograd, organizujju se Dani ombudsmana po Srbiji, kada sa saradnicima Zaštitnik građana boravi u gradovima i opštinama i razgovaram sa građanima. To su pre svega u mesta gde žive nacionalne manjine i gde su smešteni migranti, a posebnu pažnju posvećuju i problemima osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Nikolas Faj je rekao da je Francuska otvorena za saradnju, kao i za pružanje podrške jačanju institucija u Srbiji koje igraju značajnu ulogu u izgradnji pravne države.

Izvor: Sajt Zaštitnika građana Republike Srbije.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner