Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Onlajn prijava nasilja nad lekarima

Onlajn prijava nasilja nad lekarima

Od 09.08.2017.godine, preko internet stranice Lekarske komore Srbije, lekari mogu da podnesu onlajn prijavu nasilja.

Prema navodima Lekarske komore Srbije,  nasilje nad zdravstvenim radnicima ne sme da bude tolerisano i Lekarska komora Srbije će nastaviti da se zalaže za zakonske izmene u toj oblasti i insistirati na uvođenju preventivnih mera u zdravstvene ustanove, kako bi se smanjilo fizičko i verbalno nasilje kom su izloženi zaposleni u zdravstvenim ustanovama.

Izvor: Sajt Lekarske komore Srbije.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner