Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Novi broj računa Ministarstva pravde

Novi broj računa Ministarstva pravde

Obaveštavaju se kandidati koji polažu pravosudni ispit, javnobeležnički ispit i javnoizvršiteljski ispit da će uplate koje su izvršene do kraja 2016. godine na račun broj 840-1562845-88 biti prihvaćene, s tim da će se od 1. januara 2017. godine sve uplate vršiti isključivo na novi račun 840-30985845-21 Ministarstvo pravde – Prihodi ministarstva pravde.

Izvor: Sajt Ministarstva pravde Republike Srbije

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner