Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Autor prikaza i komentara: Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda,

Glavni i odgovorni urednik „Braniča“

Povod za ovo izdanje je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), odnosno izmene koje se primenjuju od 1. juna 2017. godine, ali i izmene koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine.

Ono što izdanje čini posebnim jeste da je kroz „Prikaz sa kratkim komentarom izmena i dopuna Krivičnog zakonika“, prof. dr Nedeljka Jovančevića, ukazano ne samo na značaj najnovijih izmena i dopuna iz 2016. godine, već je prikazan i celokupan pregled prethodnih izmena i dopuna, kako bi čitalac imao kompletnu sliku promena Krivičnog zakonika. Prikazane su izmene i dopune u opštem delu i posebnom delu, sa posebnim osvrtom na izmene krivičnih dela protiv privrede.

SADRŽAJ:

  • „Prikaz sa kratkim komentarom izmena i dopuna Krivičnog zakonika zaključno sa 2016.“ – Autor: dr Nedeljko Jovančević.
  • Tekst Krivičnog zakonika – prečišćeni tekst sa izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 koje se primenjuju od 1. juna 2017. godine. Sve izmene i dopune su jasno prikazane već u samom sadržaju izdanja, kao i u tekstu zakona.
  • Tekst izmena i dopuna koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine.
  • Registar pojmova – izrađen pažljivo i detaljno, radi lakšeg korišćenja ovog izdanja i uzimajući u obzir obimnost Krivičnog zakonika i materiju koja je njime propisana.

Budite spremni za značajne i obimne izmene Krivičnog zakonika!!!

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

 Autor prikaza i komentara: Prof. dr Nedeljko Jovančević

DETALJNIJE

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner