Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa

>> dana Jul 19, 2017 | 0 komentara

Pre nego što pređemo granicu Republike Srbije, dobro je da znamo da se u evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova i sudova proverava da li je za nekim izdata naredba za dovođenje i da li je osoba u registru neplaćenih kazni. Ovaj registar je uspostavljen na osnovu članova 331-336 Zakona o prekršajima (Sl. glasnik 65/13, 13/2016 i 98/2016-OUS) u svrhu naplate izrečenih novčanih kazni, naknade troškova i naplate drugih novčanih iznosa dosuđenih po osnovu naknade štete, imovinskopravnog zahteva ili oduzimanja imovinske...

Detaljnije

Prva sednica Saveta za suzbijanje nasilja u porodici

>> dana Jul 19, 2017 | 0 komentara

Članovi Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, koji je Vlada Srbije osnovala 13. jula u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, održaće prvi sastanak sutra, 20. jula 2017. godine u 14 časova u zgradi Vladi Srbije (Nemanjina 11 – četvrti sprat, sala 141). Pored ministra pravde Nele Kuburović, koja je ujedno i predsednik Saveta, sastanku će prisustvovati i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je i potpredsednik Saveta, zatim član Saveta i ministar za...

Detaljnije

Problemi u vezi sa obradom ličnih podataka kod izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata

>> dana Jul 19, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je ukazao da je neophodno da Ministartsvo trgovine, telekomunikacija i turizma pokrene postupak za izmenu zakonske regulative u vezi sa pravnim osnovom i svrhom obrade podataka o ličnosti u postupku izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Poverenik je prethodno sproveo analizu relevantnih pravnih propisa i pokrenuo i sproveo postupak nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane sertifikacionih tela koja pružaju usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata (Javnog...

Detaljnije

Obavezujuće Uputstvo o realizaciji obaveza centara za socijalni rad u primeni Zakona o sprečavanju nasilja

>> dana Jul 18, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljeno je obaveštenje o održabnoj konferenciji  ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nakon sastanka sa direkotrima centara za socijalni rad iz cele Srbije kao i predstavnicima reprezentativnih sindikata u oblasti socijalne zaštite, radi sagledavanja stanja i potreba u ovom segmentu sistema.. Ministar Đorđević je rekao da je preduzet niz konkretnih mera kako bi se sprečili tragični događaji u budućnosti i da će, ukoliko se tokom inspekcijskog nadzora...

Detaljnije

Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete?

>> dana Jul 18, 2017 | 0 komentara

U Krivičnom zakoniku (u daljem tekstu: KZ) objavljenom u „Sl. glasniku RS“, br. 85/2005, sve do izmena iz 2012. godine postojalo je krivično delo „Kleveta“. Navedeno delo bilo je propisano u Glavi sedamnaest „KRIVIČNA DELA PROTIV ČASTI I UGLEDA“, članom 171. koji je glasio: „(1) Ko za drugog iznosi ili pronosi štogod neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniće se novčanom kaznom od trideset do stodvadeset dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od dvadeset hiljada do dvesta hiljada...

Detaljnije

Sastav i zadaci Saveta za suzbijanje nasilja u porodici

>> dana Jul 18, 2017 | 0 komentara

U sl. glasniku 69/2017 objavljena je Odluka o obrazovanju Saveta za suzbijanje nasilja u porodici koja se primenjuje od 22. jula 2017. god. Savet za suzbijanje nasilja u porodici ima zadatak da prati primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i da poboljšava koordinisanje nadležnih državnih organa, ustanova i drugih subjekata i delotvornost sprečavanja nasilja u porodici i zaštitu od nasilja u porodici. Savet čine predsednik Nela Kuburović- ministar pravde, zamenik predsednika dr Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova i...

Detaljnije

Javni beležnik je dužan da utvrđuje pravni sled ako prodavac nije upisan kao vlasnik u katastar nepokretnosti

>> dana Jul 18, 2017 | 0 komentara

Javni beležnik je dužan da utvrđuje pravni sled ako prodavac nije upisan kao vlasnik u katastar nepokretnosti, bez obzira na to da li prodavac prezentuje ugovor koji je solemnizovao javni beležnik ili  neku drugu ispravu kao pravni osnov za sticanje prava svojine. U skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa pravo svojine na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stiče se upisom prava svojine u javnu knjigu registar nepokretnosti. Ugovor predstavlja samo pravni osnov za upis prava svojine (iustus titulus)....

Detaljnije

Formiranje radne grupe MUP-a za suzbijanje nasilja nad ženama

>> dana Jul 17, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se danas sa predstavnicima organizacija UN Women i Ženska platforma za razvoj Srbije i tom prilikom inicirao formiranje radne grupe MUP-a za suzbijanje nasilja nad ženama. Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova detaljno će analizirati sve slučajeve porodičnog nasilja, a činiće je predstavnici Direkcije policije koji se bave problematikom porodičnog nasilja i predstavnici pomenutih organizacija. NJenim formiranjem biće uspostavljena intenzivnija saradnja MUP-a sa specijalizovanim ženskim nevladinim organizacijama koje pružaju...

Detaljnije

Sastanak Ministarstva prosvete i sindikata oko rešenja pitanja tehnoloških viškova i otpremnina u prosveti

>> dana Jul 17, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljena je vest o održanom sastanku u Ministarsvu sa predstavnicima sindikata u prosveti po pitanju tehnoloških viškova, otpremnina. Minstarstvo je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave u budžetu za 2017.godinu predvidelo 1.200 otpremnina kako bi se rešio problem jednog broja radnika za čijim angažovanjem je prestala potreba. „Projekciju Međunarodnog monetarnog fonda o višku broja zaposlenih u prosveti sveli smo na  razumnu meru. Ali, moramo biti svesni da se...

Detaljnije

Osnovan Savet za suzbijanje nasilja u porodici

>> dana Jul 14, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović izjavila je da je Vlada Srbije na današnjoj sednici osnovala Savet za suzbijanje nasilja u porodici, istakavši da bi prva sednica ovog saveta trebalo da bude održana naredne nedelje. Kuburović, koja je član tog saveta, istakla je u izjavi za agenciju Tanjug da je osnivanje Saveta predviđeno Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koji je na predlog Ministarstva pravde, Skupština Srbije usvojila u novembru 2016., a čija je primena počela 1....

Detaljnije
Profi Sistem baner