Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije i visina članarine

Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije i visina članarine

Zakonom o privrednim komorama (“Sl. glasnik RS”, br. 112/15) (u daljem tekstu: Zakon) koji se primenjuje od 7. januara 2016. god. u članu 10. koji se u skladu sa čl. 53. primenjuje od 1. januara 2017. god. propisano je obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: PKS).

Ustav Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/06) jemči slobodu udruživanja. Član 55. stav 1 Ustava propisuje: „Jemči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja.“

Ustav u čl. 82. propisuje da ekonomsko uređenje u RS počiva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, slobodi preduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine. Sloboda preduzetništva dodatno je definisana u čl. 83. Ustava, a ograničiti ga moguće je jedino zakonom, radi zaštite zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih bogatstava i radi bezbednosti RS. Obaveznost članstva povlači i obavezu uplate članarine, te se u skladu sa tim može postaviti pitanje njene visine, ovo posebno imajući u vidu da navedenom spornom odredbom Zakona, kao ni drugim odredbama nisu određeni elementi za njeno utvrđivanje. Odluku o visini članarine bi kao i do sada donosila Skupština PKS na predlog Upravnog odbora. Najavljene su izmene po pitanju članarine u PKS, te da će o visini članarine odlučivati sami privrednici, organizovani u svoje parlamente. Naime, prema izjavi predsednika PKS dosadašnji obračun članarine po kome su firme mesečno izdvajale 0,19 odsto od bruto zarada zaposlenih pokazao se neodrživim, jer je predstavljao ogromno opterećenje za privredu. Posle višemesečnih razgovora sa privrednicima šta je to za njih prihvatljivo, došlo se do novog modela. Njegova suština je da se članarina određuje prema ekonomskoj snazi kompanija, merenoj poslovnim prihodom po podacima iz poslednjeg objavljenog završnog računa.

Inicijativu za ocenu ustavnosti spornih odredbi Zakona o privrednoj komori i njihove saglasnosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda već je podneta, te se čeka konačna ocena Ustavnog suda, koja još uvek nije doneta odnosno objavljena.

 

I pored nezadovoljstva velikog dela privrede, da PKS ne odustaje od obaveznog članstva ukazuje i Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini, objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 101/2016, koja se primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Između ostalog, ovog odlukom su propisani iznosi članarina i način određivanja iznosa za svakog privrednog subjekta, kao i način plaćanja:

Članovi Komore – pravna lica, plaćaju članarinu zavisno od grupe u koju se razvrstavaju prema kriterijumu ostvarenog godišnjeg poslovnog prihoda:

  1. Prva grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 20 miliona do 300 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu 300,00 RSD mesečno;
  1. Druga grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 300 miliona do 600 miliona RSD plaćaju članarinu u iznosu 600,00 RSD mesečno;
  1. Treća grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 600 miliona do 1 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu 20.000,00 RSD mesečno;
  1. Četvrta grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod od 1 milijarde, do 2,5 milijardi RSD plaćaju članarinu u iznosu 80.000,00 RSD mesečno;
  1. Peta grupa – članovi koji ostvaruju godišnji poslovni prihod više od 2,5 milijarde RSD plaćaju članarinu u iznosu 185.000,00 RSD mesečno.

Preduzetnici, članovi granskih udruženja Komore, u skladu sa Statutom, plaćaju članarinu na isti način i u istoj visini.

Ostali članovi Komore (opšta udruženja preduzetnika, zadružni savezi, udruženja, društva, organizacije….) plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1000,00 RSD mesečno.

Članarina iz člana 3. ove odluke uplaćuje se mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Privredne komore Srbije broj 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj – PIB uplatioca.

Članovi Komore mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine, pod uslovom da dostave pravnosnažno rešenje o otvaranju stečajnog postupka i pisani zahtev za oslobađanje od plaćanja članarine, potpisan od strane osobe ovlašćene za zastupanje (stečajnog upravnika).

 

Izvor: Izvod iz odluke preuzete iz programa “Propis Soft” – Redakcija Profi Sistem Com-a.

 

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner