Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Neophodne izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja

Neophodne izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas tokom razgovora sa izvršnim direktorom Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja Antoniom Avenosom da je cilj da se do 2020. godine prepolovi broj poginulih u saobraćaju u Srbiji.

Mihajlović je ukazala na to da su ovaj zadatak, kao i to da nijedno dete ne nastrada na putevima u zemlji, predviđeni Strategijom bezbednosti saobraćaja.

Da bismo to ostvarili, kako je objasnila, potrebno je što pre usvojiti izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ona je napomenula da se na ovim izmenama radi od 2014. godine, i izrazila očekivanje da će MUP, kao predlagač zakona, ubrzati procedure na usvajanju tog akta zbog veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, ali i bržeg usvajanja podzakonskih akata koji su u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prema njenim rečima, da bismo smanjili broj poginulih, moramo slediti najbolju praksu Evropske unije, a ona podrazumeva da transportni sektor uređuje bezbednost saobraćaja.

Policija sprovodi kontrolu učesnika u saobraćaju, ali ne uređuje saobraćajni sistem, zbog čega je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nosilac svih aktivnosti u vezi sa pregovaračkim Poglavljem 14, koje se odnosi na transportnu politiku, objasila je Mihajlović.

Ona je podsetila na to da Srbija godišnje izgubi približno četiri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) zbog štete od saobraćajnih nezgoda.

Avenoso je pohvalio dosadašnje rezultate Ministarstva u oblasti bezbednosti saobraćaja, među kojima su najvažniji donošenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom, kao i izrada predloga za pooštravanje regulative koja se odnosi na mlade vozače.

On je naglasio da Srbija treba da bude ponosna na postojanje Tela za koordinaciju bezbednosti u saobraćaju, jer to predstavlja dobru praksu i u Evropskoj uniji.

Podsećanja radi, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-OUS, 55/2014, 96/2015-dr.zakon i 9/2016-OUS) uređuje pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju na putu, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, pravo na upravljanje vozilima, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila za osobe sa invaliditetom, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila, tehnički pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koji se primenjuju u saobraćaju na putu, kao i druga pitanja koja se odnose na bezbednost saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: bezbednost saobraćaja).

Ovim zakonom uređuju se osnovni uslovi koje moraju ispunjavati putevi u pogledu bezbednosti saobraćaja.

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine  objavljena je u “Sl. glasniku RS”, broj 64/2015.

Svrha Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine jeste upoznavanje sa stanjem bezbednosti saobraćaja u kojem se nalazimo sada, prikaz stanja bezbednosti saobraćaja kojem težimo i smernice kojima ćemo najbrže i najlakše doći od postojećeg do željenog stanja.

Zbog značaja saobraćaja, Ujedinjene nacije i ceo svet posvećuju pažnju i regulišu uslove i ponašanje u saobraćaju. Saobraćaj predstavlja neizbežni preduslov razmene dobara, drugim rečima saobraćaj nije izbor pojedinca i bez saobraćaja se ne može zamisliti savremena država. Merilo razvoja bilo koje države, može se videti kroz nivo dostignutog razvoja saobraćajnog sistema, pa tako bez izuzetka najrazvijenije države imaju najrazvijeniji saobraćajni sistem.

Saobraćaj omogućava bezbednu i efikasnu razmenu dobara, dopremanje sirovina, odvoženje gotovih proizvoda, poslovna i rekreativna putovanja, kulturne manifestacije i mnogobrojne druge aktivnosti koje prožimaju raznolike aktivnosti savremenog sveta. Nijedna ljudska delatnost nije toliko unapredila standard, ali istovremeno nijedna ljudska delatnost nije odnela toliko ljudskih života u mirnodopskim uslovima, kao saobraćaj.

Saobraćajne „nezgode” nisu „nesreće”, tj. stradanje u saobraćaju nije slučajno, već je rezultat sistemskih grešaka i nerada.

Trend porasta broja poginulih i povređenih u saobraćaju može se promeniti dobro organizovanim radom i sprovođenjem dobro osmišljenih i koordiniranih mera. 

U starosnoj grupi od 5 do 44 godine, povrede u saobraćaju predstavljaju jedan od tri vodeća uzroka smrti. Ukoliko ne budu preduzete neke efikasnije mere, posledice saobraćajnih nezgoda će postati peti vodeći uzrok smrti u svetu i rezultiraće brojem od oko 2.400.000 smrtnih slučajeva godišnje. Troškovi drumskih saobraćajnih nezgoda iznose od 1 do 3% BDP i dostižu 500.000.000.000 $ (izvor: Globalni plan dekade akcije za bezbednost saobraćaja na putevima, 2011-2020).

U poslednjih deset godina u Republici Srbiji, u saobraćajnim nezgodama prosečno godišnje pogine 800 ljudi, dok više od 19.000 ljudi godišnje bude povređeno. Republika Srbija ne sme da prihvati ljudske i materijalne gubitke u ovom obimu. Direktni i indirektni troškovi saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji, po procenama stručnjaka, dostižu sumu od najmanje 470.000 € po glavi smrtno stradalog u saobraćaju. 

Kako je trend razvoja Republike Srbije poređenje i praćenje najboljih i najnaprednijih zemalja u svim oblastima, pa tako i u saobraćaju, potrebno je strateški delovati kako bi se aktivirao sistem bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji.

U Strategiji se definišu misija, vizija i ciljevi. Strategijom treba prepoznati ključne oblasti delovanja kao i ciljne-rizične grupe kojima je potrebno posvetiti pažnju. Strategija prikazuje finansijske aspekte bezbednosti saobraćaja, ključne probleme i buduće izazove u bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. Jedan od prioriteta je i uvođenje redovnog praćenja, izveštavanja i stalnog unapređivanja bezbednosti saobraćaja. 

Republika Srbija je 2009. godine započela uspostavljanje novih institucija sistema bezbednosti saobraćaja kao i sistema finansiranja bezbednosti saobraćaja. Tokom 2014. godine Vlada je usvojila Polazne osnove za donošenje Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja na putevima i dokument „Povelja o odgovornostima i bezbednom ponašanju u saobraćaju”. Usvajanjem Strategije učiniće se neophodan korak za strateški pristup u bezbednosti saobraćaja. Bez Strategije i Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Akcioni plan) nije moguće efikasno upravljati bezbednošću saobraćaja. Usvajanjem Strategije, država se usmerava i preduzima aktivnosti ka rešavanju problema bezbednosti saobraćaja, potpuno odgovorno i planski, na najvišim nivoima društvene i političke svesti, prihvatajući u potpunosti stav da je bezbednost saobraćaja vrlo značajan problem u sferi društvenog, političkog, zdravstvenog i ekonomskog života države.

Imajući u vidu značaj oblasti bezbednosti saobraćaja, za koju država priprema ovaj dokument, može se očekivati da na osnovu Strategije i Akcionog plana, budu ostvareni izuzetno povoljni rezultati u sferi društvenog, političkog, zdravstvenog i ekonomskog života države.

U saobraćaju je moguće izgubiti život, pored slobode, najveću vrednost svakog čoveka. Pravilnom i doslednom primenom Strategije i Akcionog plana, Republika Srbija pokazuje želju i napore da zaštiti ove dve vrednosti, pre svega svakog čoveka i građanina i to u sferi u kojoj su najviše ugroženi.“

 

Izvor: vesti sajt Vlade Republike Srbije

Izvor: izvod iz Zakona i Strategije preuzet iz programskog paketa „Propis Soft“, redakcija Profi Sistem Com-a

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner