Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Plaćanje poreza

U „Sl. glasniku RS“, br. 90/2017 sa primenom od 1. januara 2018. god. objavljeni su:

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju sa čijim početkom primene prestaje da važi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS”, br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 – isp., 8/2011, 74/2013, 24/2014 i 27/2014 – isp.), osim u slučajevima podnošenja poreske prijave PPDG-1S u skladu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 101/16 i 7/17);

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV sa čijim početkom primene prestaju da važe Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Sl. glasnik RS”, br. 120/2012) i Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS”, br. 80/2016 i 109/2016).

Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner