Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Pooštravanje kazni za paljenje pirotehničkih proizvoda i pucanje iz oružja

Pooštravanje kazni za paljenje pirotehničkih proizvoda i pucanje iz oružja

Na sajtu Narodne skupštine objavljen je Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru.

Predlaže se pooštravanje kazni propisanih članom 17. Zakon o javnom redu i miru (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016), koji se primenjuje od 5. februara 2016. god.

Sada važećim članom 17. propisano je sledeće:

Ko paljenjem pirotehničkih proizvoda narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana – kazniće se novačnom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova.

Ko pucanjem iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost građana – kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Ko prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši u grupi od tri i više lica – kazniće se kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Vlada Republike Srbije predlaže da se kazne iz stav 1. i 2. ovog člana pooštre tako da raspon kazne za paljenje pirotehničkih proizvoda bude od 50.000 od 100.000 dinara.

Kada je u pitanju pucanje iz vatrenog ili drugog oružja ili imitacije oružja predlaže se da se donji prag kazne sa 50.000 podigne na 100.000 dinara.

Prema obrazloženju predloga, donošenje Zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru ima za cilj sprečavanje protivpravnog ponašanja podizanjem iznosa zaprećenih novčanih kazni za prekršaje iz člana 17. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) – „Paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje”. Naime, uočen je porast društvene opasnosti koja nastaje paljenjem savremenih i tehnološki unapređenih pirotehničkih proizvoda, kao i  upotrebom vatrenog oružja ili imitacije oružja koji u velikoj meri izazivaju uznemirenost građana prilikom obeležavanja svečanosti shodno tradicionalnim običajima. Obzirom da postoji niz drugih savremenih načina da se svečanost uveliča, a da se pritom ne ugrožava bezbednost lica i imovine i ne stvara uznemirenost građana, smatramo da će podizanje iznosa zaprećenih kazni biti jedan od mehanizama kojima se suzbija ovakav način obeležavanja proslava i svečanosti.

 

Izvor: Izvod iz Predloga zakona – sajt Narodne skupštine.

Izvod iz Zakona preuzet je iz programskog paketa „Propis Soft“ – Redakcija Profi Sistem Com-a

 

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner