Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Zahtevi sindikata prosvetnih radnika

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Sindikata obrazovanja Srbije objavljeno je saopštenje sa zahtevima sindikata upućenih Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U saopštenju se navodi da zaposleni u prosveti imaju najnižu prosečnu zaradu u javnom sektoru. Prosečna zarada u Republici Srbiji iznosi oko 45 767 dinara, dok je prosek u obrazovanju sa povećanjem od 6% oko 42 320 dinara. Povećanjem cene rada od 4% u 2016. godini  i 6 % u 2017. godini još uek nije postignut nivo pre smanjenja zarada od 10 % u 2014. godini. Pored toga, kako se navodi, povećanjem minimalne cene rada po satu za 7,4 % odnosno sa 121 dinar na 130 dinara, zaposleni u obrazovanju sa 3. i 4. stepenom su došli na minimalac. Reprezentativni sindikati, ogorčeni ovakvim stanjem, traže povećanje koeficijenta za 3. i 4. stepen za 8,2%, a da se od trećeg kvartala počne sa povećanjem svih koeficijenata. Sindikati zahtevaju da se izjednači cena rada za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju i domovima učenika sa cenom rada zaposlenih u visokom obrazovanju. Sindikati dalje zahtevaju da se u skladu sa PKU isplate novogodišnje nagrade za sve zaposlene u obrazovanju. Podsećanja radi, čl. 32. stav 1 i 2 Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika propisuje: “Zaposlenima pripada pravo na Novogodišnju nagradu, u jednakom...

Detaljnije

Povratak instituta odlaganja izvršenja

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) koji počeo da se primenjuje 1. jula 2016. godine u izvršni postupak ponovo uvodi institut odlaganja izvršenja. Prethodni Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 31/2011, 99/2011-dr.zakon, 109/2013-OUS, 55/2014 i 139/2014) propisivao je da u postupku izvršenja i obezbeđenja odlaganje nije dozvoljeno, osim ako zakonom nije izričito propisano drugačije. Za razliku od zakona iz 2011. godine, Zakon o izvršnom postupku (“Sl. list SFRJ”, br. 20/78,… i Sl. list SRJ”, br. 27/92,… i 24/94), Zakon o izvršnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 28/00, 73/00 i 71/01) i Zakon o izvršnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004) predviđali su ovaj institut. S obzirom da prethodni zakon nije predviđao mogućnost odlaganja, navešćemo i određene stavove sudova po Zakonu o izvršnom postupku (“Sl. glasnik RS”, broj 125/2004) (u daljem tekstu: ZIP), u pogledu onih odredaba koje se ne razlikuju u bitnom od rešenja novog ZIO. Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: novi ZIO) uređuje odlaganje izvršenja članovima 120. do 127. I. Podnosioci predloga O predlogu za odlaganje izvršenja odlučuje sud ili javni izvršitelj, u zavisnosti od toga ko sprovodi izvršenje. Predlog mogu podneti izvršni poverilac, izvršni dužnik, treće lice, a moguće je i odlaganje po sporazumu stranaka, odnosno sporazumu stranaka i trećeg lica....

Detaljnije

Povraćaj PDV kroz roditeljski dodatak

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljen je odgovor ministarstva na pitanje koje je postavila Liga socijaldemokrata Vojvodine a tiče se ciljeva projekta “Bebo dobrodošla na svet”. Prenosimo odgovor Ministarstva u celini: Povodom pitanja koje je Liga socijaldemokrata Vojvodine, u nedelju putem medija, uputila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo želi da odgovori da je jedan od ciljeva projekta “Bebo dobrodošla na svet” da se roditeljima omogući prijava za roditeljski dodatak u bolnici neposredno nakon rođenja...

Detaljnije

Izabrani savetnici- spoljni saradnici za pružanje stručne podrške nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljena je vest da je na osnovu Konkursa objavljenog 16.11.2016. godine izabrano ukupno 200 savetnika-spoljnih saradnika koji će biti angažovani za pružanje stručne podrške prosvetnim savetnicima i svojim kolegama u vrtićima, osnovim i srednjim školama. Podsećanja radi, čl. 153. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-aut. tumačenje, 68/2015 i 62/2016-OUS) je propisano: „Za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku,...

Detaljnije

Odložena zamena registarskih tablica

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je MUP u saradnji sa Zavodom za izradu novčanica i kovanog novca donelo odluku da se zamena registarskih tablica odloži za dve godine. On je najavio i da će, za dve godine biti doneta i odluka da se menjaju “isključivo registarske oznake koje su oštećene”, saopštio je danas MUP. “Donećemo i odluku da se menjaju isključivo registarske oznake koje su oštećene i koje nisu za dalju upotrebu, dok će sve ostale...

Detaljnije

Elektronska komunikacija i računanje rokova u javnim nabavkama i upravnom postupku

>> dana Jan 23, 2017 | 0 komentara

I Uvod Posle donošenja Zakona o javnim nabavkama(„Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu ZJN), ove godine došlo je i do usvajanja novog Zakona o opštem upravnom postupku ( “Sl. glasnik RS”, br. 18/2016), koji će sem određenih odredbi početi da se primenjuje 2017. god. Kako se u nekim slučajevima u postupku nabavki supsidijerno primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 33/97, 31/2001 i “Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, u daljem tekstu ZOUP),...

Detaljnije

Prekovremeni rad u praksi

>> dana Jan 23, 2017 | 0 komentara

Većina radnika u Srbiji u proseku dnevno radi dva do tri sata prekovremeno, i za taj rad najčešće nisu plaćeni, tvrde predstavnici sindikata. Prekovremeni rad češći je kada je u pitanju privatni sektor, ali pritužbe radnika na adrese sindikata sve više stižu i iz državne uprave i javnih preduzeća. Međutim, ono što im je zajedničko jeste što ni jedni ni drugi za taj rad nisu plaćeni, niti to pravo u najvećem broju slučajeva mogu da ostvare, pre svega zbog...

Detaljnije

Za propala preduzeća trebalo bi ukinuti kaznene poene za penzionisanje

>> dana Jan 23, 2017 | 0 komentara

Svim radnicima kojima je ostalo najviše pet godina do penzije, a njihova preduzeća su u međuvremenu propala, trebalo bi ukinuti kaznene poene za penzionisanje. Ovaj predlog će Savez samostalnih sindikata Srbije uputiti Socijalno-ekonomskom savetu na razmatranje, jer kako kažu, ne treba kažnjavati lјude doživotnim umanjenjem penzije kada su poslednjih godina već bili kažnjeni malim i neredovnim platama. Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže, za “Novosti”, da se zaposleni iz preduzeća u restrukturiranju ne prijavlјuju za državni socijalni...

Detaljnije

Zaštita podataka o ličnosti-obaveza organa vlasti

>> dana Jan 20, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još jednom podseća sve državne organe koji raspolažu podacima o ličnosti građana kao i funkcionere i radnike koji u tim organima rade da imaju nespornu zakonsku obavezu da se korektno i odgovorno odnose prema tim podacima. Podsećanja radi, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, broj 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012-OUS i 107/2012) se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava...

Detaljnije

Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta

>> dana Jan 20, 2017 | 0 komentara

Konkretan povod za pisanje ovog komentara je Odgovor Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije od 18. maja 2016. god. na konkretno pitanje koje je glasilo: “Da li javni beležnik sme da ima svoju internet-prezentaciju?”. Navedeni odgovor i obrazloženje istog, najpre ćemo preneti u celosti a zatim analizirati i dati mišljenje. Na gore postavljeno pitanje Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije (u daljem tekstu: Savet) dao je sledeći odgovor: “Javni beležnik ne sme da ima svoju internet-prezentaciju.”, uz sledeće obrazloženje: “Zakonom o...

Detaljnije
Profi Sistem baner