Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Uspostavljanje i implementacija Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji

>> dana Sep 14, 2017 | 0 komentara

U palati Srbija 13. septembra 2017. god. održan je prvi sastanak Međuministarske radne grupe za  uspostavljanja i implementacije Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji ( NOKS). Sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra za razvoj i visoko obrazovanje prof. dr Vesna Mandić, Štefen Hudolin, šef 2. sektora operacija Delegacije EU u Srbiji kao i 46 članova iz 21 institucije koje su prepoznate kao značajni socijalni partneri. Uzimajući u obzir da je uspostavljanje i implementacija sistema NOK u Srbiji od nacionalnog značaja i...

Detaljnije

Predlog Zakona o nacionalnom DNK registru

>> dana Sep 14, 2017 | 0 komentara

U skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog Zakona o nacionalnom DNK registru. Prema čl. 1. predloga ovim zakonom uređuju se uspostavljanje i sadržina nacionalnog DNK registra rezultata forenzičko-genetičke analize dezoksiribonukleinske kiseline za potrebe krivičnog postupka, utvrđivanja identiteta nestalih ili nepoznatih lica i leševa, delova tela, kao i obrada podataka dobijenih forenzičko-genetičkom analizom i druga pitanja od značaja za vođenje Registra. Što se tiče značenja pojedinih izraza upotrebljenih u ovom predlogu Zakona: 1) DNK analiza, odnosno analiza dezoksiribonukleinske kiseline, u smislu...

Detaljnije

Predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana

>> dana Sep 14, 2017 | 0 komentara

U skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana. Važeći Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana (“Sl. glasnik RS”, br. 53/78, 5/83, 24/85 i 101/2005) u primeni je još od 1978. godine. Prema obrazloženju predloga razlozi za donošenje ovog zakona su sledeći: Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije, u članu 15. određuje opšti rok za usklađivanje svih republičkih pozitivnih propisa sa novim Ustavom Republike Srbije – 31. decembar 2008. godine. Sledstveno navedenom, Ministarstvo unutrašnjih poslova...

Detaljnije

Obaveštenje Advokatske komore Srbije povodom odluke advokata o obustavi rada na dan 15.09.2017.godine

>> dana Sep 14, 2017 | 0 komentara

Advokatska komora Srbije se povodom odluke Upravnog odbora kojom je preporučeno organizovanje jednodnevnog protesta advokata obustavom rada, zbog ubistva advokatskog pripravnika Nemanje Stojanovića iz Jagodine i velikog broja napada na advokate, od kojih su poslednja dva sa smrtnim ishodom i činjenici da motivi i izvršioci ovih napada nisu otkriveni, obratila Vrhovnom kasacionom sudu, svim Apelacionim sudovima u Srbiji, Republičkom javnom tužilaštvu i svim Apelacionim javnim tužilaštvima, sa molbom da se omogući odlaganje svih ranije zakazanih suđenja i saslušanja osumnjičenih,...

Detaljnije

Stav Udruženja tužilaca o novom Pravilniku o izboru tužilaca

>> dana Sep 14, 2017 | 0 komentara

Na osnovu člana 77a stav 5. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 38/12 – US, 121/12, 101/13, 111/14 – US, 117/14, 106/15 i 63/16 – US), Državno veće tužilaca donelo je: Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca Državno veće tužilaca (DVT) donelo je novi Pravilnik o izboru tužilaca kojim je...

Detaljnije

Sastanak sa ministarstvom povodom zahteva Sindikata obrazovanja Srbije

>> dana Sep 13, 2017 | 0 komentara

Na sjatu Sindikata obrazovanja Srbije objavljena  je vest o otpočinjanju pregovora sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja povodom zahteva republičkog odbora ovog sindikata prosleđenom ministarstvu 8. septembra 2017. god. Zahtevi se odnose na sledeće: 1.Da se zarada zaposlenih u obrazovanju poveća iznad nivoa republičkog proseka do kraja ove godine pre usvajanja Zakona o budžetu za 2018. godinu; 2.Da se izjednači cena rada u svim delatnostima obrazovanja na republičkom i lokalnom nivou; 3.Da reprezentativni sindikati u obrazovanju učestvuju u...

Detaljnije

“Stečaj i radni odnos”, neujednačena praksa, prava zaposlenih i potreba zauzimanja jedinstvenog stava – “Advokatska kancelarija” – septembar 2017.

>> dana Sep 13, 2017 | 0 komentara

TEMA BROJA je: “Stečaj i radni odnos”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu koji će biti predstavljen na zajedničkoj sednici apelacionih sudova krajem meseca i poslužiti za zauzimanje jedinstvenog stava, s obzirom na postojanje različite prakse. SKREĆEMO PAŽNJU: Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu. VAŽNA OBAVEŠTENJA: Izmene Uredbe o paušalnom oporezivanju. ZA RAZMIŠLJANJE: “Sporazum o priznanju prekršaja”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Da li se kod prekršaja u vezi bezbednosti saobraćaja na putevima pravilno koristi mogućnost sklapanja sporazuma...

Detaljnije

Povećanje minimalne cene rada za 2018. godinu

>> dana Sep 13, 2017 | 0 komentara

Socijalno ekonomski savet Republike Srbije danas je, konsenzusom, doneo odluku o povećanju minimalne cene rada za 2018. godinu za 10 odsto i ona iznosi 143 dinara po radnom času, bez poreza i doprinosa. Socijalni partneri su se saglasili o postojanju potrebe za povećanjem minimalne cene rada, a uvažavanjem argumenata svih strana došlo se do usaglašavanja njenog iznosa, koji je između zajedničkog predloga Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost od 154 dinara i 139 dinara, koliko je predlagala Unija...

Detaljnije

Fikcija postojanja radnog odnosa

>> dana Sep 12, 2017 | 0 komentara

I Pojam Fikcija postojanja radnog odnosa predviđena je čl. 32. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-OUS). Sama konstrukcija „fikcija postojanja radnog odnosa“ je proizvod teorije i prakse dok zakon u pomenutoj odredbi navodi sledeće: „Ugovor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku. Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos...

Detaljnije

Inicijativа AKS za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije

>> dana Sep 12, 2017 | 0 komentara

U skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije sa sednice od 08.09.2017. dostavljamo Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i pratećih podzakonskih i opštih akata Komisije za zaštitu konkurencije koju je Advokatska komora Srbije podnela Ustavnom sudu dana 11.09.2017. Dugotrajnim i upornim radom uz pro bono pomoć advokata Bojana Vučkovića i saradnika  i advokata Bogdana Gecića i saradnika, Upravni odbor Advokatske komore Srbije prethodnog saziva i Upravni odbor Advokatske komore Srbije novog saziva su podneli ovu...

Detaljnije
Profi Sistem baner