Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Preporuka Zaštitnika građana za izmenu Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

Preporuka Zaštitnika građana za izmenu Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

Prema navodima Zaštitnika građana, Ministarstvo odbrane na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta. Takođe, ministartvo nije obezbedilo da o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava nadležni Sekretarijat za socijalnu zaštitu, već je izvršilo obračun i isplatu naknade zarade, na način i u visini koji nisu propisani zakonom, pri čemu je neosnovano umanjilo naknadu zarade pritužilji, utvrdio je Zaštitnik građana. 

Ministarstvo odbrane čini propust tako što:

– Pravilnikom o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, bez zakonskog osnova, na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta;

– U postupku rešavanja o pravima na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja i porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta podzakonskim aktom derogira zakone koji ovu materiju uređuju;

– Nije obezbedilo da, u skladu sa zakonom, o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda, kao stvarno i mesno nadležni organ;

– Kao stvarno nenadležni organ izvršilo je obračun i isplatu naknade zarade na način i u visini koji nisu propisani zakonom;

– Pri obračunu i isplati naknade zarade neosnovano je umanjilo naknadu zarade pritužilji.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava, upućuje Ministarstvu odbrane sledeće

Preporuke

I Ministarstvo odbrane  izmeniće Pravilnik o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i uskladiti ga sa propisima koji uređuju prava iz radnog odnosa trudnica, porodilja i roditelja – profesionalnih pripadnika Vojske Srbije za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta.

II Ministarstvo odbrane  će, u okviru zakonskih mogućnosti, razmotriti način na koji će umanjiti posledice propusta na štetu pritužilje.

III Ministarstvo odbrane uputiće pritužilji pisano izvinjenje zbog učinjenih propusta u radu na njenu štetu.

IV Ministarstvo odbrane  će u svom budućem radu, u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa po osnovu trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta, postupati u skladu sa pozitivno-pravnim propisima

V  Ministarstvo odbrane  će u svom budućem radu, prilikom  obračuna i isplate naknade zarada za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta, postupati u skladu sa pozitivno-pravnim propisima i zakonom propisanom metodologijom.

Ministarstvo odbrane obavestiće Zaštitnika građana o postupanju po preporukama najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta, uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporukama Zaštitnika građana postupljeno.

 

Izvor: Sajt Zaštitnika građana Republike Srbije.

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner