Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Utvrđivanje minimalnih cena kao povreda konkurencije od strane prodavaca sportske odeće, obuće i opreme

Utvrđivanje minimalnih cena kao povreda konkurencije od strane prodavaca sportske odeće, obuće i opreme

Komisija za zaštitu konkurencije je utvrdila da je izvršena povreda konkurencije i izrekla meru zaštite konkurencije za 15 učesnika na tržištima veleprodaje i maloprodaje sportske odeće, obuće i opreme.

Utvrđeno je da su učesnici na tržištima „x Sxxx“, „PREDUZEĆE Đxx“, „Oxxx-Sxxx“, „Pxxxx Sxxx“, „Cxxxx“, „Sxxx“, „Txxx“, „Sxxx“, „Uxxx-CX“, „Exxx“, „Txxx Dxxx Vxxx“, „K..G…Fxxxx“, „Kxxx“, „STR Fxxx“ i „Kxxx„Sxxx Oxx“ zaključili restriktivne sporazume – ugovore o kupoprodaji, koji sadrže odredbe, kojima se utvrđuju cene u daljoj prodaji, što predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, koji glasi:

“Pojam i zabrana restriktivnog sporazuma

Član 10.

 Restriktivni sporazumi su sporazumi između učesnika na tržištu koji imaju za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje, konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Restriktivni sporazumi mogu biti ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašene prakse, kao i odluke oblika udruživanja učesnika na tržištu, a kojima se naročito:

1) neposredno ili posredno utvrđuju kupovne ili prodajne cene ili drugi uslovi trgovine;

2) ograničava i kontroliše proizvodnja, tržište, tehnički razvoj ili investicije;

3) primenjuju nejednaki uslovi poslovanja na iste poslove u odnosu na različite učesnike na tržištu, čime se učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente;

4) uslovljava zaključivanje ugovora ili sporazuma prihvatanjem dodatnih obaveza koje s obzirom na svoju prirodu i trgovačke običaje i praksu nisu u vezi sa predmetom sporazuma;

5) dele tržišta ili izvori nabavki.

Restriktivni sporazumi zabranjeni su i ništavi, osim u slučajevima izuzeća od zabrane u skladu sa ovim zakonom.”

Komisija je utvrdila da pojedine odredbe zaključenih ugovora predstavljaju obostrano usaglašenu obavezu kojom se, na nedozvoljen način, utvrđuju cene i uslovi trgovine.

Komisija je 18. avgusta 2016. godine izvršila nenajavljeni uviđaj u poslovnim prostorijama društva „N SXXX“ i pribavila informacije, podatke i ugovore koje je ovo društvo zaključivalo sa svojim kupcima.

Prema prikupljenim informacijama i dokumentima, društvo „X SXXX“, kao prodavac, zaključivalo je, sa ostalim učesnicima na tržištu ugovore o kupoprodaji koji su sadržali obavezu kupaca da se u daljoj prodaji pridržavaju minimalnih maloprodajnih cena koje određuje „X SXXX“. Ova obaveza se naglašeno odnosila na robne marke PUMA, RUSSSELL ATHLETIC, SERGIO TACCIHINI i druge. Takođe, ugovorima je bila predviđena zabrana akcijskih prodaja i drugih oblika povoljnije prodaje, bez prethodnog odobrenja prodavca, odnosno „X SXXX“.

Mera zaštite konkurencije je izrečena ukupno u iznosu od 45.279.975,78 dinara i to za: „X SXXXX“ – 16.525.732,75 dinara, „PREDUZEĆE ĐXX“ – 15.850.569,60 dinara „OXXX-SXXX“ – 2.705.138,00 dinara, „K… G… FXXX – 459.256,00 dinara, SXXX OXX” – 99.648,00 dinara, „TRIM“ – 82.336,00, „CXXX“ – 1.307.906,00, „EXXXX“ – 69.644,88, „STR FXXX SXXX ZXXXX KXXXX PR“ – 44.263,37 dinara., „SXXXXX“ – 44.202,00 dinara, „UXXXX-CX“- 2.776.959,18 dinara, „TXXX SXXXX“ – 25.626,00, „KXXXX“ – 31.402,00 dinara, „SXXXX“ DOO – 127.050,00 dinara i „PXXXX SXXXX“ – 5.212.578,00 dinara koju su dužni da uplate u budžet Republike Srbije u roku od šest meseci.

Izvor: sajt Komisije za zaštitu konkurencije

Izvor: izvodi iz Zakona preuzeti su iz programa „Propis Soft“ – Redakcija Profi Sistem Com-a

 

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner