Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Nekonkurentsko ponašanje učesnika na tržištu postprodajnih usluga

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Komisija za zaštitu konkurencije sprovela je krajem prošle godine Sektorsku analizu stanja konkurencije u sektoru postprodajnih usluga. Ovo tržište, između ostalog obuhvata garanciju, servisne usluge, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije bele tehnike – frižidera i veš mašina. Osnovni cilj analize bio je da se utvrde struktura i odnosi između tržišnih učesnika, njihova tržišna učešća i tržišna snaga, sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za nastanak povreda konkurencije. Od kada je dokument usvojen i najšira javnost sa njenim nalazima upoznata, Komisija je intenzivno radila na dodatnoj analizi ovog dokumenta, u kontekstu postojanja mogućih povreda konkurencije od strane tržišnih učesnika u ovom sektoru. U tom smislu, Komisija je došla je do određenih nalaza, koji ne moraju da znače da su određene radnje koje čini deo učesnika na ovim tržištima nezakonite, ali mogu da...

Detaljnije

Vlada usvojila Odluku o maksimalnom broju zaposlenih za 2017. godinu

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu. U odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme utvrđenih Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih za kalendarsku 2015. godinu (462.674) predlog maksimalnog broja zaposlenih za Odluku Vlade za 2017. godinu manji je za 11.241 i iznosi 451.433. Smanjenje ni ovoga puta nije izvršeno linearno, a prilikom definisanja instrukcije za smanjenje sagledavani su standardi i prioriteti u okviru svakog od resora. Tokom ove godine radi se po prvi put na ozbiljnijoj reorganizaciji u sistemu prosvete. Do kraja ove godine predviđeno je smanjenje od preko 2.700 normi (ili punog radnog vremena) u osnovnom i srednjem obrazovanju, što će biti rezultat efikasnije raspodele resursa i bolje organizacije školstva. Ovaj efekat će se...

Detaljnije

Novi Pravilnik o spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

>> dana Jun 20, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 59/2017 od 16. juna 2017. god. objavlje je Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koji se primenjuje od 24. juna 2017. god. Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci. Spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci se sastoji iz 7. lista: Lista 1: Opojne droge koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe Lista 2: Opojne droge koje mogu prouzrokovati oštećenje zdravlja ljudi Lista 3: Preparati koji sadrže opojne droge, a koriste se u terapijske svrhe Lista 4: Psihotropne supstance koje mogu prouzrokovati teško oštećenje zdravlja ljudi Lista 5: Psihotropne supstance koje se koriste u ograničene terapijske i naučnoistraživačke svrhe Lista 6: Psihotropne supstance koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe Lista 7: Psihotropne supstance koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe Danom stupanja na snagu ovog pravilnika odnosno 24. juna 2017. god....

Detaljnije

Završena je javna rasprava o Nacrtu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

>> dana Jun 20, 2017 | 0 komentara

Završena je javna rasprava o Nacrtu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja tribinom u Beogradu. Prema rečima ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića osnovni cilj je povećanje kvaliteta obrazovanja , a potom i povećanje efikasnosti i autonomije ustanova doakademskog obrazovanja, uz ostvarene rezultate. Razlog zbog čega je predviđen manji broj članova u Nacinalnom prosvetnom savetu i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje je u tome što je Državna revizorska institucija naložila da ta tela smanje članstvo i troškove, rekao je Šarčević uz napomenu da veliki broj ljudi u prosveti ima nepunu normu odnodno da je u takvom nevoljnom statusu više od 17 000 prosvetnih radnika. Nacrtom zakona se predviđa: – uvođenje suspenzije licence za nastavnike, – formiranje novog roditeljskog tela- Opštinskog saveta rositelja, – mogućnost da finansijski, pravni i administrativni poslovi  budu povereni zajedničkoj službi za više...

Detaljnije

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom

>> dana Jun 15, 2017 | 0 komentara

U skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom. Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) uređuje: vrste i klasifikacija otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekti upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom; organizovanje upravljanja otpadom; upravljanje posebnim tokovima otpada; uslovi i postupak izdavanja dozvola; prekogranično kretanje otpada; izveštavanje o otpadu i baza podataka; finansiranje upravljanja otpadom; nadzor, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Prema predlagaču, izmene i dopune ovog zakona  su neophodne iz sledećei razloga: Proces pridruživanja Evropskoj uniji, usvajanje pravnih tekovina EU, a posebno njihova primena, ima značajan uticaj na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Iskustva iz zemalja članica, stečena tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji, pokazuju da je efikasna, odgovarajuća i blagovremena pripremna faza na svim nivoima, preduslov za uspešnu strategiju pridruživanja. Oko...

Detaljnije

Prethodna i konačna lista kandidata za sudiju koji se prvi put bira

>> dana Jun 13, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Visokog saveta sudstva objavljena Prethodna i konačna lista kandidata sa ocenama. „U skladu sa članovima 20 i 25 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira, dana 13. juna 2017. godine u 12:00 časova, objavljuje se, prema azbučnom redu prezimena kandidata: Prethodna lista kandidata – Vrhovni kasacioni sud Konačna lista kandidata – Vrhovni kasacioni sud Prethodna lista kandidata – Privredni apelacioni sud Konačna lista kandidata – Privredni apelacioni sud Prethodna lista kandidata – Apelacioni sud u Beogradu Prethodna lista kandidata – Apelacioni sud u Kragujevcu Prethodna lista kandidata – Apelacioni sud u Nišu Prethodna lista kandidata – Apelacioni sud u Novom Sadu Konačna lista kandidata – Apelacioni sud“   Navedene liste kandidata možete pogledati na sajtu Visokog saveta sudstva Podsećamo, u skladu sa čl. 20. Pravilnika...

Detaljnije

Indeksi potrošačkih cena

>> dana Jun 13, 2017 | 0 komentara

2017 Januar Opis I/2017 Ø 2016 I/2017 XII/2016 I/2017 I/2016 Republika Srbija 101.7 101.4 102.4 Beograd 101.5 101.5 102.2 Saopštenje RZS br. 36 od 23.02.2017. i ZIS grada Beograda br. 8 od 24.02.2017. Februar Opis II/2017 Ø 2016 II/2017 I/2017 II/2017 II/2016 Republika Srbija 102.5 100.7 103.2 Beograd 101.9 100.4 102.7 Saopštenje RZS br. 64 od 13.03.2017. i ZIS grada Beograda br. 15 od 13.03.2017. Mart Opis III/2017 Ø 2016 III/2017 II/2017 III/2017 III/2016 Republika Srbija 102.7 100.2 103.6 Beograd 102.1 100.2 103.3 Saopštenje RZS br. 94 od 12.04.2017. i ZIS grada Beograda br. 24 od 13.04.2017. April Opis IV/2017 Ø 2016 IV/2017 III/2017 IV/2017 IV/2016 Republika Srbija 103.5 100.8 104.0 Beograd 102.9 100.8 103.5 Saopštenje RZS br. 122 od 12.05.2017. i ZIS grada Beograda br. 33 od 15.05.2017. Maj Opis V/2017 Ø 2016 V/2017 IV/2017 V/2017 V/2016 Republika...

Detaljnije

Produžen rok za donošenje plana integriteta do 31. oktobra 2017. godine

>> dana Jun 13, 2017 | 0 komentara

U poslednjim izmenama  Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Sl. glasniku RS“, br. 56/2017), produženi su rokovi koji se tiču donošenja i sprovođenja Plana integriteta, konkretno propisani u čl. 22. pomenutih smernica koji sada glasi: član 22. Rok za donošenje plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju je do 31. oktobra 2017. godine. Rok za sprovođenje plana integriteta je do 31. oktobra 2019. godine. Rok za donošenje izveštaja o sprovođenju plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju je 30 dana od dana isteka roka za njegovo sprovođenje. Izvor: sajt Agencije za borbu protiv korupcije Izvod iz Smernica preuzet iz programa “Propis Soft”....

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner