Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Zaključci AK Beograda o Predlogu zakona o uslugama

Zaključci AK Beograda o Predlogu zakona o uslugama

Advokatska komora Beograda je na sastanku održanom dana 05.01.2017.godine, uz učešće predstavnika Advokatske komore Vojvodine, a povodom Predloga zakona o uslugama, donela zaključke da je:

-Pedlog zakona o uslugama u kontekstu Akcionog plana za poglavlje 23 neprihvatljiv sa stanovišta Ustava RS, Zakona o advokaturi i međunarodnih dokumenata koji se odnose na ulogu i položaj advokature;

-Neprihvatljiva je komercijalizacija advokature i njeno pretvaranje u uslužnu delatnost, jer zaštita ljudskih prava ne može biti predmet ponude i poražnje;

-Predlaže se povlačenje iz procedure Predlog zakona o uslugama;

O ovim zaključcima obaveštene su sve advokatske komore i pozvane su da se u što kraćem roku izjasne o predloženom Zakonu o uslugama.

Izvor: Sajt Advokatske komore Beograda.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner