Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Zakon protiv porodičnog nasilja

Zakon protiv porodičnog nasilja

Zakon protiv porodičnog nasilja predviđa obaveznu saradnju svih organa, pre svega tužilaštva, sudova i policije, ali se uključuju u rad i druge ustanove.

Zakon protiv porodičnog nasilja predviđa obaveznu saradnju svih organa, pre svega tužilaštva, sudova i policije, ali se uključuju u rad i druge ustanove – vaspitne, zdravstvene, a može da se uključe i Nacionalne službe za zapošljavanje ukoliko je u pitanju nasilje ekonomskog karaktera, izjavila je za RTS ministarka pravde Nela Kuburović.

 

Nela Kuburović je rekla da je to potpuno novi zakon koji uvodi sistemske mere kada je u pitanju sprečavanje nasilja u porodici i to je nešto potpuno novo.

“Pokušavamo sa ovim hitnim merama, a to su dve mere udaljavanje nasilnika u porodici i zabrana prilaska žrtvi – da sprečimo da do nasilje uopšte dođe, odnosno eskalira”, rekla je Kuburović.

Prema njenim rečima, ono što je bitno je da udaljavanje može da traje 48 sati i to policijski službenik može da odredi, a nakon toga na predlog javnog tužioca sud može da odredi da se hitna mera produži još 30 dana.

Objasnila je da se time daje mogućnost žrtvi 32 dana da se oporavi i na neki način osamostali i da bude zaštićena u tom periodu.

“Ukoliko dođe do kršenja ove hitne mere, može da se izrekne i kazna zatvora do 60 dana počiniocu u prekršajnom postupku u kom slučaju bi sud brzo reagovalo i to nije jedina mera s obzirom da novi zakon predviđa koordinaciju svih organa u sprečavanju nasilja u porodici”, rekla je Kuburović.

Kroz raspravu u Skupštini usvojeni su određeni amandmani koji pojačavaju tu odgovornst, pre svega, odgovornost koja se odnosi na javne tužioce i sudije da ukoliko ne postupaju u rokovima koji predviđeni kao hitni u ovom zakonu da će to predstavljati disciplinski prestup.

Dva su nova krivična dela, polno uznemiravanje i proganjanje.

Kuburović je rekla da su 33 žene ubijene u porodičnom nasilju tokom ove godine.

“Ministarstvo pravde kroz kampanju predviđa što veći broj aktera, da i ostala ministarstva i drugi državni organi, ustanove i civilno društvo budu uključeni kako bi se podigla svest i osnažile žrtve – da im pokažemo da treba nasilje da prijave ali da im na što lakši način ukažemo koja su njihova osnovna prava i na koji način mogu da se zaštite”, rekla je Kuburović.

Govoreći o prvih 100 dana Vlade, Kuburović je rekla da je moglo bolje i brže da se radi ali postoji mogućnost da se u narednih 100 dana to ispravi u resoru Ministarstva pravde.

Izvor: Večernje Novosti.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner