Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Indeksi potrošačkih cena

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

2017 Januar Opis I/2017 Ø 2016 I/2017 XII/2016 I/2017 I/2016 Republika Srbija 101.4 102.4 Beograd 101.5 101.5 102.2 Saopštenje RZS br. 36 od 23.02.2017. i ZIS grada Beograda br. 8 od 24.02.2017. Februar Opis II/2017 Ø 2016 II/2017 I/2017 II/2017 II/2016 Republika Srbija Beograd Saopštenje RZS br. od i ZIS grada Beograda br. od Mart Opis III/2017 Ø 2016 III/2017 II/2017 III/2017 III/2016 Republika Srbija Beograd Saopštenje RZS br. od i ZIS grada Beograda br. od April Opis IV/2017 Ø 2016 IV/2017 III/2017 IV/2017 IV/2016 Republika Srbija Beograd Saopštenje RZS br. od i ZIS grada Beograda br. od Maj Opis V/2017 Ø 2016 V/2017 IV/2017 V/2017 V/2016 Republika Srbija Beograd Saopštenje RZS br. od i ZIS grada Beograda br. od Jun Opis VI/2017 Ø 2016 VI/2017 V/2017 VI/2017 VI/2016 Republika Srbija Beograd Saopštenje RZS br. od i ZIS grada...

Detaljnije

Prosečne zarade u Srbiji

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

2017   2017. GODINA MESEC U 2017. GODINI Januar Februar Mart April Maj Jun PROSEČNE ZARADE (dinara) Službeni glasnik RS, br. Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 41/2017 REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 57.231 NETO 41.508 2017. GODINA MESEC U 2017. GODINI Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar PROSEČNE ZARADE (dinara) Službeni glasnik RS, br. Saopštenje R.Z. za statistiku, br. REPUBLIKA SRBIJA BRUTO NETO   2016   2016. GODINA MESEC U 2016. GODINI Januar Februar Mart April Maj Jun PROSEČNE ZARADE (dinara) Službeni glasnik RS, br. 15/2016 31/2016 44/2016 48/2016 59/2016 65/2016 Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 40/2016 74/2016 100/2016 126/2016 161/2016 197/2016 REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 55.763 61.279 63.029 67.464 60.520 64.019 NETO 40.443 44.450 45.870 49.249 43.951 46.450 2016. GODINA MESEC U 2016. GODINI Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar PROSEČNE ZARADE (dinara) Službeni glasnik RS, br. 73/2016 80/2016 89/2016 95/2016...

Detaljnije

Najviša osnovica za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

NAJVIŠA OSNOVICA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE   2017 PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje IZNOS “Sl. glasnik RS”, br. od 1.01.2017. do 31.01.2017. 315.305 (5 x 63.061) 105/2016 od 1.02.2017. do 29.02.2017. 368.205 (5 x 73.641) 5/2017 od 1.03.2017. do 31.03.2017. 286.155 (5 x 57.231) /2017 od 1.04.2017. do 30.04.2017. od 1.05.2017. do 31.05.2017. od 1.06.2017. do 31.06.2017. od 1.07.2017. do 31.07.2017. od 1.08.2017. do 31.08.2017. od 1.09.2017. do 31.09.2017. od 1.10.2017. do 31.10.2017. od 1.11.2017. do 31.11.2017. od 1.12.2017. do 31.12.2017. 2016 PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje IZNOS “Sl. glasnik RS”, br. od 1.01.2016. do 31.01.2016. 304.565 (5 x 60.913) 109/2015 od 1.02.2016. do 29.02.2016. 353.815 (5 x 70.763) 5/2016 od 1.03.2016. do 31.03.2016. 278.815 (5 x 55.763) 15/2016 od 1.04.2016. do 30.04.2016. 306.395 (5 x...

Detaljnije

Obaveze u vezi sa primenom Zakona o informacionoj bezbednosti – Akt o bezbednosti IKT sistema

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Zakon o informacionoj bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) počeo je da se primenjuje 5. februara 2016. god. Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite. I. Operatori IKT sistema od posebnog značaja i obaveza donošenja Akta o bezbednosti IKT sistema Operator informaciono-komunikacioni sistem (IKT) sistema je pravno lice, organ javne vlasti ili organizaciona jedinica organa javne vlasti koji koristi IKT sistem u okviru obavljanja svoje delatnosti, odnosno poslova iz svoje nadležnosti. Posebne obaveze propisane su kada su u pitanju Operatori IKT sistema od posebnog značaja, a najvažnija se odnosi na donošenje Akta o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja, koji moraju doneti najkasnije do 2....

Detaljnije

Evidencija posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

 Pravilnik o bližim uslovima za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima („Sl. glasnik RS“, br. 12/2017) primenjuje se od 2. marta 2017. god. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima. Evidenciju, u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016), vodi Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima (u Nacionalni...

Detaljnije

Nacionalni savet za razvoj turizma

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2017 od 22.2.2017 objavljena je Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije. Ovom odlukom obrazovan je savet, utvrđen njegov zadatak, sastav i način rada.   Zadaci Nacionalnog saveta su: 1) uspostavljanje koordinacije i komunikacije svih uključenih strana u cilju razvoja turističke industrije i pozicioniranja Republike Srbije; 2) obezbeđivanje javnosti i odgovornosti u domenu razvoja Republike Srbije kao turističke destinacije u razvoju turističkih proizvoda Republike Srbije; 3) povećanje stepena konkurentnosti turističke privrede Republike Srbije kao turističke destinacije i unapređenje poslovne klime u turizmu; 4) unapređenje investicione klime i povećanje investicionog ulaganja u turizam; 5) analiza efikasnosti mikroregiona (infrastruktura, turistički proizvodi, brendiranje); 6) preduzimanje mera za unapređenje konkurentnosti kroz promociju i marketing, izgradnju infrastrukture, usklađivanje lokalnih i regionalnih institucija i drugo. Nacionalni savet može, u cilju efikasnijeg obavljanja svojih poslova, obrazovati stručne timove...

Detaljnije

Mogućnost zloupotrebe podataka o ličnosti preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS)

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvršene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije. Integrisani zdravstveni informacioni sistem obezbeđuje jedinstvo podataka u zdravstvu i jedinstvenu informaciono-komunikacijsku infrastrukturu za upravljanje zbirkama podataka i prenos podataka. Omogućava se lakše i bolje planiranje u oblasti zdravstvene zaštite i stvaranja boljih zdravstvenih politika uvođenjem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Primenom sistema se povećava kvalitet usluga pacijentima, povećava se transparentnost informacija, povećava se blagovremeno izveštavanje pacijenata i šire javnosti, obezbeđuje transparentan i objektivan stav prema pacijentima i poboljšava pristup zdravstvenim ustanovama, smanjenjem vremena čekanja na tretman. Preko IZIS-a se omogućava unos, prikupljanje, skladištenje i razmena...

Detaljnije

Radna grupa za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama preko portala e-Uprave

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2017 od  22.2.2017. godine  objavljena je Odluka o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama. Zadatak Radne grupe je da definiše uslove i način za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama preko portala e-Uprave, generisanjem zahteva za elektronsko plaćanje platnim karticama sa podacima koji se odnose na obveznika plaćanja, obavezu plaćanja i račun sa koga se plaća, utvrđivanjem troškova transakcije za ove vrste plaćanja, kao i stvaranjem tehničkih uslova za korišćenje ove usluge od strane građana, pravnih i fizičkih lica. Radna grupa je u obavezi da zadatak završi do 31. marta 2017. godine.   Izvor: Izvod iz odluke preuzet iz programa „Propis Soft“ Redakcija Profi Sistem...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner