Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Zakonska obaveze izrade i objavljivanja Informatora o radu od strane javnih tužilaštava

>> dana Jun 23, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ukazao je na “veoma zabrinjavajuće rezultate” analize izvršavanja zakonske obaveze izrade i objavljivanja Informatora o radu od strane javnih tužilaštava u Srbiji, kojima je uputio ukupno 62 upozorenja, saopšteno je iz Kancelarije Poverenika. Kako je navedeno, Poverenik je zatražio da republički tužilac bez odlaganja preduzme mere koje su nužne da bi se izvršavanje te zakonske obaveze dovelo u okvire koji bi se mogli smatrati bar minimalno prihvatljivim, jer analiza izvršavanja obaveze izrade i objavljivanja Informatora o radu Poverenika pokazuje da je od ukupnog broja javnih tužilaštava – 89, zakonsku obavezu, makar samo formalno, izvršilo samo 27. Izvor: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o...

Detaljnije

Obaveštenje za lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljeno je Obaveštenje jedinicama lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP-a od 16. juna 2017. god , koje prenosimo u celosti:   “Poštovani, Pišem vam povodom početka pune primene Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) u Republici Srbiji, čija efikasna primena predstavlja jedan od ključnih koraka u poboljšanju rada organa uprave i ima za cilj velike uštede u vremenu i novcu, kako za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tako i za građane. Članom 9. stav 3. i članom 103. navedenog Zakona, čija je puna primena počela od 1. juna 2017. godine, utvrđena je obaveza organa koji vode upravne postupke da po službenoj dužnosti vrše uvid, pribavljaju i obrađuju podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija. Zakon dakle organima nalaže da sva...

Detaljnije

Srbija od danas postaje partner u Fondu za inovativna preduzeća

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Srbija od danas postaje partner u Fondu za inovativna preduzeća, čime se otvaraju vrata inovativnom napretku malih i srednjih preduzeća što će usloviti i razvoj Srbije i regiona. Današnjem skupu koji je održan u Naučno-tehnološkom parku Beograd osim ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića, ministra privrede Gorana Kneževića prisustvovali su i direktor Fonda za inovacionu delatnost, predstavnici Evropske komisije kao i brojni privrednici . “Izuzetno je važno da je nauka i obrazovanje u finkciji inovativnost, odnosno konurentnog razvoja jedne zemlje. Zajedno, sa Ministarstvom privrede i Fondom za inovacionu delatnost, potrudićemo se da odgovorimo na sve izazove inovativnog preduzetništva. Verujem da ćemo, kada udružimo sve postojeće kapacitete, uz svesrdnu podršku Evropske unije i evropskih institucija, doprineti ostvarivanju cilja da je Srbija zemlja privrede zasnovane na znanju”, poručio je ministar Šarčević. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je opredelilo...

Detaljnije

Lista kandidata za Izbornu skupštinu Advokatske komore Srbije 01.07.2017. godine

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

U prilogu možete pogledati Odluku Izborne komisije o utvrđivanju liste kandidata za izbor nosilaca funkcija i članova organa Advokatske komore Srbije čiji će se izbor vršiti na nastavku sednice Izborne skupštine Advokatske komore Srbije, koja je zakazana za 01.07.2017. godine. Odluka Izborne komisije. Izvor: Sajt Advokatske komore Srbije.  ...

Detaljnije

Nekonkurentsko ponašanje učesnika na tržištu postprodajnih usluga

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Komisija za zaštitu konkurencije sprovela je krajem prošle godine Sektorsku analizu stanja konkurencije u sektoru postprodajnih usluga. Ovo tržište, između ostalog obuhvata garanciju, servisne usluge, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije bele tehnike – frižidera i veš mašina. Osnovni cilj analize bio je da se utvrde struktura i odnosi između tržišnih učesnika, njihova tržišna učešća i tržišna snaga, sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za nastanak povreda konkurencije. Od kada je dokument usvojen i najšira javnost sa njenim nalazima upoznata, Komisija je intenzivno radila na dodatnoj analizi ovog dokumenta, u kontekstu postojanja mogućih povreda konkurencije od strane tržišnih učesnika u ovom sektoru. U tom smislu, Komisija je došla je do određenih nalaza, koji ne moraju da znače da su određene radnje koje čini deo učesnika na ovim tržištima nezakonite, ali mogu da...

Detaljnije

Vlada usvojila Odluku o maksimalnom broju zaposlenih za 2017. godinu

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu. U odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme utvrđenih Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih za kalendarsku 2015. godinu (462.674) predlog maksimalnog broja zaposlenih za Odluku Vlade za 2017. godinu manji je za 11.241 i iznosi 451.433. Smanjenje ni ovoga puta nije izvršeno linearno, a prilikom definisanja instrukcije za smanjenje sagledavani su standardi i prioriteti u okviru svakog od resora. Tokom ove godine radi se po prvi put na ozbiljnijoj reorganizaciji u sistemu prosvete. Do kraja ove godine predviđeno je smanjenje od preko 2.700 normi (ili punog radnog vremena) u osnovnom i srednjem obrazovanju, što će biti rezultat efikasnije raspodele resursa i bolje organizacije školstva. Ovaj efekat će se...

Detaljnije

Upravni odbor Društva sudija Srbije je organizovao raspravu uvezi sa izmenama Ustava Republike Srbije

>> dana Jun 21, 2017 | 0 komentara

Upravni odbor Društva sudija Srbije je organizovao raspravu uvezi sa izmenama Ustava Republike Srbije, planiranim Nacionalnom strategijom za reformu pravosuđa 2013-2018. godine i Akcionim planom za Poglavlje 23 u pristupnim pregovorima sa EU. Pripremajući polazne osnove za ovu raspravu, Upravni odbor je razmotrio dokument „Pravna analiza ustavnog okvira o pravosuđu u Republici Srbiji“, koji su sačinili članovi radne grupe Komisije za reformu pravosuđa, profesori dr Irena Pejić, dr Vladan Petrov, dr Darko Simović i dr Slobodan Orlović. U ovom dokumentu je analiziran postojeći ustavni okvir o pravosuđu i izneti načelni zaključci o pravcu budućih izmena Ustava Republike Srbije. Upravni odbor smatra da navedeni dokument predstavlja dobru polaznu osnovu za raspravu o ustavnim promenama, a u pogledu zaljučaka iz tog dokumenta je zauzeo stavove koje možete preuzeti ovde. Izvor: Društvo sudija...

Detaljnije

Nastavak projekta eZUP

>> dana Jun 21, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić prisustvovali su danas promociji aplikacije eZUP u okviru koje je demonstriran upravni postupak izdavanja pasoša za maloletna lica. U saopštenju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu navodi se da su na promociji koja je održana u Policijskoj stanici Savski Venac, korisnici usluge bili roditelji koji su zahtev za izdavanje pasoša za svoje dete podneli elektronskim putem, a reč je o svojevrsnom nastavku projekta “Bebo dobro došla na svet”. Potrebna im je bila samo lična karta, popunjena saglasnost da se lični podaci iz izvoda iz matične knjige rođenih i državljanstva pribavljaju po službenoj dužnosti i uplaćena taksa. Na osnovu toga, pasoš je izrađen za svega 10 minuta. Stefanović je ukazao na to da prilikom vađenja dokumenata, sada više niko ne...

Detaljnije

Novi Pravilnik o spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

>> dana Jun 20, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 59/2017 od 16. juna 2017. god. objavlje je Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koji se primenjuje od 24. juna 2017. god. Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci. Spisak psihoaktivnih kontrolisanih supstanci se sastoji iz 7. lista: Lista 1: Opojne droge koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe Lista 2: Opojne droge koje mogu prouzrokovati oštećenje zdravlja ljudi Lista 3: Preparati koji sadrže opojne droge, a koriste se u terapijske svrhe Lista 4: Psihotropne supstance koje mogu prouzrokovati teško oštećenje zdravlja ljudi Lista 5: Psihotropne supstance koje se koriste u ograničene terapijske i naučnoistraživačke svrhe Lista 6: Psihotropne supstance koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe Lista 7: Psihotropne supstance koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe Danom stupanja na snagu ovog pravilnika odnosno 24. juna 2017. god....

Detaljnije

Završena je javna rasprava o Nacrtu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

>> dana Jun 20, 2017 | 0 komentara

Završena je javna rasprava o Nacrtu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja tribinom u Beogradu. Prema rečima ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića osnovni cilj je povećanje kvaliteta obrazovanja , a potom i povećanje efikasnosti i autonomije ustanova doakademskog obrazovanja, uz ostvarene rezultate. Razlog zbog čega je predviđen manji broj članova u Nacinalnom prosvetnom savetu i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje je u tome što je Državna revizorska institucija naložila da ta tela smanje članstvo i troškove, rekao je Šarčević uz napomenu da veliki broj ljudi u prosveti ima nepunu normu odnodno da je u takvom nevoljnom statusu više od 17 000 prosvetnih radnika. Nacrtom zakona se predviđa: – uvođenje suspenzije licence za nastavnike, – formiranje novog roditeljskog tela- Opštinskog saveta rositelja, – mogućnost da finansijski, pravni i administrativni poslovi  budu povereni zajedničkoj službi za više...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner