Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud

>> dana Oct 18, 2018 | 0 komentara

U skladu sa članom 8 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 17. oktobra 2018. godine u 12:40 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji. Prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji možete pogledati OVDE. Izvor: Sajt Visokog saveta sudstva...

Detaljnije

Cilj donošenja deset zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja

>> dana Oct 18, 2018 | 0 komentara

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izjavila je da je cilj donošenja deset zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja usmeren na to da se domaći propisi usklade sa standardima EU. Na sednici Skupštine Srbije, obrazlažući set predloga zakona, ministarka je istakla da se postojeća rešenja menjaju kako bismo išli u korak s vremenom i dostigli evropske standarde u pomenutim oblastima. Reč je o, kako je precizirala, izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, izmenama Zakona o ozakonjenju objekata, novom zakonu o građevinskim proizvodima, kao i izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Takođe, razmatraće se i izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, Zakona o transportu opasne robe, Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila i Zakona o pomorskoj plovidbi, navela je ona. Prema njenim rečima, potpuno nov zakon o građevinskim proizvodima će prvi put regulisati kvalitet građevinskih proizvoda i urediti to tržište. Najvažniji efekti ovog zakona, kako je navela, biće uređenije tržište građevinskih proizvoda, podizanje kvaliteta materijala koji se koristi u gradnji puteva, mostova, zgrada i drugih objekata, uz povoljnije cene za investitore omogućene konkurencijom proizvođača. Ministarka je takođe navela, da će novi zakon učiniti i domaće proizvođače konkurentnijim na evropskom tržištu, jer će se...

Detaljnije

Uspostava temelja za primenu novog sistema plata policiji

>> dana Oct 18, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona policiji (u daljem tekstu: Predlog zakona). Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodnom periodu sprovelo niz aktivnosti u okviru reformskog procesa Ministarstva, kojim bi se uspostavili temelji za jedinstven i funkcionalan sistem rada i organizacije. Prvi od značajnih koraka na ovom putu bilo je usvajanje Zakona o policiji 2016. godine, i njegovih izmena marta meseca 2018. godine. Zakon o policiji prepoznao je i usvojio koncept...

Detaljnije

Ukidanje obaveze tehničkog pregleda na svakih šest meseci za motorna vozila starija od 15 godina

>> dana Oct 17, 2018 | 0 komentara

Vlada Republike Srbije dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srbije u proceduru Predlog Zakona izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. U poslednje vreme svedoci smo čestih izmena i dopuna upravo ovog zakona. Ovom prilikom, predložene su sledeće izmene i dopune: U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 US, 55/14, 96/15  dr. zakon, 9/16  US, 24/18, 41/18 i 41/18 – dr. zakon), u članu 7. stav 1. posle tačke 88)...

Detaljnije

Problematika najavljenih izmena Zakona o radu

>> dana Oct 17, 2018 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je potrebno da Vlada odnosno nadležno ministarstvo pruži javnosti mnogo više informacija o najavljenim izmenama Zakona o radu o kojima je juče izveštavao veći broj medija, budući da u nedostatku dovoljno valjanih informacija ta vest može izazvati dosta nejasnoća i uznemirenja. Vest se, najkraće, svodi na to da je “Privredna komora Srbije predložila izmene Zakona o radu”, da će te “krupne izmene” biti “ubrzo sprovedene”, i...

Detaljnije

Novi nosioci prava javne svojine na objektima koji imaju status kulturnog dobra

>> dana Oct 16, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (u daljem tekstu: Predlog zakona). Predlogom zakona omogućava se da kulturna dobra budu u javnoj svojini autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, ukoliko je to u funkciji ostvarivanje nadležnosti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Postoje brojne nepokretnosti sa statusom kulturnog dobra, odnosno spomenika kulture koje za obavljanje svojih nadležnosti koriste organi i organizacije autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. Autonomna...

Detaljnije

Inicijativa za otpočinjanje pregovaračkog procesa za zaključenje PKU za prosvetu

>> dana Oct 16, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ objavljena je Incijativa za otpočinjanje pregovaračkog procesa za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika upućena Ministartsvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U dopisu se navodi sledeće: „Poštovani, Ovim Vas podsećamo da važnost Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ističe 05.03.2019. godine. Na osnovu navedenog, kao reprezentativni sindikat GSPRS NEZAVISNOST pokrećemo inicijativu da u što kraćem roku...

Detaljnije

Predlog zakona o ugostiteljstvu

>> dana Oct 16, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o ugostiteljstvu (u daljem tekstu: Predlog zakona). Ovim Predlogom zakona uređuju se uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, obavljanje ugostiteljske delatnosti u objektima nautičkog turizma i objektima lovnog turizma, boravišna taksa i penali, kao i druga pitanja od značaja za njihov razvoj i unapređenje. Kada je u pitanju definicija pojedinih pojmova čl. 2. Predloga zakona je propisano sledeće: 1) individualni ležaj jeste postelja ili krevet koji je namenjen za...

Detaljnije

Razlozi za donošenje novog Zakona o turizmu

>> dana Oct 16, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Narodne Skupštine objavljen je Predlog zakona o turizmu, čiji je predlagač Vlada Republike Srbije. Na ovom mestu prenećemo vam razloge za donošenje novog zakona. Važećim Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15), regulisana je oblast turizma i ugostiteljstva, međutim imajući u vidu, kako regulativu Evropske unije, regulativu razvijenih turističkih zemalja u okruženju, tako i stepen dostignutog razvoja turizma i ugostiteljstva, odnosno, turističke i ugostiteljske privrede u Republici Srbiji,...

Detaljnije

Objavljen novi Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa

>> dana Oct 16, 2018 | 0 komentara

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je na svojoj internet prezentaciji objavilo novi Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, koji je unapređen komentarima stručne javnosti. U saopštenju se precizira da su pomenuti stavovi stručne javnosti bili izneti na okruglom stolu, koji je u organizaciji Ministarstva pravde, održan 18. septembra ove godine u hotelu “Metropol”. Od maja 2017. godine do danas, Ministarstvo pravde organizovalo je dve faze javnih rasprava, u okviru kojih je održano više od deset okruglih...

Detaljnije
Profi Sistem baner