Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Novi Zakon o biomedicinski podpomognutoj oplodnji

>> dana Apr 28, 2017 | 0 komentara

Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji  objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 40/2017. Ovaj zakon se primenjuje od  5. maja 2017. god. Ovim zakonom uređuje se način, postupak, uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja, vrste postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja, ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti biomedicinski potpomognutog oplođenja, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje delatnosti i  postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja. Postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) jeste postupak koji se sprovodi u skladu sa savremenim standardima biomedicinske nauke u slučaju neplodnosti, kao i u slučaju postojanja medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti, i omogućava spajanje muške i ženske reproduktivne ćelije radi postizanja trudnoće na način drugačiji od snošaja. Danom stupanja na snagu ovog zakona, tj. 5. maja 2017. god. prestaje da važi Zakon o lečenju...

Detaljnije

Najniža osnovica za uplatu doprinosa na obavezno socijalno osiguranje

>> dana Apr 28, 2017 | 0 komentara

NAJNIŽA OSNOVICA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 2017 PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br. od 1.11.2016. do 31.01.2017. 22.204 88/2016 od 1.02.2017. do 30.04.2017. 23.229 7/2017 od 1.05.2017. do 31.07.2017. 21.906 od 1.08.2017. do 31.10.2017. od 1.11.2017. do 31.01.2018. 2016 PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br. od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 90/2015 od 1.02.2016. do 30.04.2016. 22.449 7/2016 od 1.05.2016. do 31.07.2016. 21.012 44/2016 od 1.08.2016. do 31.10.2016. 22.400 65/2016 od 1.11.2016. do 31.01.2017. 22.204 88/2016 2015 PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl. glasnik RS”, br. od 1.11.2014. do 31.01.2015. 21.718 118/2014 od 1.02.2015. do 30.04.2015. 22.357 11/2015 od 1.05.2015. do 31.07.2015. 20.109 38/2015 od 1.08.2015. do 31.10.2015. 21.506 66/2015 od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 90/2015 2014 PERIOD PRIMENE Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa “Sl....

Detaljnije

Prosečne zarade u Srbiji

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

2017   2017. GODINA MESEC U 2017. GODINI Januar Februar Mart April Maj Jun PROSEČNE ZARADE (dinara) Službeni glasnik RS, br. 13/2017 29/2017 40/2017 Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 41/2017 77/2017 101/2017 REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 57.231 64.847 65.695 NETO 41.508 46.990 47.814 2017. GODINA MESEC U 2017. GODINI Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar PROSEČNE ZARADE (dinara) Službeni glasnik RS, br. Saopštenje R.Z. za statistiku, br. REPUBLIKA SRBIJA BRUTO NETO   2016   2016. GODINA MESEC U 2016. GODINI Januar Februar Mart April Maj Jun PROSEČNE ZARADE (dinara) Službeni glasnik RS, br. 15/2016 31/2016 44/2016 48/2016 59/2016 65/2016 Saopštenje R.Z. za statistiku, br. 40/2016 74/2016 100/2016 126/2016 161/2016 197/2016 REPUBLIKA SRBIJA BRUTO 55.763 61.279 63.029 67.464 60.520 64.019 NETO 40.443 44.450 45.870 49.249 43.951 46.450 2016. GODINA MESEC U 2016. GODINI Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar PROSEČNE ZARADE...

Detaljnije

Najviša osnovica za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

NAJVIŠA OSNOVICA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE   2017 PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje IZNOS “Sl. glasnik RS”, br. od 1.01.2017. do 31.01.2017. 315.305 (5 x 63.061) 105/2016 od 1.02.2017. do 29.02.2017. 368.205 (5 x 73.641) 5/2017 od 1.03.2017. do 31.03.2017. 286.155 (5 x 57.231) 13/2017 od 1.04.2017. do 30.04.2017. 324.235 (5 x 64.847) 29/2017 od 1.05.2017. do 31.05.2017. 328.475 (5 x 65.695) 40/2017 od 1.06.2017. do 31.06.2017. od 1.07.2017. do 31.07.2017. od 1.08.2017. do 31.08.2017. od 1.09.2017. do 31.09.2017. od 1.10.2017. do 31.10.2017. od 1.11.2017. do 31.11.2017. od 1.12.2017. do 31.12.2017. 2016 PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje IZNOS “Sl. glasnik RS”, br. od 1.01.2016. do 31.01.2016. 304.565 (5 x 60.913) 109/2015 od 1.02.2016. do 29.02.2016. 353.815 (5 x 70.763) 5/2016 od 1.03.2016. do 31.03.2016. 278.815 (5...

Detaljnije

Izmene krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, osim izmena u pogeldu krivičnih dela protiv privrede koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine. Jedna od izmena čija primena počinja 1. juna 2017. godine odnosi se na jedno od najčešćih krivičnih dela – Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, koje je propisano članom 348. KZ. Prema predlagaču zakona ovom izmenom vrši se usklađivanje ovog krivičnog dela sa Zakonom o oružju i municiji („Sl. glasnik RS”, broj 20/15), koji se primenjuje 5. marta 2016. god. Pored toga, izmenama su pooštrene kazne za ovo delo, imajući u vidu porast teških krivičnih dela koja su izvršena upotrebom zabranjenog ili nelegalnog oružja. I. Izmene člana 348. KZ Član 348. KZ koji propisuje ovo krivično delo pre...

Detaljnije

Izmene Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

>> dana Apr 25, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glsniku RS“, br. 39/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Izmene). Navedenim pravilnikom izmenjeni su sledeći članovi Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014)(u daljem tekstu: Pravilnik): – Izmenjen je čl. 6 stav 2 Pravilnika koji se odnosi na sastav komisije tako što je izostavljen deo o trajanju mandata ispitivača. Navedeni član 6. Pravilnika nakon izmena glasi: „Stručni ispit sprovodi komisija (u daljem tekstu: Ispitna komisija), koju čine predsednik, četiri člana i sekretar. Listu ispitivača, koja se sastoji od najviše 16 članova, utvrđuje ministar. Članove Ispitne komisije i po potrebi njihove zamenike po ispitnim rokovima sa liste ispitivača imenuje ministar.“ – Izmenjen je čl. 7. stav 2 Pravilnika, koji se odnosi na uslove za članove...

Detaljnije

Iznosi novčane socijalne pomoći

>> dana Apr 25, 2017 | 0 komentara

Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 39/2017) koji se primenjuju počev od utvrđivanja prava za april 2017. god. Novčana socijalna pomoći utvrđena je u sledećim iznosima: 1) za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini 1 od osnovice ili 8.168,00 dinara; 2) za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini 0,5 od osnovice ili 4.084,00 dinara; 3) za dete do 18 godina u visini 0,3 od osnovice ili 2.451,00...

Detaljnije

Upis učenika u srednju školu

>> dana Apr 24, 2017 | 0 komentara

Novi Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Sl. glasnik RS“, br. 38/2017) primenjuje se od 29. aprila 2017. god. Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u srednju školu, sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju, upis u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti i druga pitanja vezana za upis u školu. Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe: 1) Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 41/2014, 37/2015, 6/2015, 75/2015, 39/2016 i 54/2016), 2) Pravilnik o merilima i postupku za upis učenika – pripadnika romske nacionalne manjine u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti („Sl. glasnik RS”, broj 12/2016), 3) Pravilnik o merilima i postupku za...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner