Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

Štampano izdanje:

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

sa komentarom najznačajnijih novina

 

Autor komentara: Biljana Antić

dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja

 

Sveobuhvatan Komentar najznačajnijih novina koje donosi novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja!!!

 

Autor je kroz komentar, a sve u cilju što lakšeg prilagođavanja i usklađivanja rada direktora i rada ustanove, a pre svega pomoćnika direktora i sekretara, sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) dao sveobuhvatan prikaz odredaba novog Zakon i svih novina koje on donosi, pri čemu je stavljen poseban akcenat na najznačajnije izmene vezane za: status direktora/pomoćnika direktora/sekretara/vd/nastavnika; rokove kod pravnih lekova; zasnivanje radnog odnosa; datume i osnove prestanka radnog odnosa; promena norme; promene u oblasti evidencija; osnivanje tela…

Konkretno, komentarom su predstavljene:

I Osnovne odredbe (čl. 1.-16.)

II Ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja (čl. 17.-29.)

III Razvoj, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (čl. 30.-55.)

IV Programi obrazovanja i vaspitanja i završni ispiti (čl. 56.-78.)

V Prava deteta i učenika, obaveze i odgovornosti učenika (čl. 79.-88.)

VI Ustanove, druge organizacije i organi ustanove (čl. 89-134.)

VII Zaposleni u ustanovi (čl. 135-168.)

VIII Nadzor (čl. 169-173.)

IX Evidencije u obrazovanju i vaspitanju (čl. 174-184.)

X Poveravanje poslova državne uprave autonomnoj pokrajini (čl. 185.)

XI Finansiranje delatnosti ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (čl. 186.-190.)

XII Kaznene odredbe (čl. 191-196.)

XIII Prelazne i završne odredbe (čl. 197.-210.)

 

SADRŽAJ:

  • Sveobuhvatan Komentar najznačajnijih novina koje donosi novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – autor Biljana Antić

 

  • Tekst Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017tekst Zakona sa obeležnim brojevima stavova svakog člana radi lakšeg i praktičnijeg korišćenja.

 

Budite spremni za primenu novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uz rešenje koje Vam nudi „Profi Sistem Com“!!!

 

DETALJNIJE

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner