Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Republički bužet za narednu godinu ne predviđa povećanje zarada za nosioce pravosudnih funkcija

>> dana Nov 17, 2017 | 0 komentara

Plata nosioca javnotužilačke funkcije nije samo ekonomska kategorija, već i materijalna garancija tužilačke samostalnosti, zbog čega se, najavljenim selektivnim pristupom u pogledu povećanja plata nosiocima druge dve grane vlasti, odnosno diskriminacije nosilaca javnotužilačke funkcije u tom pogledu, ozbiljno narušava potreban balans u sistemu podele vlasti“, između ostalog stoji u pismu koje je zamenik predsednika DVT-a Goran Ilić uputio ministru Vujoviću. Uputstvo za pripremu republičkog bužeta za narednu godinu ne predviđa povećanje zarada za nosioce pravosudnih funkcija. Blagodeti uspešno sprovedenih...

Detaljnije

Najnoviji oglas za izbor javnih tužilaca

>> dana Nov 16, 2017 | 0 komentara

  Oglas je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 102/17 od 15.11.2017. godine    Državno veće tužilaca na osnovu čl. 78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 –  dr. zakon, 101/11, 38/12 – odluka US, 121/12, 101/13, 111/14 – odluka US, 117/14, 106/15, 63/16 – odluka US), čl. 49. i 50. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca („Službeni glasnik RS”, br. 29/17, 46/17), oglašava izbor javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u...

Detaljnije

Saopštenje Visokog saveta sudstva

>> dana Nov 16, 2017 | 0 komentara

Na sednici održanoj dana 15.11.2017. godine Visoki savet sudstva je razmatrao Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu i projekcija za 2019 godinu i 2020. godinu. U vezi sa istim Visoki savet sudstva, kao organ koji  po Ustavu i Zakonu obezbeđuje garancije nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija, izražava zabrinutost zato što se u 2018. godini ne planira uvećanje plata za sudije. Ovo posebno, kada se ima u vidu, da su sudijama, kao korisnicima budžeta odgovrajućim zakonskim...

Detaljnije

Šesti okrugli sto o promenama Ustava u oblasti pravosuđa

>> dana Nov 16, 2017 | 0 komentara

U Palati Srbija održan је šesti okrugli sto o promenama Ustava u oblasti pravosuđa, što je poslednji okrugli sto u ovoj fazi javne debate. Pomoćnik ministra za evropske integracije Ksenija Milenković rekla je da nakon završetka ove faze javne debate sledi rad na izradi predloga ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, da bi se potom u novom krugu konstultacija ti amandmani u potpunosti definisali. „Istovremeno se kontinuirano obavljaju konsultacije sa Venecijanskom komisijom i svi amandmani će biti dostavljeni toj komisiji...

Detaljnije

Završen rad na izradi Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti

>> dana Nov 15, 2017 | 0 komentara

Prema saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva pravde Republike Srbije, radna grupa Ministarstva pravde završila je rad na izradi Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uskoro će biti otvorena široka javna rasprava o tom predlogu, izjavila je ministarka pravde na konferenciji o novom zakonskom okviru zaštite podataka o ličnosti i pravilima zaštite podataka o ličnosti u sektoru bezbednosti, koja je održana u Klubu poslanika. Ministarka pravde je sitakla da je cilj novog zakona da pruži efikasan mehanizam zaštite...

Detaljnije

Predlog izmena Zakona o policiji

>> dana Nov 15, 2017 | 0 komentara

U skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji. Zakon o policiji (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) počeo je da se primenjuje od 5. februara 2016. god. kada je prestao da važi Zakon o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 63/09 – US, 92/11 i 64/15). Jedna od najznačajnih izmena koji će, ukoliko bude usvojen, ovaj predlog doneti odnosi se na sam pojam Policije. Prema važećem zakonu policija je centralna organizaciona jedinica Ministarstva koja...

Detaljnije

Polaganje advokatskog ispita u novembarskom ispitnom roku

>> dana Nov 15, 2017 | 0 komentara

  Polaganje advokatskog ispita u novembarskom ispitnom roku održaće se u ponedeljak, 27.11.2017. godine, sa početkom u 16 časova, u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat. Zainteresovani kandidati dokumenta potrebna za prijavu polaganja advokatskog ispita mogu podneti zaključno sa petkom, 24.11.2017. godine. Polaganje advokatskog ispita propisano je u odredbama  čl.86. i čl.87.  Zakon o advokaturi koji je objavljen u „Sl glasniku RS“, broj 31/2011 i 24/2012-OUS. Prema navedenim odredbama: Advokatska komora Srbije osniva Advokatsku akademiju, kao posebno telo...

Detaljnije

Mišljenje Poverenika povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama

>> dana Nov 14, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva koji je Vlada dostavila Narodnoj skupštini, još u toku pripreme Nacrta zakona u nekoliko navrata davao mišljenje Ministarstvu zdravlja koje ga je pripremalo. Vlada Srbije, utvrđujući predlog zakona, oglušila se o glavnu i suštinsku primedbu Poverenika. Naime, Predlogom zakona se i dalje ne rešava suštinski problem obrade podataka o ličnosti u IZIS-u...

Detaljnije

Кonferencijа o novom zakonskom okviru zaštite podataka o ličnosti

>> dana Nov 14, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde Nela Kuburović učestvovaće danas, 14. novembra 2017. godine u 11 časova na konferenciji o novom zakonskom okviru zaštite podataka o ličnosti i pravilima zaštite podataka o ličnosti u sektoru bezbednosti, koja će biti održana u Klubu poslanika (Tolstojeva 2). Konferenciju organizuju Ministarstvo pravde, Centar za unapređivanje pravnih studija i Misija OEBS-a u Srbiji, a u uvodnom delu konferencije govoriće i šef te misije Andrea Oricio. O sadržini i domašaju novih evropskih dokumenata o zaštiti podataka o ličnosti,...

Detaljnije

Inicijativa za započinjanje pregovora za zaključenje novog PKU za osnovne i srednje škole i domove učenika

>> dana Nov 13, 2017 | 0 komentara

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podneo Inicijativu za otpočinjanje pregovaračkog procesa za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Podsećamo Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika je objavljen u “Sl. glasniku RS”, broj 21/2015 od 25. februara 2015. god. Ovaj kolektivni ugovor se primenjuje od 5. marta 2015. god. i važi tri godine. Posebnim kolektivnim ugovorom...

Detaljnije
Profi Sistem baner