Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka, izvršenja kazne i zaštitne mere

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka, izvršenja kazne i zaštitne mere

Zastarelost u prekršajnom pravu predstavlja gubitak prava državnih organa da pokrenu i  vode prekršajni postupak, izreknu i izvrše prekršajnu sankciju prema učiniocu prekršajnog dela, usled proteka određenog vremenskog perioda od izvršenja prekršajnog dela.

Naime, smatra se da je društveno neopravdano voditi postupak i izreći ili izvršiti prekršajnu sankciju ako je protekao određeni vremenski period od izricanja sankcije koja se ima izvršiti, osnosno od izvršenja prekršajnog dela za koje treba voditi postupak, usled koga su svrha vođenja prekrašjnog postupka i svrha izricanja prekršajnih sankcija postale bespredmetne.

Naš pravo poznaje dva oblika zastarelosti – zastarelost prekršajnog gonjenja i zastarelost izvršenja prekršajnih sankcija.

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka propisana je odredrebama čl.84. i čl.85. Zakona o prekršajima, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, broj 65/2013, 13/2016 i 98/2016-OUS.

Prema odredbama čl.84. Zakona o prekršajima:

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen.

Zastarevanje pokretanja i vođenja prekršajnog postupka ne teče za vreme za koje se pokretanje i vođenje postupka ne može preduzeti po zakonu.

Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog suda koja se preduzima radi vođenja prekršajnog postupka.

Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, za prekršaje iz oblasti carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, javnih nabavki, prometa roba i usluga, životne sredine, sprečavanja korupcije i vazdušnog saobraćaja može se posebnim zakonom propisati duži rok zastarelosti.

Rok iz stava 5. ovog člana ne može biti duži od pet godina.

Pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost.

Odredbe st. 1. do 4. i stava 7. ovog člana shodno se primenjuju na zastarelost pokretanja i vođenja postupka za izdavanje prekršajnog naloga.

Zastarelost prekršajnog gonjenja podrazumeva da se krivični postupak protekom zakonom određenih rokova ne može više pokrenuti, odnosno da se ne može nastaviti već započeti postupak.

Zakon propisuje relativni rok zastarelosti koji nastupa kada protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen.

Navedeni rokovi zastarelosti su relativni, i zastarelost u navedenim rokovima zaista i nastupa samo ukoliko nije došlo do obustave ili prekida ovih rokova.

Takođe, zakon propisuje i apsolutni rok zastarelosti koji nastupa kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost, dakle dve godine.

Pored navedenog, zakon propisuje da se zastarevanje prekida svakom procesnom radnjom nadležnog suda koja se preduzima radi vođenja prekršajnog postupka, kada zastarevanje počinje ponovo da teče.

Postoje i izuzeci od propisanih rokova zastarelosti i to: za prekršaje iz oblasti carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, javnih nabavki, prometa roba i usluga, životne sredine, sprečavanja korupcije i vazdušnog saobraćaja može se posebnim zakonom propisati duži rok zastarelosti, koji opet ne može biti duži od pet godina.

Prema odredbama čl.85. Zakona o prekršajima:

Zastarelost izvršenja kazne i zaštitne mere

Izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravnosnažnosti presude protekla jedna godina.

Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere počinje od dana pravnosnažnosti presude kojom je izrečena kazna odnosno zaštitna mera.

Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere ne teče za vreme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu.

Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere.

Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče

Izvršenje kazne odnosno zaštitne mere zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne, odnosno zaštitne mere.

Kao i kod zastarelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka, kod zastarelosti izvršenja kazne zakon propisuje relativni rok zastarelosti koji iznosi jednu godinu i apsolutni rok zastarelosti koji iznos dve godine. Sve ovo računajući od od dana pravnosnažnosti presude.

Takođe,zakon propisuje da se zastarevanje prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere, kada zastarevanje počinje ponovo da teče.

Izvor: Izvod iz propisa preuzet je iz programskog paketa “Propis Soft”Redakcija Profi Sistema Com-a.

Izvor: Redakcija Profi Sistema

 

 

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner