Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Uredba o sprovođenju javnog konkursa u MUP-u za popunjavanje radnih mesta

>> dana Aug 28, 2016 | 0 komentara

Vladina Uredba o sprovođenju javnog konkursa u MUP-u za popunjavanje radnih mesta stupa na snagu za šest dana. – Rebić osam meseci vršilac dužnosti direktora policije. Konkurs za direktora policije najverovatnije će biti raspisan 1. septembra. Naime, Uredba o sprovođenju javnog konkursa u MUP-u za popunjavanje radnih mesta, među kojima je i mesto za prvog čoveka Direkcije policije počinje da se primenjuje za šest dana, a njom je precizirana procedura u vezi sa raspisivanjem konkursa za mesto direktora, ali i za druga rukovodeća mesta u policiji. Ovu uredbu vlada je usvojila 23. avgusta. Kako „Politika” nezvanično saznaje, u toku je priprema konkursa za novog direktora policije i određivanje uslova za buduće kandidate. U MUP-u, međutim, za naš list juče nisu mogli da odgovore kada će biti raspisan konkurs za budućeg čelnika Direkcije policije. Funkciju vršioca dužnosti direktora policije punih osam meseci obavlja Vladimir Rebić. Po propisu predlog za popunu radnog mesta direktora policije daje ministar unutrašnjih poslova. On vladi dostavlja i predlog kandidata za ovu funkciju. Prema Zakonu o policiji, direktora bira vlada na period od pet godina, a ista osoba može da ima najviše dva mandata na ovoj poziciji. Osim konkursa za direktorsko mesto, uredbom je interni konkurs predviđen za radna mesta u MUP-u koja nisu popunjena na ovaj način. Oglas o konkursu...

Detaljnije

Nova krivična dela četiri regionalna odeljenja tužilaštva za organizovani kriminal

>> dana Aug 28, 2016 | 0 komentara

Tužilaštvo za organizovani kriminal u toku iduće godine dobiće četiri nova regionalna odeljenja, koja će biti specijalizovana za borbu protiv korupcije – u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. U tim odeljenjima radiće posebno edukovani tužioci i finansijski forenzičari, koji će zajedno učestvovati u krivičnom gonjenju okrivljenih za finansijski kriminal i korupciju, dok će se u naročito komplikovanim slučajevima formirati “uradne grupe” sačinjene od svih aktera potrebnih za efikasan krivični progon. Svi budući “specijalni” tužioci za korupciju, kao i finansijski forenzičari proći će obuku na Pravosudnoj akademiji koju će voditi najugledniji ekonomisti i profesori ekonomskih predmeta, stručnjaci iz finansijskih oblasti, ali i pravnici koji su stučnjaci u finansijskim oblastima, rekao je direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić Tanjugu. Izabrani tužioci i finansijski forenzičari će proći unapređenu obuku na Pravosudnoj akademiji u toku iduće godine, a početak njihog rada očekuje se krajem 2017. ili početkom 2018. godine. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić je ukazao da će novi Zakon pratiti i izmene Krivičnog zakonika kojima će se uvesti osam novih krivičnih dela protiv privrede i reformisati krivična dela protiv službene dužnosti, jer će upravo ona biti u nadležnosti TOK i četiri posebna odeljenja. On je napomenuo da će ova “moćna struktura omogućiti ne samo da se efikasno hapse kriminalci, već i da im se oduzima...

Detaljnije

Nova zakonska rešenja za borbu protiv porodičnog nasilja

>> dana Aug 28, 2016 | 0 komentara

U Srbiji će ove jeseni krenuti sveobuhvatna borba protiv porodičnog nasilja uvođenjem novih krivičnih dela i niza zakonskih mera za pravovremenu i efikasnu reakciju policije i pravosudnih organa povodom prijava protiv siledžija i nasilnika. Sledeći kaznenu politiku, Ministarstvo pravde pokrenulo je prošle sedmice internet kampanju “Isključi nasilje” i poslalo jasnu poruku da se nasilje u porodici ne toleriše. Naime, statistički podaci, prema kojima je u Srbiji u porodičnom nasilju u proteklih 10 godina nastradalo 314 žena, dok je od...

Detaljnije

Prednacrt Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

>> dana Aug 27, 2016 | 0 komentara

Prednacrt navedenog zakona ima 35. članova i njime se uređuje organizacija i postupanje državnih i drugih organa i organizacija i hitne mere za sprečavanje nasilja u porodici, suzbijanje krivičnih dela određenih ovim zakonom i pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i krivičnih dela određenih ovim zakonom. Cilj ovog zakona je da na opšti i jedinstven način uredi organizaciju i postupanje državnih organa i drugih organa i organizacija radi delotvornog sprečavanja nasilja u porodici, suzbijanja krivičnih dela određenih...

Detaljnije

Dovoljan broj “nanogica”

>> dana Aug 27, 2016 | 0 komentara

U ovom trenutku 281 osoba izdržava kaznu kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom, dok njih 127 nosi “nanogicu” u kućnom pritvoru, podaci su Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Kako nam je objašnjeno, uprava u ovom trenutku raspolaže sa dovoljnim brojem nanogica, dodajući da je izuzetno teško predvideti da li će u budućnosti biti potreban veći broj. – Ne možemo da predvidimo na koji način će sudije da presuđuju i samim tim ne možemo da znamo tačno koliko elektronskih uređaja za...

Detaljnije

Licenciranje detektiva

>> dana Aug 26, 2016 | 0 komentara

Iako je detektivska delatnost postojala kod nas još u vreme Kraljevine Jugoslavije, Srbija je tek nedavno dobila prvih 30 licenciranih detektiva i dve licencirane detektivske Agencije. Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je shodno Zakonu o detektivskoj delatnosti zaduženo za obuku detektiva, licenciranje detektiva i agencija i vršenje nadzora nad obavljanjem detektivske delatnosti, u toku ove godine započelo proces licenciranja koji će trajati do kraja ove godine. Dragan Trivan, predsednik Grupacije detektivskih agencija u Privrednoj komori Srbije i osnivač i vlasnik...

Detaljnije

Isključi nasilje

>> dana Aug 26, 2016 | 0 komentara

U vezi predstojeće izmene krivičnog zakonodavstva a pre svega mera za sprečavanje nasilja u porodici, konkretizovanih kroz nacrt Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Ministarstvo pravde je pokrenulo kampanju “Isključi nasilje“ sa ciljem podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanja novih zakonskih mera u borbi protiv nasilja. Ministarstvo pravde poziva najširu javnost da se uključi u sprovođenje kampanje, kako bismo svi zajedno doprineli aktivnoj i efikasnoj borbi protiv porodičnog nasilja u Srbiji. Prema obaveštenju objavljenom na sajtu Ministarstva pravde...

Detaljnije

Početak primene novog Pravilnika o bezbednosti mašina

>> dana Aug 25, 2016 | 0 komentara

1. septembra 2016. god. počinje primena novog Pravilnika o bezbednosti mašina (“Sl. glasnik RS”, br. 58/2016). Pravilnik je donet na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (“Sl. glasnik RS”, broj 36/2009), koji uređuje se način propisivanja tehničkih zahteva za proizvode i donošenje tehničkih propisa, ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim tehničkim zahtevima (u daljem tekstu: ocenjivanje usaglašenosti), obaveze isporučioca proizvoda i vlasnika proizvoda u upotrebi, važenje inostranih isprava o usaglašenosti i znakova usaglašenosti, obaveštavanje o tehničkim propisima...

Detaljnije

Instrukcija za izradu elektronskih matičnih knjiga

>> dana Aug 25, 2016 | 0 komentara

U skladu sa čl. 92. Zakona o matičnim knjigama (“Sl. glasnik RS”, broj 20/2009 i 145/2014): „Ministarstvo nadležno za poslove uprave obezbediće uslove za uspostavljanje centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koje vode organi iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona, najkasnije u roku od dve godine od dana početka primene ovog zakona.“ Rok propisan u pomenutom članu ističe 28. decembra 2016. god. Na sajtu Ministarstva državne uprave i...

Detaljnije

Pisarnica Višeg suda u Beogradu radiće od danas do 5. septembra samo u hitnim predmetima

>> dana Aug 23, 2016 | 0 komentara

Zbog predstojeće selidbe pisarnica Višeg suda u Beogradu od danas do 5. septembra neće raditi sa strankama, izuzev u predmetima koji se po zakonu i Sudskom poslovniku smatraju hitnim, saopštio je Viši sud u Beogradu. U saopštenju se navodi da će Viši sud od 5. septembra biti privremeno smešten na novoj lokaciji u Katanićevoj ulici broj 15, s obzirom da se seli iz zgrade Palate pravde u Savskoj ulici čija je rekonstrukcija i adaptacija predviđena u predstojećem periodu. Selidba...

Detaljnije
Profi Sistem baner