Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

“Stečaj i radni odnos”, neujednačena praksa, prava zaposlenih i potreba zauzimanja jedinstvenog stava – “Advokatska kancelarija” – septembar 2017.

“Stečaj i radni odnos”, neujednačena praksa, prava zaposlenih i potreba zauzimanja jedinstvenog stava – “Advokatska kancelarija” – septembar 2017.

TEMA BROJA je: “Stečaj i radni odnos”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu koji će biti predstavljen na zajedničkoj sednici apelacionih sudova krajem meseca i poslužiti za zauzimanje jedinstvenog stava, s obzirom na postojanje različite prakse.

SKREĆEMO PAŽNJU: Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

VAŽNA OBAVEŠTENJA: Izmene Uredbe o paušalnom oporezivanju.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Sporazum o priznanju prekršaja”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Da li se kod prekršaja u vezi bezbednosti saobraćaja na putevima pravilno koristi mogućnost sklapanja sporazuma o priznanju prekršaja i da li je postupak dobar – jedno je od pitanja postavljenih u temi za razmišljanje.

PRIKAZI: “Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje”, dipl. prav. Jelena Petrović – prikaz presude VKS u kojoj je izraženo restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje, a koja je doneta po posebnoj reviziji.

KOMENTARI:

“Krivično delo pronevera iz čl. 364 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT  u Čačku

“Promena pravne forme privrednih društava”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda

REČ KOLEGE:

“Osnovan prestanak radnog odnosa, uz povredu propisanog postupka – primena odredbe člana 191. stava 7 Zakona o radu u praksi” , Milan Ranđelović, advokat iz Beograda

 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo pronevera

II. Stečaj i radni odnosi

III. Novi pravni stavovi Upravnog suda

IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Hrvatska gospodarska komora protiv Srbije i Vraćanje na rad u toku stečajnog postupka

DETALJNIJE

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner