Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Minimalne zarade u Srbiji

2017

Rb. Period IZNOS
(neto)
Visina minimalne zarade objavljena
u “Sl. glasniku RS”, broj:
1 januar 2017. – decembar 2017. godine 130,00 din/čas 77 od 14.09.2016.

2016

Rb. Period IZNOS
(neto)
Visina minimalne zarade objavljena
u “Sl. glasniku RS”, broj:
1 januar 2016. – decembar 2016. godine 121,00 din/čas 79 od 14.09.2015.

2015

Rb. Period IZNOS
(neto)
Visina minimalne zarade objavljena
u “Sl. glasniku RS”, broj:
1 januar 2015. – decembar 2015. godine 121,00 din/čas 104 od 01.10.2014.

2014

Rb. Period IZNOS
(neto)
Visina minimalne zarade objavljena
u “Sl. glasniku RS”, broj:
1 januar 2014. – jun 2014. godine 115,00 din/čas 24 od 28.02.2014.
2 jul 2014. – decembar 2014. godine 115,00 din/čas 74 od 18.07.2014.

2013

Rb. Period IZNOS
(neto)
Visina minimalne zarade objavljena
u “Sl. glasniku RS”, broj:
1 april 2012. – februar 2013. godine 115,00 din/čas 22 od 23.03.2012.
2 mart – decembar 2013. godine< 115,00 din/čas 31 od 05.04.2013.

2012

Rb. Period IZNOS
(neto)
Visina minimalne zarade objavljena
u “Sl. glasniku RS”, broj:
1 januar – mart 2012. godine 102,00 din/čas 22 od 23.03.2012.
2 april 2012. – februar 2013. godine 115,00 din/čas

2011

Rb. Period IZNOS
(neto)
Visina minimalne zarade objavljena u “Sl. glasniku RS”, broj:
1 januar – maj 2011. godine 95,00 din/čas 35 od 24.05.2011.
2 jun – decembar 2011. godine 102,00 din/čas

2010

Rb. Period IZNOS
(neto)
Visina minimalne zarade objavljena
u “Sl. glasniku RS”, broj:
1 januar – jun 2010. godine 90,00 din/čas 23/2010
2 jul – oktobar 2010. godine 90,00 din/čas 89/2010
3 novembar-decembar 2010. godine 95,00 din/čas 89/2010
Shares

2 Komentari

 1. POŠTOVANI,INTERESUJE NAS ČINJENUICA U VEZI MINIMALNE ZARADE U SRBIJI (ZDRAVSTVO)GDE U SEKTORU NEMEDICINSKOG KADRA ČIJA JE PLATA 21000-23000 DIN PRILIKOM NUŽNOG ODLASKA NA BOLOVANJE USLED BOLESTI NEVEZANO OD POSLEDICE POVRDE NA RADU DA LI U TOM SLUČAJU JE ISPLATA MINIMALNE ZARADE ZA TU GRUPU ZAPOSLENIH ISTA TJ NEMENJAJU ISPLATU BEZ OBZIRA RADILI NE RADILI ILI IM OBRAČUNSKA SLUŽBA MOŽE UMANJITI LIČNI DOHODAK TAKO DA ONO BUDE I MANJE OD ZAGARANTOVANE MINIMALN E CENE RADA I ZARADE U SRBIJI.
  2.ISPLATA MINILOG RADA OD 0.4 PO NOVOM ZAKONU O RADU U ZDRASTVU DA LI PODRAZUMEVA ČINJENICU DA OSOBE KOJE SU RADILE NPR VMA MINISTARSTVO ODBRANE,ZATVORU (ZDRASTVO) MINISTARSTVO PRAVDE ILI DOM ZA STARA LICA MINISTARSTVO ZA SOCIJALNI RAD PODPADAJU POD KATEGORIJEM REPUBLIKE SRBIJE KAO ZAJEDNIČKOG POSLODAVCA ZA ZDRASTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJE POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR,ILI PLANOM MREŽE ZDRASTVENIH USTANOVA ŠTO PROIZILAZI DA POSEBNIM AKTOM POSLODAVCA TA PRAVA MOŽE DONETI I SAM POSLODAVAC.
  HVALA MISLIM DA SAM OBJANIO ŠTA NAM JE BIO CILJ JER I MI SAMI NEZNAMO KAKO DA RAZUMEMO POSTOJEĆI ZAKON…HVALA

  • U skladu sa čl.102. stav Posebanog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija predviđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to:
   „2) u visini 100% prosečne plate u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću i zbog dobrovoljnog davanja organa i tkiva, izuzev dobrovoljnog davanja krvi“
   Međutim u skladu sa čl.115. stav 2 Zakona o radu naknada ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom.
   Po pitanju minulog rada, na zaposlene čije se radno mesto sastoji iz delokruga poslova Vlade (ministarstva) primenjuje se čl. 23. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, a za zaposlene u zdravstvu i centrima za socijalni rad primenjuje se Zakon o platama u državnim organima i javnim službama koji navodi u čl. 5 stav 2 da se pod istim poslodavcem smatraju sve ustanove obuhvaćene istim planom mreže (npr. zdravstvo) ili osnovane od strane istog nivoa vlasti.

ZOUP

Profi Sistem baner