Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Obrada podataka o ličnosti u primeni Zakona o stanovanju

>> dana Feb 13, 2018 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, povodom velikog broja žalbi, predstavki i zahteva za mišljenje u vezi sa primenom Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, kojima mu se građani obraćaju, ocenjuje da je nužna mnogo jača aktivnost nadležnih, u cilju da se bar u meri u kojoj je to moguće, otklone evidentni problemi i dileme. Poverenik podseća da je i u vreme usvajanja ovog zakona apelovao da se još jednom preispitaju rešenja kojima...

Detaljnije

Pravosudno-informacioni sistem

>> dana Feb 13, 2018 | 0 komentara

Predstavnici Odseka za e-pravosuđe Ministarstva pravde predstavili su u Prvom, Drugom i Trećem osnovnom sudu u Beogradu Pravosudno-informacioni sistem – platformu za elektronsku razmenu podataka između državnih organa, koja za cilj ima ubrzavanje postupaka i rešavanje velikog broja predmeta u sudovima. Predsednicima sudova, predsednicima odeljenja, sudijama i šefovima pisarnica je ukazano na značaj korišćenja Pravosudno-informacionog sistema kao alata za bržu, sigurniju i bolju komunikaciju pravosudnih organa, koji vode razne evidencije, poput prekršajne evidencije i registra lica lišenih slobode, sa...

Detaljnije

Pravo na Penzionersku karticu

>> dana Feb 12, 2018 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 11/2018 objavljen je Pravilnik o Penzionerskoj kartici, koji se primenjuje od 17. februara 2018. godine. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način izdavanja i korišćenja, izgled i sadržaj Penzionerske kartice za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenog u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond). Pravo na Penzionersku karticu Fonda ostvaruju korisnici penzija, korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti...

Detaljnije

Svrsishodnost u javnim nabavkama – izveštaj vrhovnih revizorskih institucija Zapadnog Balkana

>> dana Feb 9, 2018 | 0 komentara

Evropski revizorski sud (ERS) i Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske (VRI Švedske) uspešno su podržali Drugi regionalni projekat paralelne revizije svrsishodnosti sprovedene na temu javnih nabavki. Projekat paralelne revizije svrsishodnosti sproveden je u saradnji Državne revizorske institucije Republike Srbije i vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Drugi regionalni projekat paralelne revizije svrsishodnosti trajao je 18 meseci i najveći je projekat ove vrste ikada sproveden u regionu. Cilj projekta bio je doprinos poboljšanju...

Detaljnije

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

>> dana Feb 9, 2018 | 0 komentara

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na jučerašnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu i novu februarsku projekciju inflacije i njenih faktora, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Inflacija je u decembru iznosila ciljanih 3,0% međugodišnje, što je i njena prosečna vrednost za 2017. godinu. I prema februarskoj centralnoj projekciji, međugodišnja inflacija će do kraja perioda projekcije, tj. u naredne dve godine, nastaviti...

Detaljnije

Prijava nepravilnosti u radu inspektora

>> dana Feb 9, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva za rad, zabošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljena je adresa na koju fizička i pravna lica mogu prijaviti nepravilnosti i nezakonitosti u postupanju inspektora i državnih službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kako se navodi u cilju stvaranja uslova da svi zaposleni, radno angažovana lica, poslodavci, odnosno svi građani, državni i drugi organi, institucije i udruženja mogu dostaviti saznanja i sumnje o...

Detaljnije

Javna debata između Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i Alumni kluba Pravosudne akademije, na temu “Izbor na pravosudne funkcije“

>> dana Feb 8, 2018 | 0 komentara

Centar za javno pravo, organizuje okrugli sto, u vidu javne debate, po prvi put, između Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i Alumni kluba Pravosudne akademije, na temu “Izbor na pravosudne funkcije u Republici Srbiji”, koji će se održati dana 09.02.2018. godine, u Hotelu Palace, kada ćemo diskutovati javno o gorućim i najvažnijim pitanjima za budućnost pravosuđa, analizirati izbor sudija i zamenika javnih tužilaca i pokušati da kroz konstruktivni dijalog odgovore na pitanje: “da li su sudijski i tužilački...

Detaljnije

Obaveza registrovanja svih faktura izdatih javnom sektoru od 1. marta 2018. godine – „Advokatska kancelarija” februar 2018.

>> dana Feb 8, 2018 | 0 komentara

Jedna od najvažnijih novina koju su doneli zakoni objavljeni u decembru 2017. godine odnosi se na Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmene ovog zakona uvode obavezu registracije faktura izdatih javnom sektoru u Centralnom registru faktura koji vodi Uprava za trezor. Sve fakture i drugi zahtevi za isplatu prema subjektu javnog sektora kao dužniku, moraju već od 1. marta 2018. godine biti registrovane, jer u suprotnom dužnik-subjekt javnog sektora nije obavezan da plati iznos iz fakture....

Detaljnije

Rasprava o Radnom tekstu ustavnih amandmana

>> dana Feb 8, 2018 | 0 komentara

Predstavnik Udruženja tužilaca Srbije, Nenad Stefanović je naveo: „Ako se ovi amandmani usvoje, biće propuštena prilika za depolitizaciju tužilaštva“. Pri tom je naveo i da pomenute amandmane treba povući. – Ako se ovi amandmani usvoje, biće propuštena prilika za depolitizaciju tužilaštva. Ono mora biti nezavisno, a po predloženim amandmanima Visoki savet tužilaštva postaje radno telo Narodne skupštine. Tako se vraćamo u Miloševićevo vreme, pa je možda bolje ukinuti Visoki savet tužilaštva, jer ovako stvaramo politički odgovorno pravosuđe koje služi...

Detaljnije

Izdržavanje supružnika koji je učinio preljubu

>> dana Feb 8, 2018 | 0 komentara

Porodičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011-dr. zakon i 6/2015), između ostalog, uređeno je i pitanje izdržavanja supružnika. Prema članu 8. ovog zakona izdržavanje je pravo i dužnost članova porodice određenih ovim zakonom, a odricanje od prava na izdržavanje nema pravnog dejstva. U skladu sa članom 28. supružnici su dužni da se uzajamno izdržavaju pod uslovima određenim ovim zakonom. Članom 151. uređeno je ko ima pravo na izdržavanje, kada je u pitanju izdržavanje supružnika. Ovim članom je propisano:...

Detaljnije
Profi Sistem baner