Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Odluka Ustavnog suda kao izvršna isprava

>> dana Sep 29, 2016 | 0 komentara

Da li odluka Ustavnog suda kojom se utvrđuje pravo podnosioca ustavne žalbe na naknadu nematerijalne štete predstavlja izvršnu ispravu u smislu odredbe člana 13. Zakona o izvršenju i obezbeđenju? Odredbom člana 7. Zakona o Ustavnom sudu propisano je da su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i opšteobavezujuće i da se način i postupak izvršenja odluka Ustavnog suda uređuje ovim zakonom. Ranijim odredbama članova 89. i 90. Zakona o Ustavnom sudu, bio je propisan način i postupak izvršenja odluke Ustavnog suda donete u postupku po ustavnoj žalbi, pa je stavom 3. člana 89. bilo propisano da je odluka Ustavnog suda kojom se usvaja ustavna žalba pravni osnov za podnošenje zahteva za naknadu štete ili otklanjanja drugih štetnih posledica pred nadležnim organom, u skladu sa zakonom, dok je članom 90. bilo propisano da se pravo na naknadu štete određenu u odluci Ustavnog suda kojom se usvaja ustavna žalba ostvaruje podnošenjem zahteva Komisiji za naknadu štete, a u slučaju da Komisija ne usvoji zahtev ili ne donese odluku, podnosilac ustavne žalbe je mogao kod nadležnog suda da podnese tužbu za naknadu štete. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 99 od 27.12.2011. godine, a koji je stupio na snagu 04.01.2012. godine, izmenjena je odredba člana 89. stav...

Detaljnije

Sindikat pravosuđa podneo Ustavnu žalbu zbog povrede prava na pravično suđenje

>> dana Sep 29, 2016 | 0 komentara

Viši sud u Beogradu svojim rešenjem utvrdio je povredu prava na suđenje u razumnom roku a povodom izvršnog postupka koji se vodi zbog neprimenjivanja Posebnog sporazuma. S tim u vezi, a zbog nedelotvornosti i neefikasnosti navedenog rešenja i upornog nepostupanja Prvog osnovnog suda u Beogradu, Sindikat pravosuđa Srbije podneo je Ustavnom sudu ustavnu žalbu zbog povrede prava na pravično suđenje. Izvor: Sajt Sindikata pravosuđa...

Detaljnije

Usvojen predlog izmena Zakona o visokom obrazovanju

>> dana Sep 29, 2016 | 0 komentara

U saopštenju objavljenom na sajtu Vlade Republike Srbije navedeno je: “Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koje se odnose na produženje roka na realizaciju prava studenata na završetak studija započetih po nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Izmene i dopune odnose se i na pravo studenata upisanih i u školskoj...

Detaljnije

Lista kandidata za tužioca za ratne zločine i za osnovne i više javne tužioce

>> dana Sep 28, 2016 | 0 komentara

Državno veće tužilaca (DTV) dostavilo je Vladi Srbije listu sa tri kandidata za novog tužioca za ratne zločine, kao i listu kandidata za javne tužioce u 28 viših i osnovnih javnih tužilaštava. U dopisu, u koji je Tanjug imao uvid, DVT je izneo molbu da Vlada razmotri liste na prvoj narednoj sednici i predloži Narodnoj skupštini radi izbora tužilaca. DVT je predložilo i da parlament odluku o izboru tužioca za ratne zločine i javnih tužilaca donese po hitnom postupku....

Detaljnije

Nagrade i priznanja najboljim i najažurnijim prvostepenim sudovima u Srbiji

>> dana Sep 27, 2016 | 0 komentara

Vrhovni kasacioni sud ustanovio je nagrade i priznanja koje će se od ove jeseni, jednom godišnje, dodeljivati najboljim i najažurnijim prvostepenim sudovima u državi, objavljeno je na sajtu tog suda. Donatorskim fondom Svetske banke predviđen je iznos od 20.000 evra koji će se se raspodeliti na šest dobitnika priznanja u iznosima od dva puta po 2.000, 3.000 i 5.000 evra, rekao je predsednik VKS Dragomir Milojević Tanjugu. Prema njegovim rečima, nagrade neće biti u novcu, već će pored predviđenih...

Detaljnije

Praksa podnošenja zahteva za izdavanje građevinskih dozvola elektronskim putem

>> dana Sep 27, 2016 | 0 komentara

Ni elektronska građevinska odobrenja nisu „izlečila“ – nepotpunu dokumentaciju. Od 246 zahteva u Novom Sadu, odbijeno čak 174. Uvođenje “elektronske birokratije” prilikom izdavanja građevinskih dozvola nije iskorenilo staru boljku, pa građanima i investitorima i dalje često fali – još jedan papir. Jer, najčešći razlog za odbijanje zahteva za izdavanje dozvole za gradnju je nepotpuna dokumentacija. U sekretarijatima za urbanizam u gradovima širom Srbije kažu da je mnogo negativno rešenih prijava i zbog kratkog roka u kojem moraju da reše...

Detaljnije

Novi krivični postupak u praksi

>> dana Sep 26, 2016 | 0 komentara

Iako se novi krivični postupak pokazao lošim u praksi, sve kritike se o njega odbijaju, a budući pravnici dobijaju vaučere od 1.500 evra za upis na studije, zaključuju krivičari. Zakonik o krivičnom postupku (ZKP) je najviše kritikovan zakon ikada u Srbiji, ali i pored toga opstaje, iako ni sudije ni tužioci ni advokati nisu zadovoljni kako se ovaj zakon primenjuje, rečeno je na savetovanju krivičara na Zlatiboru, gde je više stotina stručnjaka tri dana raspravljalo o temi „Evropske integracije...

Detaljnije

Reforme javnih finansija i državne uprave-veća odgovornost lokalnih vlasti

>> dana Sep 26, 2016 | 0 komentara

Lokalni budžeti za 2017. prvi put će biti izrađeni na principu programskog budžetiranja koje predviđa veću odgovornost lokalnih vlasti uz transparentnije planiranje potrošnje, javnih nabavki ali i prihoda. To je deo reforme javnih finansija i državne uprave, kažu nadležni koji su sa predstavnicima gradova i opština razgovarali o prednostima i manama takvog planiranja. Linearno smanjivanje troškova i broja službenika je prošlost i na državnom i na lokalnom nivou. Svaki projekat će ubuduće morati da ima preciznu procenu troškova i...

Detaljnije

suđenja za ratne zločine u Srbiji

>> dana Sep 26, 2016 | 0 komentara

Broj optužnica Tužilaštva za ratne zločine opada, saradnja sa tužilaštvima u regionu je na nižem nivou nego pre nekoliko godina, Tužilaštvo nema dovoljno kapaciteta, sudije se premeštaju po drugim sudovima, javnost praktično ne može da sazna ništa o suđenjima, mnoge stvari se ne primenjuju iz Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Ovo je generalno stanje u Srbiji i srpskom Tužilaštvu za ratne zločine o čemu su na BIRN-ovoj regionalnoj konferenciji u Sarajevu govorili ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović...

Detaljnije

Kandidati za zamenike republičkog i zamenike tužilaštva za organizovani kriminal

>> dana Sep 26, 2016 | 0 komentara

Miljko Radisavljević, bivši tužilac za organizovani kriminal, jedan je od kandidata za zamenika republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac Miljiko Radisavljević, bivši tužilac za organizovani kriminal, jedan je od kandidata za zamenika republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac. Na konkurs koji je raspisalo Državno veće tužilaca (DTV) za zamenike republičkog tužioca za organizovani kriminal i tužioca za ratne zločine, javilo se 20 kandidata. DVT će birati dva zamenika republičkog tužioca, a od prijavljenih, osim Miljka, glavni kandidati su Branko Stamenković, tužilac...

Detaljnije
Profi Sistem baner