Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Pregovori za zaključenje PKU za prosvetu

>> dana Jan 15, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Sindikata obrazovanja Srbije objavljena je vest da je održan sastanak u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi zaključivanja novog Posebnog kolektivnog ugovora za osnovne i srednje škole i domove učenika. U saopštenju se navodi da je dana 10.01.2018.godine u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja održan sastanak u vezi  sa zaključivanjem novog Posebnog kolektivnog ugovora za osnovne i srednje škole i domove učenika, imajući u vidu da važeći kolektivni ugovor ističe početkom marta 2018. godine. Na sastanku je prisustvovao ministar Mladen Šarčević, sa pomoćnicima i saradnicima, kao i predstavnici Ministarstva rada, finansija, državne i lokane samouprave. Na sastanku su prisustvovali  i predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije kao i ostalih reprezentativnih sindikata. Na sastanku se raspravljalo  o predlozima reprezentativnih sindikata u novom kolektivnom ugovoru i to član po član, ali zbog ograničenja vremena trajanja sastanka, predstavljen je...

Detaljnije

Nepravilnosti u radu Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata

>> dana Jan 15, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“, objavljena je vest o upućivanju dopisa Zaštitniku građana o nepravilnosti u radu Odbora za utvrđivanje reprezantativnosti. U nastavku prenosimo obaveštenje u celosti: Na sastanku sindikata javnih službi sa Zaštitinikom građana od 21.12.2017. godine dogovoreno je da se upute dopisi po pitanju nepravilnosti u radu državnih organa i predstavnika vlasti. GSPRS NEZAVISNOST je uputio dopis po pitanju rada Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti zbog neostvarivanja prava na sindikalno organizovanje, sindikalni rad, utvrđivanje reprezentativnosti, što je u suprotnosti sa Ustavom RS, konvencijama MOR-a i važećom zakonskom regulativom RS. Naime, neopravdano je i suprotno zakonu zadržavanje postupka prilikom utvrđivanja reprezentativnosti sindikata od strane Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti. Odboru je u više slučajeva uredno i u roku dostavljena sva potrebna dokumentacija u skladu sa Zakonom o radu. U svim slučajevima je reprezentativnost na nivou ustanova bila...

Detaljnije

Poreska uprava: Obaveštenje za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i posebne kategorije obveznika

>> dana Jan 12, 2018 | 0 komentara

Poreska uprava je 11. januara 2018. godine, objavila na svom sajtu obaveštenje za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i posebne kategorije obveznika, koje Vam prenosimo u celosti. „Poreski obveznici – vlasnici samostalne delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na stvarni i paušalno utvrđeni prihod, a koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontaciju za decembar 2017. godine, koja dospeva 15. januara 2018. godine, uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB. Počev od privremene akontacije za januar 2018. godine, koja dospeva 15. februara 2018. godine, pa nadalje, akontacije se uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi BOP, koji je za „paušalce“ iskazan u rešenju Poreske uprave, a za obveznike samostalnih delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na stvarni prihod u obaveštenju...

Detaljnije

Utvrđivanje minimalnih cena kao povreda konkurencije od strane prodavaca sportske odeće, obuće i opreme

>> dana Jan 9, 2018 | 0 komentara

Komisija za zaštitu konkurencije je utvrdila da je izvršena povreda konkurencije i izrekla meru zaštite konkurencije za 15 učesnika na tržištima veleprodaje i maloprodaje sportske odeće, obuće i opreme. Utvrđeno je da su učesnici na tržištima „x Sxxx“, „PREDUZEĆE Đxx“, „Oxxx-Sxxx“, „Pxxxx Sxxx“, „Cxxxx“, „Sxxx“, „Txxx“, „Sxxx“, „Uxxx-CX“, „Exxx“, „Txxx Dxxx Vxxx“, „K..G…Fxxxx“, „Kxxx“, „STR Fxxx“ i „Kxxx„Sxxx Oxx“ zaključili restriktivne sporazume – ugovore o kupoprodaji, koji sadrže odredbe, kojima se utvrđuju cene u daljoj prodaji, što predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, koji glasi: “Pojam i zabrana restriktivnog sporazuma Član 10.  Restriktivni sporazumi su sporazumi između učesnika na tržištu koji imaju za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje, konkurencije na teritoriji Republike Srbije. Restriktivni sporazumi mogu biti ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašene prakse, kao i odluke oblika udruživanja...

Detaljnije

Utvrđeno nameštanje ponuda u postupku javne nabavke

>> dana Jan 9, 2018 | 0 komentara

Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila je da su privredna društva „xxxx“ iz xxx, „xxx-mxx“ iz Sxxx, „Txxx bxxx“ iz Sxxx i „Šxxx“ iz Zxxx izvršila povredu konkurencije nameštanjem ponuda u postupku javne nabavke naručioca „Termoelektrane Nikola Tesla“ (TENT) – Usluge remonta vagona marke „Arbel“.. U postupku koji je vodila po službenoj dužnosti, Komisija je utvrdila da su ova privredna društva dogovorila ponuđene cene. Time su zaključili poseban oblik restriktivnog sporazuma u smislu člana 10. st. 1. i 2. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije, koji glasi: “Restriktivni sporazumi su sporazumi između učesnika na tržištu koji imaju za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje, konkurencije na teritoriji Republike Srbije. Restriktivni sporazumi mogu biti ugovori, pojedine odredbe ugovora, izričiti ili prećutni dogovori, usaglašene prakse, kao i odluke oblika udruživanja učesnika na tržištu, a kojima se naročito: 1) neposredno ili...

Detaljnije

Osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

>> dana Jan 8, 2018 | 0 komentara

U  „Sl. glasniku RS“, br. 2/2018 objavljeni su: Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji je 053,00 din; Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu koji je 053,00 din; Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno koji je 329.330,00 din; Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu koji je 951.855, 00...

Detaljnije

Mogućnost podnošenja svih poreskih prijava u elektronskom obliku

>> dana Jan 4, 2018 | 0 komentara

Od 1. januara 2018. godine, elektronski će moći da se podnese još šest poreskih prijava čime će se zapravo zaokružiti ciklus prevođenja “papirnih formi” poreskih prijava u elektronski oblik. Poreski obveznici će, dakle, za sve prihode koje administrira Poreska uprava moći posredstvom portala ePorezi da podnesu elektronske poreske prijave. Poreska uprava Republike Srbije je tokom ove godine znatno unapredila elektronsko poslovanje i uvela nove elektronske servise za podnošenje poreskih prijava. Izrađena je i nova korisnička aplikacija za pristup portalu ePorezi, a prošireni su i tehnički kapaciteti informacionog sistema Poreske uprave. Prema izveštaju  Svetske banke “Paying taxes” za 2018. godinu, Srbija je ocenjena kao najbolja u regionu istočne Evrope i centralne Azije. Kriterijumi koji su vrednovani u izveštaju odnose se na procese administriranja poreza, koji su značajno unapređeni uvođenjem novih tehnologija i razvojem elektronskih sistema za podnošenje poreskih prijava i plaćanje...

Detaljnije

Poreska uprava: Poreske obaveze za januar 2018. godine

>> dana Jan 4, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Poreske uprave objavljen je poreski kalendar za januar 2018. koji Vam ovde prenosimo u celosti:   PORESKI KALENDAR ZA JANUAR   3.1.2018. Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za novembar 2017. godine Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove. Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.   5.1.2018. Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner