Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Zahtevi sindikata prosvetnih radnika

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Sindikata obrazovanja Srbije objavljeno je saopštenje sa zahtevima sindikata upućenih Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U saopštenju se navodi da zaposleni u prosveti imaju najnižu prosečnu zaradu u javnom sektoru. Prosečna zarada u Republici Srbiji iznosi oko 45 767 dinara, dok je prosek u obrazovanju sa povećanjem od 6% oko 42 320 dinara. Povećanjem cene rada od 4% u 2016. godini  i 6 % u 2017. godini još uek nije postignut nivo pre smanjenja zarada od 10 % u 2014. godini. Pored toga, kako se navodi, povećanjem minimalne cene rada po satu za 7,4 % odnosno sa 121 dinar na 130 dinara, zaposleni u obrazovanju sa 3. i 4. stepenom su došli na minimalac. Reprezentativni sindikati, ogorčeni ovakvim stanjem, traže povećanje koeficijenta za 3. i 4. stepen za 8,2%, a da se od trećeg kvartala počne...

Detaljnije

Povraćaj PDV kroz roditeljski dodatak

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljen je odgovor ministarstva na pitanje koje je postavila Liga socijaldemokrata Vojvodine a tiče se ciljeva projekta “Bebo dobrodošla na svet”. Prenosimo odgovor Ministarstva u celini: Povodom pitanja koje je Liga socijaldemokrata Vojvodine, u nedelju putem medija, uputila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo želi da odgovori da je jedan od ciljeva projekta “Bebo dobrodošla na svet” da se roditeljima omogući prijava za roditeljski dodatak u bolnici neposredno nakon rođenja deteta, kao i ostvarenje prava na povraćaj poreza na dodatu vrednost za kupljenu hranu i opremu za bebe. Stoga će prosečan iznos povraćaja PDV – a biti uključen u prvu ratu roditeljskog dodatka, a samim tim jednak za sve bebe. Ovaj iznos PDV-a će biti isplaćen svim roditeljima koji podnesu prijavu za roditeljski dodatak, ne samo roditeljima koji su skupljali...

Detaljnije

Izabrani savetnici- spoljni saradnici za pružanje stručne podrške nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljena je vest da je na osnovu Konkursa objavljenog 16.11.2016. godine izabrano ukupno 200 savetnika-spoljnih saradnika koji će biti angažovani za pružanje stručne podrške prosvetnim savetnicima i svojim kolegama u vrtićima, osnovim i srednjim školama. Podsećanja radi, čl. 153. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-aut. tumačenje, 68/2015 i 62/2016-OUS) je propisano: „Za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, a radi kvalitetnijeg obavljanja obrazovno-vaspitnog rada, Ministarstvo određuje listu savetnika – spoljnih saradnika za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove (u daljem tekstu: savetnik). Ministarstvo rešenjem određuje broj savetnika neophodnih za pružanje pomoći iz stava 1. ovog člana. Izbor savetnika vrši ministar rešenjem na osnovu konkursa. Nastavnik, vaspitač, i stručni saradnik i savetnik zavoda koji ispunjava uslove...

Detaljnije

Odložena zamena registarskih tablica

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je MUP u saradnji sa Zavodom za izradu novčanica i kovanog novca donelo odluku da se zamena registarskih tablica odloži za dve godine. On je najavio i da će, za dve godine biti doneta i odluka da se menjaju “isključivo registarske oznake koje su oštećene”, saopštio je danas MUP. “Donećemo i odluku da se menjaju isključivo registarske oznake koje su oštećene i koje nisu za dalju upotrebu, dok će sve ostale moći da se koriste i nakon isteka do sada predviđenog roka od sedam godina”, naglasio je Steanović. On je u saopštenju podsetio da je rok za zamenu tablica bio predviđen Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila usvojenim 2010. godine. Stefanović je dodao da za razliku od prethodne vlasti koja je 2010. donela “ovako štetnu odluku za vlasnike vozila, aktuelna...

Detaljnije

Prekovremeni rad u praksi

>> dana Jan 23, 2017 | 0 komentara

Većina radnika u Srbiji u proseku dnevno radi dva do tri sata prekovremeno, i za taj rad najčešće nisu plaćeni, tvrde predstavnici sindikata. Prekovremeni rad češći je kada je u pitanju privatni sektor, ali pritužbe radnika na adrese sindikata sve više stižu i iz državne uprave i javnih preduzeća. Međutim, ono što im je zajedničko jeste što ni jedni ni drugi za taj rad nisu plaćeni, niti to pravo u najvećem broju slučajeva mogu da ostvare, pre svega zbog straha od odmazde i gubitka posla. Radnici najviše prekovremeno rade u ugostitelјstvu, građevini, metalskom kompleksu, trgovini i trgovinskim lancima, hotelijerstvu, turizmu, građevini, putarskim preduzećima… Zakon predviđa da tokom jedne radne nedelјe broj prekovremenih radnih sati može da bude najviše osam, odnosno godišnje najviše 416 sati. Takođe, Zakon propisuje da sat prekovremenog rada košta 26 odsto od osnovice, sa mogućnošću da...

Detaljnije

Za propala preduzeća trebalo bi ukinuti kaznene poene za penzionisanje

>> dana Jan 23, 2017 | 0 komentara

Svim radnicima kojima je ostalo najviše pet godina do penzije, a njihova preduzeća su u međuvremenu propala, trebalo bi ukinuti kaznene poene za penzionisanje. Ovaj predlog će Savez samostalnih sindikata Srbije uputiti Socijalno-ekonomskom savetu na razmatranje, jer kako kažu, ne treba kažnjavati lјude doživotnim umanjenjem penzije kada su poslednjih godina već bili kažnjeni malim i neredovnim platama. Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže, za “Novosti”, da se zaposleni iz preduzeća u restrukturiranju ne prijavlјuju za državni socijalni program, jer ako imaju nekoliko godina do pune penzije mogu da se prijave na tržište rada od šest meseci do godinu dana, a onda moraju u prevremenu penziju koja sa sobom nosi penale za svaki nedostajući mesec do pune penzije. “Da bi se olakšalo radnicima, mora da se ukine član 30 Zakona o PIO, jer je u pitanju veliki broj...

Detaljnije

Zaštita podataka o ličnosti-obaveza organa vlasti

>> dana Jan 20, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još jednom podseća sve državne organe koji raspolažu podacima o ličnosti građana kao i funkcionere i radnike koji u tim organima rade da imaju nespornu zakonsku obavezu da se korektno i odgovorno odnose prema tim podacima. Podsećanja radi, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, broj 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012-OUS i 107/2012) se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, obezbeđenje podataka, evidencija, iznošenje podataka iz Republike Srbije i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona. Zaštita podataka o ličnosti obezbeđuje se svakom fizičkom licu, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje,...

Detaljnije

Drugo OJT formiralo posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici

>> dana Jan 20, 2017 | 0 komentara

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici u cilju efikasnije borbe protiv te vrste krivičnih dela, saopštilo je to tužilaštvo.   Posebno odeljenje čine tri zamenika javnog tužioca i jedan tužilački pomoćnik koji su zaduženi za koordinaciju saradnje tužilaštva, policije, zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad i svih drugih aktera uključenih u zajedničku borbu protiv porodičnog nasilja.   U saopštenju se precizira da je odeljenje formirano u cilju još efikasnije prevencije, praćenja i procesuiranja nasilja, ali i specijalizacije i obuke za prevenciju nasilja i gonjenje učinilaca u skladu sa potrebom pripreme za početak primene usvojenog Zakona o sprečavanju nasilja.   Pre formiranja posebnog odeljenja poslove koordinacije sa drugim državnim organima, organizacijama i institucijama obavljao je jedan zamenik javnog tužioca.   Sada će ta koordinacija biti u nadležnosti formiranog odeljenja što...

Detaljnije

Obaveštenje o održavanju advokatskog ispita – ispitni rok Januar 2017

>> dana Jan 19, 2017 | 0 komentara

Obaveštavaju se svi zainteresovane kandidati za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita, pred komisijom Advokatske komore Beograda, u Januarskom ispitnom roku zakazan za sredu 25.01.2017. godine u 14,00 časova. Molimo Vas da Vaše zahteve za polaganje advokatskog ispita uz svu neophodnu dokumentaciju dostavite najkasnije do utorka 24.01.2017. godine do 12 časova. Napomena: Pitanja iz oblasti Advokatska tarifa postavljaju se iz nove Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Sl.glasnik RS 121/2012 koja je objavljena na sajtu Advokatske komore Beograda. Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita su: – Zahtev za prijavu adv. ispita (slobodna forma), – Overena fotokopija diplome pravnog fakulteta/uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu (ne starije od 3 meseci), – Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu (ne starije od 3 meseci), – Fotokopija lične karte. Dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog...

Detaljnije

Nije ukinuto pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina osobama sa invaliditetom

>> dana Jan 17, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da novim zakonskim rešenjem osobama sa invaliditetom nije ukinuto pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza ortopedskih i drugih pomagala. Ministarstvo se oglasilo povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima o tome da osobe sa invaliditetom od 5. februara neće više moći bez carina da uvezu polovne ili nove automobile, kao ni ortopedska pomagala i rezervne delove za njih. Najnovijim izmenama Carinskog zakona, u širem kontekstu, formulisano je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za osobe sa invaliditetom, odnosno njihove organizacije, na predmete posebno namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja tih osoba, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode. Prethodno zakonsko rešenje obuhvatalo je precizno definisane predmete koji mogu biti oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina kada su...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner