Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Novi izgled znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno

Novi izgled znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno

U skladu sa čl. 11. Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (“Sl. glasnik RS”, broj 30/2010)(u daljem tekstu: Zakon):

„Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno, kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja.

U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom, odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno.

Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke, kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja), odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, kao i način isticanja tih znakova.“

U „Sl. glaniku RS“, br. 89/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta (u daljem tekstu: Izmene).

Izmenama su izvršene izmene Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta (“Sl. glasnik RS”, broj 73/2010) u delu koji se odnosi na oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja i oblik i sadržaj znaka da je pušenje dozvoljeno.

U skladu sa izvršenim izmenama znak koji se koristi za označavanje prostora u kome je pušenje dozvoljeno, u skladu sa zakonom, ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i simbolom upaljene cigarete dimenzije 105 mm x 14 mm unutar kruga.

Na gornjem polu znaka iznad kruga ispisan je tekst: „DOZVOLJENO PUŠENJE”.

Na donjem polu znaka (ispod kruga ispisan je u dva reda tekst: „REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA”.

Tekst koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka iz st. 2. i 3. ovog člana ispisan je slovima veličine 9 mm, ćiriličnim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj upotrebi jezika i pisama u Republici Srbiji.

Unutrašnjost kruga i površina van kruga je crne boje; ivica kruga je širine 15 mm i crvene je boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su bele boje.

Kada su u pitanju izmene koje se odnose na znak za zabranu pušenja, sada  je na donjem polu znaka, ispod kruga, ispisan u dva reda tekst: REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA.

Grafički prikaz oba znaka možete pogledati u okviru prečišćenog teksta Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta (“Sl. glasnik RS”, broj 73/2010 i 89/2017) u okviru pravne baze „Propis Soft“.

Prečišćeni tekst zaključno sa izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 89/17, primenjuju se od 12. oktobra 2017. god.

Podsećamo u skladu sa čl. 28. stav 1 tač 5) Zakona predviđena je novčana kazna za prekršaj pravnog lica ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje, kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. stav 2. ovog zakona na vidnom mestu, odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja, odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11);

Stavom 2 i 3 istog člana predviđene su takođe novčane kazne za isti prekršaj odgovornog lica u pravnom licu i preduzetnika.

 

 

Izvor: izvod iz Zakona i Pravilnika preuzet iz programskog paketa „Propis Soft“, Redakcija Profi Sistem Com.

 

 

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner