Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Obrazovanje

U „Sl. glasniku RS“, br. 101/2017 objavljeni su:

Zakon o dualnom obrazovanju koji stupa na snagu 18. novembra 2017. god. a primenjuje se od školske 2019/2020. god;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji se primenjuje od 18. novembra 2017. god;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji se primenjuje od 18. novembra 2017. god;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju koji se primenjuje od 18. novembra 2017. god.

 

U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 sa primenom od 7. oktobra 2017. god. objavljeni su:

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa čijim početkom primene prestaje da važi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. „72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 – US).

Zakon o visokom obrazovanju sa čijim početkom primene prestaje da važi Zakon o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/15 и 87/16).

U istom „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017, iako se primenjuju retroaktivno od 1. septembra 2017. god., objavljeni su:

Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova,

Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa,

Pravilnik o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa,

Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova,

Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova.

Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner