Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – “Advokatska kancelarija” novembar 2017

Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – “Advokatska kancelarija” novembar 2017

TEMA BROJA novembarskog broja časopisa je “Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava”,  Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda – prikazane su dve interesantne odluke ovog suda, kao i uslovi i način na koji se može izvršiti pretres advokatske kancelarije prema domaćem Zakonu o advokaturi.

U ovim presudama, između ostalog  Evropski sud, navodi:

“Ukoliko činjenice ukazuju da se kriminalne aktivnosti vezuju isključivo za odnose aplikanta i klijenta, treba da postoje posebno opravdani razlozi koji dozvoljavaju pretresanje svih ostalih podataka. Ukoliko takvih razloga nema, zaplena i pretresanje svih dokumenata daleko prevazilazi ono što je neophodno za postizanje legitimnog cilja.”

“ECtHR insistira na aktivnoj ulozi predstavnika komore u slučaju pretresa, blagovremenim reakcijama predsednika komore ili ovlašćenog lica koji predstavlja komoru, ukazivanju na nezakonita postupanja policije prilikom pretresa i na povrede tajnosti podataka, odnosno da na sebe preuzme ulogu zaštitnika svega onoga što advokatski posao nosi sa svojim pozivom”.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u oktobru 2017. god.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica”, dipl. prav. Nenad Jevtić –tema čiji je konkretan povod za pisanje stav koji se može naći u mnogim presudama – da je potrebno da štetna radnja ima karakter delikta..

KOMENTARI:

  • “Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu piše o odgovornosti roditelja, kao vidu odgovornosti za drugoga, odnosno o odgovornosti roditelja za maloletna lica, oslobađanju od odgovornosti, posebnoj odgovornosti, odgovornosti po osnovu pravičnosti…
  • “Naknada štete u radnom pravu i krаtkа аnаlizа prеsudе ЕSLjP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

REČ KOLEGE:

“Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

Sudska praksa viših sudova u 2017. godini

  1. Krivično materijalno pravo
  2. Krivični postupak

III. Parnični postupak

  1. Izvršenje i obezbeđenje
  2. Vanparnični postupak
  3. Suđenje u razumnom roku

VII. Sudske takse

VIII. Obligacioni odnosi

  1. Svojinskopravni odnosi
  2. Porodično pravo
  3. Nasledno pravo

DETALJNIJE

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner