Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Deveta redovna skupština AK Beograda

>> dana Mar 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Advokatske komore Beograda objavljeno je obaveštenje o održavanju devete redovne skupštine AK Beograda. Prenosimo obaveštenje u celosti: „Poštovane koleginice i kolege,   Predsednik Advokatske komore Beograda u skladu sa svojim ovlašćenjima iz odredbe člana 18. stav 2. Statuta Advokatske komore Beograda („Službeni list grada Beograda” broj 93/2016), na predlog Upravnog odbora AK Beograda, saziva Devetu redovnu skupštinu Advokatske komore Beograda za 22.04.2017.godine (subota) koja će se održati u Centru Sava u Beogradu, Milentija Popovića 9, sa početkom u 11 časova i predlaže sledeći DNEVNI RED:   Otvaranje sednice (izbor zapisničara), Razmatranje stanja i zbivanja u advokaturi nakon donošenja Odluke Ustavnog suda RS kojom je utvrđeno da osporene odredbe Statuta Advokatske komore Beograda kojima je advokatima koji obavljaju advokatsku delatnost u advokatskom ortačkom društvu, a nisu članovi tog društva, uskraćeno pravo da biraju i budu birani za članove organa...

Detaljnije

Izveštaj sa 60. zasedanja UN Komisije za narkotike

>> dana Mar 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, objavljen je Izveštaj sa 60. zasedanja UN Komisije za narkotike u Beču, Dr Jelene Janković. 60. zasedanje UN Komisije za narkotike održano je u periodu od 13-17. marta 2017. godine u Beču.Učešće na zasedanju uzelo je nekoliko stotina učesnika iz celog sveta.Predstavnik Srbije bila je dr Jelena Janković, rukovodilac Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga u Ministarstvu zdravlja. Teme o kojima se govorilo na petodnevnom zasedanju bile su usmerene na jačanje programa UNODC koji se odnose na primenu UN odluka, jačanje kapaciteta i razvoj Startegije u oblasti droga u narednom periodu.Takođe je predstavljena politika u borbi protiv droga u zemaljama učesnicama skupa. Razmatrani su rezultati koje su zemlje učesnice postigle u aktivnostima vezanim za smanjenje ponude i potražnje droga i međunarodne saradnje u ovoj oblasti. Predstavnica Srbije je u svom izlaganju prikazala rezultate...

Detaljnije

Izborna kampanja i uznemiravanje od strane stranačkih aktivista kao kršenje prava građana

>> dana Mar 24, 2017 | 0 komentara

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti poslednjih dana na različite načine obraća se veliki broj građana koji u postupcima predstavnika političkih stranaka u vezi sa izbornom kampanjom vide kršenje građanskih sloboda i povredu privatnosti. Zabrinutost građana posebno je izražena u pogledu mogućnosti da stranački aktivisti sprovodeći kampanju “od vrata do vrata”, ali i kroz elektronsku komunikaciju zloupotrebljavaju različite lične podatke, koji se inače obrađuju ili bazama podataka u posedu organa vlasti u zakonom utvrđene svrhe, ili u bazama podataka operatora telefonije ili interneta koje bi takođe morali biti zaštićene. S tim u vezi Poverenik podseća da svakodnevno, u granicama svojih ovlašćenja i raspoloživih resursa preduzima mere radi zaštite podataka o ličnosti. I što se konkretnog povoda tiče, vezanog za izborne aktivnosti Poverenik podseća da je više puta, uključujući i prethodne izbore upozoravao i nadležne...

Detaljnije

Utvrđena vrednost poreske osnovice obavezuje poreski organ u svim postupcima

>> dana Mar 24, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud na sednici održanoj 6. oktobra 2016. godine, doneo je Odluku broj Už-3456/2013, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. god. U ovoj odluci zauzet je stav da utvrđena vrednost poreske osnovice obavezuje poreski organ u svim postupcima. Naime, Z. L. iz Inđije je, 30. aprila 2013. godine, Ustavnom sudu podneo ustavnu žalbu protiv rešenja Ministarstva finansija – Poreska uprava – Regionalni centar Novi Sad – Filijala Inđija broj 344-438-175/2008-10 od 25. februara 2010. godine, rešenja Ministarstva finansija – Poreska uprava – Regionalni centar Novi Sad broj 438-93/2010 od 30. maja 2010. godine i presude Upravnog suda U. 24758/10 od 19. oktobra 2012. godine, zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije i prava na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava. Prema Ustavnom...

Detaljnije

Rad policije

>> dana Mar 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 17/2017 sa  primenom  od 14. marta 2017. god.objavljeni su: Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova; Kodeks policijske etike; Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja. U „Sl. glasniku RS“, br. 27/2017 objavljena je  Uredba o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika koja se primenjuje od 30. marta 2017. god. U „Sl. glasniku RS“, br. 26/2017 objavljena je Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova  koja se primenjuje od 28. marta 2017. god. Tekstovi navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Stručni nadzor u toku gradnje ili izvođenja radova na objektu

>> dana Mar 20, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 24/2017 objavljen je  Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora („Sl. glasnik RS“, br. 24/2017) koji se primenjuje od 25. marta 2017. god. Tekst navedenih izmena pravilnika možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Obrada podataka o ličnosti kojim raspolažu telekomunikacioni operatori i obaveza dostavljanja Kreditnom birou

>> dana Mar 17, 2017 | 0 komentara

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom vesti o dostavljanju podataka klijenata telekomunikacionih operatora kreditnom birou obraća se, tražeći komentar i mišljenje veći broj predstavnika medija i građana. S tim u vezi Poverenik obaveštava javnost da je njegov stav o nameravanoj obradi podataka odranije poznat i da su o njemu telekomunikacioni operatori obavešteni još krajem prošle godine. Ustav Republike Srbije u članu 42. jemči zaštitu podataka o ličnosti i određuje da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom. Zakonom je uređeno da je za bilo kakvu obradu podataka o ličnosti potreban pravni osnov. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti ovlašćenje sadržan u nekom zakonu ili pristanak lica čiji se podaci obrađuju. Obada podataka o ličnosti u Kreditnom birou nije regulisana zakonom, pa tako ne postoji ni obaveza...

Detaljnije

Usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove

>> dana Mar 15, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ objavljena je vest da je usaglašen tekst PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Na sajtu sindikata je objavljen Zaključak Vlade Republike Srbije: Na osnovu čl. 43. stav 3 Zakona o Vladi (“Sl. glasniku RS”, broj 55/2005, 71/2005-ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012-OUS, 72/2012, 74/2012-ispr, 7/2014-OUS i 44/2014), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada donosi ZAKLJUČAK Prihvata se tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koji je sastavni deo ovog zaključka. Ovlašćuje se Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da u ime Vlade potpiše Poseban kolektivni ugovor iz tačke 1. ovog zaključka. Stavlja se van snage zaključak Vlade 05 Broj: 11-10428/2016 od 3. novembra 2016. godine Ovaj zaključak, radi...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner