Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Rekonstrukcija Palate pravde

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde Nela Kuburović potpisala je danas sa ovlašćenim predstavnicima Konzorcijuma „Gradina d.o.o. Beograd – Termoinženjering d.o.o. Beograd“ ugovor o realizaciji radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade „Palata pravde“ u Beogradu (Savska 17a). Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predstavnik Evropske investicione banke (EIB) u Srbiji Ivana Vujić i predstavnik IPF3 konzorcijuma (tehnička podrška za projekte Evropske unije) Milica Dugić. Rekonstrukcija „Palate pravde“ predstavlja najveći infrastrukturni projekat koji je Ministarstvo pravde pokrenulo u poslednje četiri godine. Tenderska dokumentacija je urađena po obrascu Svetske banke, a predviđene kriterijume je odobrio EIB. Ceo postupak izbora najboljeg ponuđača u potpunosti je sproveden u skladu sa procedurama EIB, a potpisivanjem ugovora omogućeno je da radovi na rekonstrukciji zgrade budu započeti. Zgrada „Palata pravde“, čija je površina preko 24.000 kvadratnih metara, nije imala gotovo nikakvu vrstu renoviranja ili radova na rekonstrukciji više od četiri decenije....

Detaljnije

Model dualnog i preduzetničkog obrazovanja

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

Da bismo rešili problem nezaposlenosti mladih ljudi neophodno je da sagledamo potrebe tržišta i države i na osnovu toga oblikujemo sopstveni model dualnog i preduzetničkog obrazovanja, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević na okrugom stolu  ”Obrazovanje i tržište rada” na Fakultetu za ekonomiju, finansije i  administraciju. ”Moramo gledati u zemlje poput Nemačke i Švajcarske u kojima je među nezaposlenima najmanje mladih ljudi, ali ne možemo prepisivati. Mi ćemo biti jedna od retkih zemalja koji će u proces uvođenja dualnog obrazovanja ući uz definisani zakonski okvir, kako bi ceo proces bio sinhronizovan”, rekao je ministar. Šarčević je istakao da je najvažnije omogućiti mladim ljudima da sa 15 godina imaju posao i zaradu, ali istovremeno im ostaviti mogućnost za usavršavanje i dalje obrazovanje, sve do doktorata. ”Nije realno da svi budu majstori, ali ni da svi budu...

Detaljnije

Rok od godinu dana za prijavu potraživanja štediša banaka bivše SFRJ

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo finansija Srbije pozvalo je štediše banaka koji su do 27. aprila 1992. godine imali deviznu štednju u bankama na teritoriji bivše SFRJ da prijave svoja potraživanja. Pozvani su državljani bivših republika SFRJ koji su deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem u Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Poziv je upućen i državljanima Srbije koji su do tog dana deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem u Srbiji, a koje su se nalazile na teritorijama bivših repubika SFRJ. Prijava potraživanja može se i neposredno predati od 6. marta na šalterima Ministarstva finansija – Uprave za javni dug. O njima će odlučivati Uprava za javni dug u roku od 120 dana od dana podnošenja prijave. Prijava potraživanja može se podneti u roku od godinu dana od dana objavljivanja ovog poziva. Uz prijavu, devizni štediša treba...

Detaljnije

Nacionalni savet za razvoj turizma

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2017 od 22.2.2017 objavljena je Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije. Ovom odlukom obrazovan je savet, utvrđen njegov zadatak, sastav i način rada.   Zadaci Nacionalnog saveta su: 1) uspostavljanje koordinacije i komunikacije svih uključenih strana u cilju razvoja turističke industrije i pozicioniranja Republike Srbije; 2) obezbeđivanje javnosti i odgovornosti u domenu razvoja Republike Srbije kao turističke destinacije u razvoju turističkih proizvoda Republike Srbije; 3) povećanje stepena konkurentnosti turističke privrede Republike Srbije kao turističke destinacije i unapređenje poslovne klime u turizmu; 4) unapređenje investicione klime i povećanje investicionog ulaganja u turizam; 5) analiza efikasnosti mikroregiona (infrastruktura, turistički proizvodi, brendiranje); 6) preduzimanje mera za unapređenje konkurentnosti kroz promociju i marketing, izgradnju infrastrukture, usklađivanje lokalnih i regionalnih institucija i drugo. Nacionalni savet može, u cilju efikasnijeg obavljanja svojih poslova, obrazovati stručne timove...

Detaljnije

Mogućnost zloupotrebe podataka o ličnosti preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS)

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvršene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije. Integrisani zdravstveni informacioni sistem obezbeđuje jedinstvo podataka u zdravstvu i jedinstvenu informaciono-komunikacijsku infrastrukturu za upravljanje zbirkama podataka i prenos podataka. Omogućava se lakše i bolje planiranje u oblasti zdravstvene zaštite i stvaranja boljih zdravstvenih politika uvođenjem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Primenom sistema se povećava kvalitet usluga pacijentima, povećava se transparentnost informacija, povećava se blagovremeno izveštavanje pacijenata i šire javnosti, obezbeđuje transparentan i objektivan stav prema pacijentima i poboljšava pristup zdravstvenim ustanovama, smanjenjem vremena čekanja na tretman. Preko IZIS-a se omogućava unos, prikupljanje, skladištenje i razmena...

Detaljnije

Radna grupa za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama preko portala e-Uprave

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2017 od  22.2.2017. godine  objavljena je Odluka o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama. Zadatak Radne grupe je da definiše uslove i način za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama preko portala e-Uprave, generisanjem zahteva za elektronsko plaćanje platnim karticama sa podacima koji se odnose na obveznika plaćanja, obavezu plaćanja i račun sa koga se plaća, utvrđivanjem troškova transakcije za ove vrste plaćanja, kao i stvaranjem tehničkih uslova za korišćenje ove usluge od strane građana, pravnih i fizičkih lica. Radna grupa je u obavezi da zadatak završi do 31. marta 2017. godine.   Izvor: Izvod iz odluke preuzet iz programa „Propis Soft“ Redakcija Profi Sistem...

Detaljnije

Da li je moguće da se u Srbiji pokrene krivični postupak protiv političara na vlasti: Moć politike i nemoć države

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Tek kada ministri i svi drugi budu uvereni da je izvesno da će se suočiti sa krivičnim postupkom ako učine krivično delo i da nadležni u tom smislu neće praviti izuzetke, može se očekivati da se pod pretnjom izvesnosti kažnjavanja ponašanje političara promeni, a Srbija postane pristojna demokratska zemlja. Protesti u Rumuniji, podsetili su me na razgovor koji sam nedavno imao sa jednim svojim prijateljem. Bez preteranog entuzijazma, onomad je počeo da čita jedan članak o karijeri, političkim usponima ali i aferama tada aktuelnog, a sada bivšeg premijera Rumunije, Viktora Ponte. Za temu se zagrejao kada su u članku počele da se opisuju afere premjera Rumunije. Znatiželju, kaže, nije probudila njegova opsednutost skandalima, tipična za naše ljude. Sebi je, naime, postavio pitanje da li je u Srbiji tako nešto moguće? Ne da li je moguće da se nekom ko...

Detaljnije

Počela zamena svih lozinki (password-a) u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo zdravlja je 12. februara počelo zamenu svih lozinki (password-a) u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu. Do sada je obavljena za oko 50% od svih korisnika u sistemu, a kompletna zamena će biti završena u roku od 8 dana. Obaveza svakog korisnika IZIS-a je da bezbedno koristi i čuva svoju lozinku. Struktura sistema lozinki u IZIS-u spada u kategoriju „jakih“ lozinki, pa je po samoj definiciji iste veoma teško otkriti. Dodatna mera zaštite je da će sam sistem IZIS zaključati korisnički nalog ako se korisnička lozinka 3 puta pogrešno unese. Ovlašćena lica poverenika su do sada koristila lozinke koje su na osnovu svojih ovlašćenja dobijali od administratora zdravstvenih ustanova. Upravo su administratori bili dužni da nadgledaju da se u što kraćem roku izmene inicijalne lozinke koje su prvobitno dodeljene. Preduzete su sve mere da IZIS i korisnici ovog sistema budu...

Detaljnije

Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici počinje od 1. juna ove godine

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde Nela Kuburović sastala se danas sa koordinatorom Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesnom Stanojević, sa kojom je razgovarala o sprovođenju novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čija primena počinje od 1. juna ove godine. Stanojević je istakla da predstavnici tog savetovališta imaju veliko iskustvo i znanje koji mogu da budu od koristi svima onima koji će primenjivati novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Ministarka Kuburović je ukazala da je od velike važnosti da se do početka primene novog Zakona obezbede svi neophodni uslovi za njegovo efikasno sprovođenje, što između ostalog  podrazumeva specijalizaciju sudija, tužilaca i policije, koji će neposredno primenjivati nove zakonske odredbe. Ona je navela da je završena edukacija trenera za sudije i tužioce i da je upravo započeta obuka za više od 400 nosilaca pravosudnih funkcija. Kako nevladin sektor ima veliko neposredno iskustvo...

Detaljnije

XIX Konferencija advokata Srbije

>> dana Feb 22, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Advokatske komore Srbije objavljena je Odluka o sazivanju XIX Konferencije advokata Srbije.   Konferencija je sazvana za 25.2. 2017. godine.   Teme Konferencije su:   Postupak donošenja Zakona o uslugama, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Aktivnostima Vrhovnog kasacionog suda na usvajanju pravnih shvatanja u primeni Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti. Stanje u advokaturi. Podsetimo se Vrhovni kasacioni sud, na sednici Građanskog odeljenja održanoj 25. oktobra 2016. godine, usvojio je pravni stav koji glasi: „UGOVOR O PROMETU NEPOKRETNOSTI ZAKLJUČEN U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA PREDSTAVLJA PODOBNU ISPRAVU ZA UPIS PRAVA SVOJINE.“ Ovaj pravni stav izazvao je burne reakcije advokata, a komentar o istom možete pročitati sledećem, 31. broju časopisa „Advokatska kancelarija“, koji izlazi iz štampe početkom marta 2017. godine. Izvor: Obaveštenje – sajt Advokatske komore Srbije, aks.org.rs. Izvor: Pravni stav VKS preuzet je iz...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner