Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini

Već četvrtu godinu zaredom nastavljamo sa objavljivanjem tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda.

U saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka ovog suda iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Ovo izdanje vam pruža mogućnost da se upoznate sa najnovijim odlukama, stavovima, shvatanjima i zaključcima VKS-a u 2017. god, a radi lakše primenjivosti izdanja u praksi odluke su razvrstane u 14 oblasti prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim odlukama.

Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2017. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

I. Krivično procesno pravo: dokazivanje, mesna nadležnost, veštačenje, simulovani poslovi, izdvajanje zapisnika i obaveštenja, troškovi postupka, pravnosnažnost i izvršnost presude, odnos presude i optužbe, zahtev za zaštitu zakonitosti…

II. Krivično materijalno pravo: nužna odbrana, zastarelost, teško ubistvo, nasilje u porodici, prevara, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, falsifikovanje isprave, zloupotreba službenog položaja, pronevera…

III. Prekršaji: vremensko važenje propisa, zastarelost, pravo na odbranu, žalba, bitne povrede odredaba prekršajnog postupka.

IV. Parnični postupak: osnovne odredbe, glavna rasprava, revizija, ponavljanje postupka.

V. Izvršni postupak: nadležnost za sprovođenje izvršenja, zabrana ukidanja prvostepenog rešenja i upućivanja predmeta na ponovno rešavanje, prelaz potraživanja i obaveze, predlog za izvršenje.

VI. Suđenje u razumnom roku: uticaj ponašanja podnosioca prigovora na trajanje postupka, instruktivan rok za odlučivanje o žalbi i davanje prednosti hitnim predmetima.

VII. Upravni postupak: načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa, stranka, podnesci, dopunsko rešenje.

VIII. Upravni spor: predmet upravnog spora, spor pune jurisdikcije.

IX. Uređenje sudova: nadležnost osnovnog,višeg, privrednog, upravnog suda.

X. Radno pravo: zasnivanje radnog odnosa, zarada, naknada zarade i druga primanja, otpremnina, naknada štete, otkaz, kolektivni ugovor.

XI. Obligaciono pravo: predugovor, promenjene okolnosti, odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem, materijalna i nematerijalna šteta, ugovor o prodaji, zakup, posredovanje, ugovor o kreditu.

XII. Svojinskopravni odnosi: predmet prava svojine, sticanje prava svojine, pravo službenosti, pravo zaloge.

XIII. Porodično pravo: dete pod roditeljskim staranjem-lični odnosi, vršenje roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava, izdržavanje, pravo stanovanja, nasilje u porodici.

XIV. Nasledno pravo: ugovor o doživotnom izdržavanju.

Budite u toku sa aktuelnom praksom najviše sudske instance u Republici Srbiji!!!

DETALJNIJE

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner