Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

VSS utvrdio nova pitanja za pisani test iz oblasti upravnog prava

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 22.08.2017. godine utvrdio nova pitanja za pisani test iz oblasti upravnog prava, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira. Na taj način je došlo do izmene JEDINSTVENE BAZE PITANJA koja su poređana po oblastima: -Oblast zaštite ljudskih prava i sloboda -Oblast prekršajnog prava -Oblast privrednog prava -Oblast upravnog prava -Oblast krivičnog prava Oblast građanskog prava. Baze pitanja po svakoj od navedenih oblasti možete preuzeti na sajtu Visokog saveta sudstva. Izvor: Sajt Visokog saveta...

Detaljnije

Adresar za overu potpisa, prepisa i rukopisa za brže i lakše informisanje građana

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo pravde izradilo je Adresar za overu potpisa, prepisa i rukopisa, koji će građanima Srbije omogućiti da na brz i efikasan način dođu do informacija kod kog javnog beležnika, suda ili opštinske uprave mogu da overe potpise, prepise i rukopise. Poslovi overe potpisa, prepisa i rukopisa su od 1. marta ove godine prešli u isključivu nadležnost javnih beležnika u gradovima i opštinama za čije su područje javni beležnici izabrani. U gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici ove poslove nastavljaju da obavljaju osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske uprave. Adresar građanima omogućava da unosom naziva grada ili opštine ćirilićnim pismom dobiju naziv, adrese i brojeve telefona organa u kojima mogu da overe potpis, prepis ili rukopis. Adresaru je moguće pristupiti na internet prezentaciji Ministarstva pravde i na zvaničnom nalogu ministarstva na društvenoj...

Detaljnije

Unapređenje procedure u oblasti plaćanja poreza

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i minstar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar finansija Dušan Vujović konstatovali su da je neophodno unapređenje poreskog sistema kako bi Srbija zauzela još bolje mesto na Duing biznis listi Svetske banke. Mihajlović, koja predsedava Radnoj grupi na unapređenje pozicije Srbije na Duing biznis listi, istakla je da je naša zemlja ostvarila značajan napredak u uslovima poslovanja na toj listi, ali da se na tome neće stati, zbog čega je važan kontinuiran rad na unapređenju procedura u oblasti plaćanja poreza. Ona je podsetila na to da je u prethodnim godinama ostvaren veliki uspeh u oblasti plaćanja poreza, pre svega uvođenjem elektronske naplate, da je to prepoznato od strane Svetske banke zbog čega imamo kontinuiran napredak na Duing biznis listi. Ali, naš je cilj i da sprečimo da se kroz nove propise i podzakonska...

Detaljnije

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

>> dana Aug 22, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljen je Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru: „Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaključak 05 broj: 011-7800/17. od 16. avgusta 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sprovodi se od 18. avgusta do 6. septembra 2017. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, predstavnici sindikata,...

Detaljnije

Registre ličnih podataka građana treba urediti zakonom

>> dana Aug 22, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u pismu predsednici Vlade izrazio je zadovoljstvo zbog, na sastanku od 18. 8. 2017. postignute pune saglasnosti o nužnosti da se registri ličnih podataka građana, čije uspostavljanje Vlada planira, uređuje zakonom i da se ne mogu zasnivati na podzakonskim aktima ili sporazumima ministara. Poverenik će postupak nadzora nad MDULS i MUP koji je pokrenut povodom “Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji” koji ima za cilj “uspostavljanje elektronske evidencije o građanima Srbije” sprovesti do kraja, a o rezultatima obavestiti Vladu i javnost, posebno imajući u vidu da će odgovori na sva otvorena pitanja biti od značaja za rad radne grupe koju će Vlada formirati u cilju pripreme odgovarajućeg zakona. Poverenik je predsednici Vlade ponovno dostavio Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je (takođe uz pismo upućeno lično premijerki) dostavio...

Detaljnije

Nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti

>> dana Aug 21, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je danas da je Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti spreman, i da se očekuje njegovo usvajanje na Vladi i upućivanje u redovnu skupštinsku proceduru. Mihajlović je, nakon sastanka sa direktorom Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) Milanom Rikanović, istakla da se na izradi pomenutog zakona, krovnog u ovoj oblasti, ozbiljno i predano radilo duže od dve godine, i da je njegovo usvajanje deo Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23. Ona je rekla da je nakon konsultacija sa svim relevantnim akterima, uključujući civilni sektor i stručnu javnost, krajnje vreme da zakon bude usvojen. Unapređenje rodne ravnopravnosti i uključivanje žena u politički, ekonomski i društveni život zemlje odgovornost je čitavog društva, i zato smo u izradi zakona konsultovali sve relevantne institucije...

Detaljnije

Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

>> dana Aug 21, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine objavljen je Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. glasnik RS”, broj 62/2006, 41/2009 i 112/2015) zadnji put je menjan 2015. godine, a ove izmene su u primeni  od 7. januara 2016. godine. Razlozi za donošenje Predloga zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu sadržani su u odredbama člana 63. stav 2. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, br. 83/08 i 12/14). Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane uređeno je da će po stupanju na snagu ovog sporazuma Srbija da dopusti državljanima država članica Evropske unije...

Detaljnije

Nove osnovice za penzijsko i invalidsko osiguranje

>> dana Aug 18, 2017 | 0 komentara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za avgust 2017.važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 7%(zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 23.446 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 334.945dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 6.095,96 do 87.085,70 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar 2017. godine. Izvor: Izvod iz zakona preuzet je iz programskog paketa “Propis Soft”–Redakcija Profi Sistema....

Detaljnije

Uspostavljanje elektronskog sistema za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi

>> dana Aug 18, 2017 | 0 komentara

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović izjavio je da je danas sa predstavnicima NALED-a i Nemačke razvojne saradnje (GIZ) potpisan Memorandum o sprovođenju projekta “Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika”. Konferencija za novinare nakon potpisivanja Memoranduma o sprovođenju projekta “Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika”. Nedimović je na konferenciji za novinare održanoj u Pres sali Vlade Srbije, istakao da su Memorandum potpisali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministar je objasnio da je potpisivanjem ovog memoranduma omogućeno uspostavljanje elektronskog sistema za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi kao i suzbijanje sive ekonomije u zemlji. On je naglasio da se, usled birokratskih prepreka, najveći deo poslova u poljoprivredi obavlja u crnoj zoni, dodajući da će se uspostavljanjem trenutnog elektronskog upisivanja radnika na terenu u sistem, između 80...

Detaljnije

Izabrani novi članovi Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

>> dana Aug 17, 2017 | 0 komentara

Narodna skupštine izabrala je 20. jula četiri člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Na predlog predsednika Republike Aleksandra Vučića, Narodna skupština je za člana Odbora izabrala docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Miloša Stankovića. Na predlog Vrhovnog kasacionog suda izabran je sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji Slobodan Gazivoda. Docentkinja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu Jelena Stanković izabrana je na predlog Državne revizorske institucije, a na predlog Socijalno-ekonomskog saveta izabran je Ivan Kovačević, generalni direktor Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing „Đuro Salaj“ Beograd. Pored prof. dr Dragana Mitrovića, redovnog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji vrši funkciju predsednika Odbora Agencije i Danice Marinković, člana Odbora Agencije, sudije Apelacionog suda u Kragujevcu u penziji, izborom četiri nova člana Odbor Agencije imaće šestoro članova. Agencija se nada da će u što skorije vreme biti...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner