Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Poverenik pokrenuo postupak nadzora zbog upisa podataka u Centralni registar

Poverenik pokrenuo postupak nadzora zbog upisa podataka u Centralni registar

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je jučerašnji “odgovor” Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) javno upućen Povereniku ekstremno nekorektan pokušaj manipulisanja javnošću.

Poverenik je pokrenuo postupak nadzora povodom u medijima objavljene vesti da je između MDULS i Ministarstva unutrašnjih poslova potpisan „Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji“, koji ima za cilj “uspostavljanje elektronske evidencije o građanima Srbije”, kao i da “sa datumom objavljivanja ove vesti započinje proces upisa podataka iz knjige državljana u tzv. Centralni registar”.

U saopštenju koji je dao tim povodom Poverenik je, pored ostalog, naveo da je “budući da tekst sporazuma nije objavljen, a o njegovoj sadržini, iako očigledno ima za predmet izuzetno obimnu obradu podataka o ličnosti, nije traženo mišljenje Poverenika od ministarstava zatražio da u roku od pet dana dostave primerak potpisanog „Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji“, kao i da se izjasne o više pitanja.”

Tim povodom MDULS “obavestilo je” javnost da je “putem medija saznalo za pokretanje nadzora”, kao i da je obavestilo Poverenika da je Zaključak Vlade Srbije i Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji objavljen na sajtu ministarstva “u okviru saopštenja MDULS na datu temu”.

Istina je međutim da ti dokumenti, do pokretanja postupka nadzora, nisu bili objavljeni na sajtu. To je učinjeno naknadno, što se lako utvrđuje uvidom u keš memoriju sajta ministarstva. Intervenisano je, dakle, u tekst saopštenja dopunjavanjem linkovima koji vode ka navedenim dokumentima, ali bez naznake da je to učinjeno naknadno, posle obraćanja Poverenika. Reč je, dakle, o antedatiranju dela dokumenta, što je postupak koji je ispod minimalnog nivoa bilo kakve ozbiljne komunikacije, pogotovo komunikacije između dva državna organa.

Na isti način Poverenik ocenjuje i navode ministarstva da je za postupak nadzora saznalo “iz medija”, kao i poziv Povereniku da “im se obrati”, budući da je Poverenik saopštenje o pokretanju postupka nadzora dao tek nakon što je akt o pokretanju postupka, preko pisarnice, uz odgovarajuću potvrdu, dostavljen ministarstvu.

Kod takvog stanja stvari veoma neubedljivo, čak cinično deluju fraze iz saopštenja ministarstva o “korektnoj saradnji” ili o tome da “ministarstvo u svemu stoji na raspolaganju Povereniku”. Umesto njih, ministarstvo jednostavno treba da, u skladu sa zakonskom obavezom, u ostavljenom roku odgovori na pitanja sadržana u aktu Poverenika kojim je postupak pokrenut, a koja se tiču pravnog osnova, rukovaoca tzv. Centralnog registra, korisnika, organizacionih i tehničkih mera zaštite podataka itd.

A iako Poverenik, bar u ovom postupku neće tražiti odgovore na neka druga pitanja koja se u vezi sa sporazumom neminovno otvaraju, poput npr. pitanja da li se Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji mogu dezavuisati odredbe Zakona o javnim nabavkama, bilo bi dobro da ministarstvo javnosti ponudi odgovore i na njih.

Izvor: Sajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner