Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2017. godine

>> dana Dec 3, 2016 | 0 komentara

Prema Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (u daljem tekstu: Predlog Zakona), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije produžava se režim privremene zabrane zapošljavanja do kraja 2017. godine. Prema stavu predlagača iako su u 2016. godini mere fiskalne konsolidacije, koje je preduzela Vlada  u prethodnom periodu sa ciljem očuvanja stabilnosti javnih finansija, dale bolji rezultat od očekivanog i ako je usled toga ocenjeno opravdanim i ekonomski održivim da se povećaju plate i penzije zaposlenima u javnom sektoru predlaže se produženje važenja privremenog režima zabrane zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava do kraja 2017. godine, s obzirom na to da je ocenjeno opravdanim očuvanje mehanizma kontrolisanog zapošljavanja, posebno u kontekstu primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasniku RS”, broj 68/2015 i 81/2016-OUS). Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih. Podsećana radi, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS“ br. 108/2013) uvedena je zabrana zapošljavanja izmenama čl. 27e Zakona tj. dodavanjem stavova 34-38 koji se tiču zabrane i limitiranog izuzetnog načina dodatnog radnog angažovannja. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik...

Detaljnije

Saopštenje Sindikata pravosuđa Srbije

>> dana Dec 2, 2016 | 0 komentara

Dana 29.11.2016. godine, u Vladi Srbije, održan je sastanak kojem su prisustvovali Aleksandar Vučić, predsednik Vlade, ministri finansija i pravde Dušan Vujović i Nela Kuburović sa svojim saradnicima, predstavnici Sindikata, kao i šef kabineta predsednika Vlade. Aleksandar Vučić, predsednik Vlade, izrazio je razumevanje za materijalni položaj zaposlenih u pravosudnim organima i zahvalnost na strpljenju. Rekao je da su sada stvoreni uslovi za realizaciju dogovora, ali uz određenu korekciju zbog budžetskih ograničenja. Svojom reči potvrdio je dogovor između Sindikata i Ministarstva pravde, postignut 31. oktobra 2016. godine. Umesto potpisivanja, dogovor smo overili rukovanjem. Zaključak o tome, istog dana, usvojila je Vlada Srbije na svojoj sednici. Istovremeno, obaveštavam sve zaposlene da je ministarka pravde Nela Kuburović donela rešenje kojim je formirala Radnu grupu za izradu posebnog zakona o pravosudnoj administraciji. Izvor: Sajt Sindikata pravosuđa...

Detaljnije

“Agencija za uterivanje dugova”

>> dana Dec 2, 2016 | 0 komentara

Dugujete banci, a na neplaćene rate za kredit neretko vas podsećaju radnici iz takozvanih “agencija za uterivanje dugova”. Koriste se grubim metodama – zovu i po nekoliko puta dnevno, vređaju, uznemiravaju. O tome je za RTS posvedočio bivši radnik jedne od takvih agencija. Kao pravnik, odlučio je da građanima pomogne besplatnim pravnim savetima. Za samo desetak dana, kaže, stiglo mu je preko 100 mejlova. Bio je jedan od radnika agencije za naplatu potraživanja i telefonom je opominjao građane da...

Detaljnije

Upravljanje Advokatskom komorom Vojvodine

>> dana Dec 2, 2016 | 0 komentara

Advokat Srđan Sikimić već duže vreme nastupa bez podrške većine članova Advokatske komore Vojvodine (AKV), a svoje lične stavove i animozitete prema kolegama predstavlja kao stavove komore. Kritika koja mu je upućena je upravo da komorom upravlja samovoljno, a da Upravni odbor po potrebi informiše nepotpuno i tendenciozno. Kao primer navešću upravo situaciju sa privatnim pravnim fakultetima. Jasno je da deo privatnih fakulteta nema dovoljno kvalitetan nastavni program i da mnogi diplomirani pravnici nemaju potrebno znanje nakon završetka studija....

Detaljnije

Zakon o stanovanju

>> dana Dec 2, 2016 | 0 komentara

  Zakupci privatnih i stanova u zgradama zadužbina i fondacija za četevrtak najavili protest. U kratkom roku biće prinuđeni da sami napuste stanove u kojima su proveli skoro ceo život Ukoliko se ne izmene odredbe Zakona o stanovanju, čiji je predlog nedavno ušao u skupštinsku proceduru, zakupnina u stanovima u privatnom i u vlasništvu zadužbina i fondacija porašće više nego duplo! Tako će nosioci stanarskog prava mesečno izdvajati između 20.000 i 60.000 dinara samo za kiriju, ne računajući struju,...

Detaljnije

Najnovije izmene Krivičnog zakonika

>> dana Nov 30, 2016 | 0 komentara

Najnovije izmene Kriivčnog zakonika objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. god. Prema zavrnoj odredbi ovih izmena, izmene stupaju na snagu 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba člana 24, člana 27. i čl. 35. do 38. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. marta 2018. godine i odredaba člana 41. koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Zakonodavac je ovom prilikom učinio brojne izmene i dopune još...

Detaljnije

Veći broj zaposlenih za realizaciju ozakonjenja objekata

>> dana Nov 30, 2016 | 0 komentara

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infratrukture omogućiće svim opštinama u Srbiji da na određeno vreme angažuju ukupno 1.046 ljudi, koji će raditi na poslovima ozakonjenja objekata. Resorna ministarka Zorana Mihajlović rekla je da će taj proces biti završen do kraja mandata ove vlade, odnosno za tri godine. “Meni je važno da to bude sa nacionalne službe za zapošljavanje, to nisu partijski, ni neki dogovori, to su ljudi koji nemaju posao imaju kvalifikacije. Plata neki okvir da bude između 30.000 i...

Detaljnije

Rok za reviziju invalidskih penzija, sudska praksa i mišljenja advokata

>> dana Nov 30, 2016 | 0 komentara

Osporeno pozivanje na kontrolne preglede i ukidanje prinadležnosti velikom broju građana. Penzionere koji su pre 2003. godine dobili invalidsku penziju, PIO fond nije imao pravo da poziva na kontrolne preglede i ukida im primanja! One koji su posle toga stekli ovo pravo Fond je mogao kontrolisati samo u roku od tri godine posle pravosnažnosti njihovog rešenja. Advokati sa kojima smo razgovarali ukazuju da ovo propisuje zakon o PIO iz 2003, koji je još na snazi. Prema njihovom tumačenju, revizija...

Detaljnije

Nova krivična dela za koja se primenjuje Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

>> dana Nov 30, 2016 | 0 komentara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016) stupa na snagu od 2. decembra 2016. god. Razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o oduzimanju imovine iz krivičnog dela, prema njegovom predlagaču, sastoje se u sledećem: neophodnost proširenja njegove primene za određena krivična dela. notreba poboljšanja efikasnosti sudskog postupka za privremeno oduzimanje imovine, ukidanjem prigovor kao pravnog sredstva protiv rešenja suda kojim se odlučuje po zahtevu javnog tužioca za...

Detaljnije

Odluka Ustavnog suda o biračkim spiskovima u Advokatskoj komori Beograda

>> dana Nov 30, 2016 | 0 komentara

Posle odluke Ustavnog suda o biračkim spiskovima u AKB. Odluka Ustavnog suda da privremenom merom stavi van snage brisanje 160 advokata iz biračkog spiska za predsednika i organe Advokatske komore Beograda, izazvala je pravi haos u Komori. Osim što su izbori, zakazani za 3. decembar, odloženi za dva meseca, predsednik Izborne komisije Milinko Trifković podneo je u utorak ostavku.   Kako je naveo u molbi Upravnom odboru, koju je objavio advokatski sajt Vikipravo, on traži da bude razrešen, jer...

Detaljnije
Profi Sistem baner