Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

 

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

Najaktuelnija praksa Vrhovnog kasacionog suda!!!

 

Kao i prethodne dve godine i u 2017. godini nastavljamo sa objavljivanjem, sada već možemo reći, tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a “Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini”.

Nova zbirka obuhvata sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2016. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

 • krivično materijalno i procesno pravo,
 • prekršaji,
 • parnični postupak,
 • izvršenje i obezbeđenje,
 • uređenje sudova,
 • suđenje u razumnom roku,
 • upravni postupak,
 • upravni spor,
 • obligaciono pravo,
 • radno pravo,
 • svojinskopravni odnosi,…

 

Ovo izdanje vam pruža mogućnost da se upoznate sa preko 160 najnovijih odluka, stavova, shvatanja i zaključaka VKS-a, razvrstanih u 14 oblasti prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim odlukama, koji vam mogu biti od pomoći u svakodnevnom radu.

 

Budite u toku sa aktuelnom praksom najvišeg suda u Republici Srbiji.

DETALJNIJE

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner