Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Vrhovni kasacioni sud o radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav

>> dana Feb 14, 2018 | 0 komentara

Vrhovni kasacioni sud na Opštoj sednici održanoj 8. i 9. februara 2018. godine razmotrio je radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na sudove i jednoglasno zaključio: Rešenja predložena u radnom tekstu amandmana značajno umanjuju postojeći nivo garancija nezavisnosti sudova i sudija na štetu zaštite prava građana Republike Srbije i njihovog prava na nezavisan i nepristrasan sud. Time se ozbiljno dovodi u pitanje vladavina prava i načelo podele vlasti. Odlučivanje o pitanjima položaja sudija, predsednika sudova i sudija porotnika, uključujući njihov izbor i razrešenje povereno je Visokom savetu sudstva. Predloženi sastav Visokog saveta sudstva, način izbora njegovih članova i predsednika i način odlučivanja, dovode u ozbiljnu sumnju najpre samostalnost i nezavisnost tog organa a potom, nužno i mogućnost da obezbedi ustavna jemstva nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija. Izborom polovine članova Visokog...

Detaljnije

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

>> dana Feb 14, 2018 | 0 komentara

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije izjavio je na današnjoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama da ova zakonodavna inicijativa predstavlja završetak velikog posla na modernizaciji matičarske službe i da su matičari u Srbiji u tom procesu uneli približno sto miliona prepisa iz papirnih matičnih knjiga u elektronski oblik. Glavni ciljevi predloženih zakonskih izmena zasnovani su na principima modernizacije, racionalizacije, sigurnosti, profesionalizacije i efikasnosti rada. Novina koju ovaj zakon donosi, a koja je u skladu sa principom modernizacije, jeste uspostavljanje Registra matičnih knjiga, kao jedinstvene baze podataka o ličnom stanju građana u elektronskoj formi, uz istovremeno zadržavanje papirnog oblika, čime se obezbeđuje maksimalna sigurnost, tačnost i pouzdanost sistema vođenja matičnih knjiga. Jedno od najznačajnijih pitanja koje je predmet regulisanja ovog zakona jeste mogućnost upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u...

Detaljnije

Mogućnost korupcije i zloupotrebe prilikom izbora udžbenika

>> dana Feb 14, 2018 | 0 komentara

Nova verzija Nacrta zakona ne donosi potrebna poboljšanja u pogledu niza pitanja na koje je Agencija ukazivala u više navrata, a koji se pored ostalog odnose na sukob interesa; izbor i praćenje udžbenika, te nedostatak kriterijuma za odlučivanje. Na primer, predložena rešenja koja se tiču upravljanja sukobom interesa zasnivaju se, kao i u prethodnoj verziji Nacrta i važećem Zakonu, na potpisivanju izjava lica o odsustvu sukoba interesa, umesto da se zakonskim odredbama detaljnije uredi postupak, odlučivanje povodom prijave da je lice koje učestvuje u postupku davanja stručne ocene, stručnog mišljenja, odnosno ekspertskog mišljenja u sukobu interesa, te propišu odgovarajuće sankcije u slučaju da se to utvrdi. Imajući u vidu ranije primere zloupotreba prilikom izbora udžbenika, značajno je što je Nacrtom, slično kao i u važećom Zakonu, zabranjeno izdavačima da predškolskoj ustanovi, školi ili zaposlenima u ovim ustanovama učine donaciju,...

Detaljnije

Preporuka Zaštitnika građana za izmenu Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

>> dana Feb 13, 2018 | 0 komentara

Prema navodima Zaštitnika građana, Ministarstvo odbrane na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta. Takođe, ministartvo nije obezbedilo da o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava nadležni Sekretarijat za socijalnu zaštitu, već je izvršilo obračun i isplatu naknade zarade, na način i u visini koji nisu propisani zakonom, pri čemu je neosnovano umanjilo naknadu zarade pritužilji, utvrdio je Zaštitnik građana.  Ministarstvo odbrane čini propust tako što: – Pravilnikom o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, bez zakonskog osnova, na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta; – U postupku rešavanja o pravima na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja...

Detaljnije

Obrada podataka o ličnosti u primeni Zakona o stanovanju

>> dana Feb 13, 2018 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, povodom velikog broja žalbi, predstavki i zahteva za mišljenje u vezi sa primenom Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, kojima mu se građani obraćaju, ocenjuje da je nužna mnogo jača aktivnost nadležnih, u cilju da se bar u meri u kojoj je to moguće, otklone evidentni problemi i dileme. Poverenik podseća da je i u vreme usvajanja ovog zakona apelovao da se još jednom preispitaju rešenja kojima se obrada velike količine ličnih podataka građana poverava do tada nepostojećoj strukturi upravnika. Poverenik, takođe, podseća, da je i povodom programa obuke profesionalnih upravnika koji je sprovodila Privredna komora, upozoravao na to da program obuke ni u jednom delu ne obuhvata pitanja zaštite podataka o ličnosti. Zakon je uveo institut stambene zajednice, čiji upravnik, prema članu 50. „uspostavlja i vodi...

Detaljnije

Pravosudno-informacioni sistem

>> dana Feb 13, 2018 | 0 komentara

Predstavnici Odseka za e-pravosuđe Ministarstva pravde predstavili su u Prvom, Drugom i Trećem osnovnom sudu u Beogradu Pravosudno-informacioni sistem – platformu za elektronsku razmenu podataka između državnih organa, koja za cilj ima ubrzavanje postupaka i rešavanje velikog broja predmeta u sudovima. Predsednicima sudova, predsednicima odeljenja, sudijama i šefovima pisarnica je ukazano na značaj korišćenja Pravosudno-informacionog sistema kao alata za bržu, sigurniju i bolju komunikaciju pravosudnih organa, koji vode razne evidencije, poput prekršajne evidencije i registra lica lišenih slobode, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, Agencijom za privredne registre. Očekuje se da će za nekoliko dana pravosudnim organima biti dostupni i podaci iz evidencija u nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a to su podaci iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih. Šef Odseka za e-pravosuđe ukazao je da trenutni uvid u potrebne podatke putem...

Detaljnije

Pravo na Penzionersku karticu

>> dana Feb 12, 2018 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 11/2018 objavljen je Pravilnik o Penzionerskoj kartici, koji se primenjuje od 17. februara 2018. godine. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način izdavanja i korišćenja, izgled i sadržaj Penzionerske kartice za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenog u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond). Pravo na Penzionersku karticu Fonda ostvaruju korisnici penzija, korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti ostvarene shodno čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i invalidna deca – korisnici privremene naknade (u daljem tekstu: korisnici prava). Pravo na Penzionersku karticu imaju korisnici prava na čije ime se vrši isplata ostvarenog prava. Korisnik prava sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, pravo na Penzionersku karticu ostvaruje po zahtevu podnetom organizacionoj jedinici Fonda koja vrši...

Detaljnije

Svrsishodnost u javnim nabavkama – izveštaj vrhovnih revizorskih institucija Zapadnog Balkana

>> dana Feb 9, 2018 | 0 komentara

Evropski revizorski sud (ERS) i Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske (VRI Švedske) uspešno su podržali Drugi regionalni projekat paralelne revizije svrsishodnosti sprovedene na temu javnih nabavki. Projekat paralelne revizije svrsishodnosti sproveden je u saradnji Državne revizorske institucije Republike Srbije i vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Drugi regionalni projekat paralelne revizije svrsishodnosti trajao je 18 meseci i najveći je projekat ove vrste ikada sproveden u regionu. Cilj projekta bio je doprinos poboljšanju pristupa reviziji javnih nabavki, kao i jačanje kapaciteta za reviziju svrsishodnosti. Svaka od šest VRI predstavila je svoj rad kroz pojedinačni izveštaj. Na veb straniciERSobjavljen je zbirni izveštaj celokupnog projekta, koji predstavljaključna zapažanja i zaključke pojedinačnih izveštaja koje su izradile učesnice projekta. „Veliko mi zadovoljstvo što smo kao jedna od najmlađih vrhovnih revizorskih institucija u regionu imali priliku da aktivno...

Detaljnije

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

>> dana Feb 9, 2018 | 0 komentara

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na jučerašnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu i novu februarsku projekciju inflacije i njenih faktora, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Inflacija je u decembru iznosila ciljanih 3,0% međugodišnje, što je i njena prosečna vrednost za 2017. godinu. I prema februarskoj centralnoj projekciji, međugodišnja inflacija će do kraja perioda projekcije, tj. u naredne dve godine, nastaviti da se kreće u granicama cilja. Izvršni odbor je istakao da opreznost u vođenju monetarne politike i dalje proističe iz kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu. Svetske cene primarnih proizvoda, pre svega nafte, povećane su prethodnih meseci, i neizvesno je njihovo kretanje u narednom periodu. Takođe, neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu i dalje je prisutna po osnovu divergentnosti monetarnih...

Detaljnije

Prijava nepravilnosti u radu inspektora

>> dana Feb 9, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva za rad, zabošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljena je adresa na koju fizička i pravna lica mogu prijaviti nepravilnosti i nezakonitosti u postupanju inspektora i državnih službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kako se navodi u cilju stvaranja uslova da svi zaposleni, radno angažovana lica, poslodavci, odnosno svi građani, državni i drugi organi, institucije i udruženja mogu dostaviti saznanja i sumnje o nepravilnostima i nezakonitostima u postupanju inspektora i državnih službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (oblasti radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu i u oblasti socijalne zaštite) i prikupljanja odgovarajućih dokaza za postupke utvrđivanje njihove odgovornosti, omogućeno je da se Grupi interne kontrole inspekcije, ovog ministarstva,...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner