Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Neustavne odredbe Zakona o prekršajima o posledicama upisa u registar novčanih kazni

Neustavne odredbe Zakona o prekršajima o posledicama upisa u registar novčanih kazni

Ustavni sud Republike Srbije na 18. sednici održanoj 3. novembra 2016. godine utvrdio da odredbe člana 336. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/2013 i 13/2016), nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Ustavni sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-367/2013).

Predmet uređenja i izmene člana 336.

Naime, članom 336. uređene su posledice upisa u registar novčanih kazni.

Ovaj član izmenjen je u celosti Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2016) koji je stupio na snagu 27. februara 2016. god.

Pre navedenih izmena ovaj član je glasio („Sl. glasnik RS“, br. 65/2013):

U svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka, i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom licu dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos neće se dozvoliti:

1) izdavanje dozvola ili uverenja za čije su izdavanje nadležni organi uprave, osim onih koja se odnose na lični status;

2) povraćaj oduzetih ličnih i drugih dokumenata koja su oduzeta po osnovu člana 199. ovog zakona;

3) registracija, odnosno promena registracije pravnog lica ili registracija preduzetničke delatnosti koje podrazumevaju promenu PIB.

Nakon izmena (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2016) ovaj član glasi:

U svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom licu dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos neće se dozvoliti:

1) izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole;

2) izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registracijskih tablica;

3) odjava vozila.

Posebnim zakonom može se predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata.

Ne može se uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima.

Dakle, ovim izmenama precizirano je da će se posledice upisa u registar po ovom zakonu odnositi na izdavanje i produženje važnosti vozačke dozvole, izdavanje i produženje važnosti saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, kao i na odjavljivanje vozila.

Takođe, prema obrazloženju predloga ovih izmena, razloga za donošenje ovog zakona predstavlja i činjenica da je više od polovine učinjenih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, te da će se primenjivanjem posledica upisa na izdavanje dokumenta vezanih za saobraćaj najbolje ostvariti svrha ove odredbe, odnosno poboljšati efikasnost naplate novčanih kazni.

Precizirano je i pod kojim uslovima je moguće drugim zakonom predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata, kao i da se ne može se uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima.

Odluka Ustavnog suda još uvek nije objavljena u „Sl. glasniku RS“, a danom njenog objavljivanja, odredbe člana 336. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 65/2013 i 13/2016) prestaće da važe.

Izvor: Saopštenje – sajt Ustavnog suda, www.ustavni.sud.rs

Izvor: Izvod iz Zakona o prekršajima i obrazloženje izmene- redakcija Profi Sistem-a.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner