Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Utvrđeno nameštanje ponuda u postupku javne nabavke

Utvrđeno nameštanje ponuda u postupku javne nabavke

Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila je da su privredna društva „xxxx“ iz xxx, „xxx-mxx“ iz Sxxx, „Txxx bxxx“ iz Sxxx i „Šxxx“ iz Zxxx izvršila povredu konkurencije nameštanjem ponuda u postupku javne nabavke naručioca „Termoelektrane Nikola Tesla“ (TENT) – Usluge remonta vagona marke „Arbel“..

U postupku koji je vodila po službenoj dužnosti, Komisija je utvrdila da su ova privredna društva dogovorila ponuđene cene. Time su zaključili poseban oblik restriktivnog sporazuma u smislu člana 10. st. 1. i 2. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije, koji glasi:

“Restriktivni sporazumi su sporazumi između učesnika na tržištu koji imaju za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje, konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Restriktivni sporazumi mogu biti ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašene prakse, kao i odluke oblika udruživanja učesnika na tržištu, a kojima se naročito:

1) neposredno ili posredno utvrđuju kupovne ili prodajne cene ili drugi uslovi trgovine;

2) ograničava i kontroliše proizvodnja, tržište, tehnički razvoj ili investicije;

3) primenjuju nejednaki uslovi poslovanja na iste poslove u odnosu na različite učesnike na tržištu, čime se učesnici na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurente;

4) uslovljava zaključivanje ugovora ili sporazuma prihvatanjem dodatnih obaveza koje s obzirom na svoju prirodu i trgovačke običaje i praksu nisu u vezi sa predmetom sporazuma;

5) dele tržišta ili izvori nabavki.

Restriktivni sporazumi zabranjeni su i ništavi, osim u slučajevima izuzeća od zabrane u skladu sa ovim zakonom.”

Cilj „nameštene ponude“ bio je da svaki ponuđač unapred dogovorenom ponuđenom najnižom cenom, ostvari maksimalno mogući profit iz posla, i to bez rizika da će u procesu nadmetanja sa drugim ponuđačima ostati bez partije ili da bi zbog dobijanja posla morati da ponudi znatno nižu cenu od one koja je postignuta dogovorom.

Posledica ovakvog dogovora između konkurenata – ponuđača u vezi sa ponuđenom cenom je eliminisanje konkurencije među njima, zbog čega bi TENT platio više za predmet nabavke nego što bi platio u uslovima konkurencije a ujedno bi bio oštećen budžet Republike Srbije.

Postojanje restriktivnog sporazuma Komisija je utvrđivala kako na osnovu ekonomskih pokazatelja kao što su statistički podaci i analiza ponuđenih cena, kao i identifikacija strukturnih indikatora tržišta tako i na osnovu činjenica prikupljenih tokom nenajavljenog uviđaja i na drugi način i izvedenih i obrazloženih dokaza koji su potvrdili indiciju o postojanju dogovora između ova četiri ponuđača.

Komisija je navedenim privrednim društvima izrekla novčane mere zaštite konkurencije, i to u iznosu od 2.320.480,00 dinara preduzeću „Mxx-Rxx“, preduzeću „Ixx-mxxx“ – 1.475.000,00 dinara, društvu „Txxxx xxx“ – 2.138.900,00 dinara i društvu „Šxxx“ – 4.975.020,00 dinara.

Komisija je ocenila da su stranke u postupku u toku celog trajanja ispitnog postupka sarađivale sa Komisijom u cilju bržeg, efikasnijeg i ekonomičnijeg okončanja postupka, što je uzeto kao olakšavajuća okolnost prilikom utvrđivanja konačnog iznosa mere zaštite konkurencije.

Pomenute iznose su navedena društva dužna da uplate u budžet Republike Srbije u roku od tri meseca.

Izvor: sajt Komisije za zaštitu konkurencije

Izvor: izvodi iz Zakona preuzeti su iz programa „Propis Soft“ – Redakcija Profi Sistem Com-a

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner