Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Traži se povlačenje radne verzije nacrta Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

>> dana Feb 16, 2017 | 0 komentara

Članovi Nacionalnog prosvetnog saveta zatražili su juče povlačenje radne verzije nacrta Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i formiranje nove radne grupe koja bi predložila izmene i dopune postojećeg zakona, rečeno je na jučerašnjoj sednici tog tela. NPS je izneo niz primedbi na radnu verziju nacrta, od toga da ga je radila “fantomska” radna grupa, da duh zakona odražava pogrešnu koncepciju obrazovanja, da predložena rešenja nisu usklađena sa Strategijom razvoja obrazovanja i evropskim dokumentima, kao i da se njima ruše postojeće obrazovne institucije i uvodi prenaglašena nadležnost Ministarstva prosvete, čime se obrazovni sistem centralizuje. NPS je upozorio da krovni zakon, ali i svi drugi pravni akti moraju da budu u saglasnosti sa Strategijom obrazovanja Srbije. Savet je imao primedbe na predloženo oduzimanje nadležnosti NPS-u, koje postaje savetodavno telo, ali i na smanjivanje broja članova. Ana Pešikan, predstavnica Univerziteta u Beogradu, rekla je da niko nema pravo da ukida važnu nacionalnu instituciju koja postoji od 1880. godine i koncipirana je kao nezavisno telo kompetentnih ljudi. – NPS je uvek bio stručno telo, takvu ulogu je imao i u vreme socijalizma, koji je po svojoj prirodi centralizovan sistem. Alternativa da Ministarstvo donosi odluke o planovima i programima ne stoji, jer nema stručne kompetencije, a to otvara i pitanje objektivnosti pri imenovanju ekspertskih komisija – rekla...

Detaljnije

Pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je neradni dan

>> dana Feb 16, 2017 | 0 komentara

Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji propisano je da u dane praznika koji se praznuju neradno ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. Zakonom je propisano i da su državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti nastale štetne posledice za građane i državu. Takođe, ukoliko priroda delatnosti ili tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika. Inspektorat za rad podseća poslodavce da, u skladu sa Zakonom o radu, zaposleni imaju pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad na dan praznika koji je neradni dan − najmanje 110% od osnovice. Ako zaposlenom ne isplati naknadu zarade za rad na dan praznika koji je neradni dan, Zakon o radu propisuje novčanu kaznu za poslodavca sa svojstvom pravnog lica od 600.000 do 1.500.000 dinara; za odgovorno lice u pravnom licu od 30.000 do 150.000 dinara, dok je za preduzetnika propisana novčana kazna od 200.000 do 400.000 dinara. Inspektorat...

Detaljnije

Neće biti održana skupština AKB 19. februara

>> dana Feb 16, 2017 | 0 komentara

Beogradski advokati neće održati skupštinu 19. februara. Skupština na kojoj je trebalo da bude izabran predsednik Advokatske komore Beograda i ostali rukovodeći organi neće biti održana 19. februara, kako je prvobitno najavljeno. O tome su se dogovorili predsednički kandidati za AKB na sastanku održanom u nedelju uveče.   – Pošto je Slobodan Šoškić, predsednik AKB, rasturio izbornu komisiju, pošto je otkazao salu Sava centra u kojoj je trebalo da bude održana skupština, i pošto je zabranio zaposlenima u administrativnoj...

Detaljnije

Metodologija obračuna naknade za slučaj nezaposlenosti

>> dana Feb 14, 2017 | 0 komentara

Usled zauzimanja pravnog shvatanja Vrhovnog kasacionog suda oko metodologije obračuna naknade za slučaj nezaposlenosti pozabavićemo se navedenom naknadom, kako sa stanovišta određenja pojma i uslova za ostvarivanje tako i samog načina njenog obračuna koji primenjuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a koji je bio predmet mnogobrojnih sporova i zauzimanja različitih stavova sudova o navedenom pitanju, što je i bio povod za zahtevanje mišljenja Vrhovnog kasacionog suda. Pojam Pravo zaposlenog na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti predviđeno je Zakonom o zapošljavanju...

Detaljnije

Dopis Ministarstvu pravde Advokatskim komorama u Republici Srbiji

>> dana Feb 14, 2017 | 0 komentara

Imajući u vidu specifičnu ulogu Ministarstva pravde u prosecu pridruživanja Evropskoj uniji, koristimo ovu priliku da Vas upoznamo sa osnovnim stavovima Ministarstva koji mogu biti od značaja i za Vašu profesiju. Kao što Vam je poznato, osim koordinacije čitavog Poglavlja 23, Ministarstvo pravde istovremeno ima i obavezu sprovođenja brojnih atktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23, kao i obaveze u okviru Poglavlja 3. S tim u vezi, Ministarstvo pravde se pojavljuje i kao predlagač određenih zakona iz svoje nadležnosti...

Detaljnije

Izborna skupština AKB biće održana 19. februara

>> dana Feb 14, 2017 | 0 komentara

Kandidati za funkciju predsednika Advokatske komore Beograda (AKB) obavestiće danas javnost da li će izborna skupština biti održana 19. februara, uprkos, kako kažu, brojnim opstrukcijama. Među njima je podnošenje ostavke predsednika izborne komisije i njegovog zamenika. Dosadašnji predsednik AKB Slobodan Šoškić tvrdi da od izbora za sada nema ništa i da je to odluka UO AKB.   – Nije tačno da je UO odlučio da se izbori ne održe do okončanja postupka pred Ustavnim sudom – kaže Zora Dobričanin...

Detaljnije

Saradnja Srbije i Italije u međunarodnoj pravnoj pomoći

>> dana Feb 13, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde Nela Kuburović i ministar pravde Italije Andrea Orlando potpisali su dva sporazuma o saradnji Srbije i Italije u oblasti međunarodne pravne pomoći: – Sporazum o olakšanju primene Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959. godine i – Sporazum o olakšanju primene Evropske konvencije o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine. Međunarodna pravna saradnja dve zemlje bila regulisana ugovorima koji su potpisani pre 90 godina i da je bilo neophodno modernizovanje...

Detaljnije

Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

>> dana Feb 13, 2017 | 0 komentara

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) (u daljem tekstu: novi ZIO) koji je stupio na snagu 1. jula 2016. god. sredstva i predmeti izvršenja uređeni su na sličan način kao i u prethodnom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasniku RS“, broj 31/2011, 99/2011-dr.zakon, 109/2013-OUS, 55/2014 i 139/2014). Sredstva i predmeti regulisani su u okviru Glave druge, članovima 54. do 58. novog ZIO. I. Sredstva i predmeti prema novom ZIO Član 54. novog ZIO uređuje...

Detaljnije

Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti

>> dana Feb 12, 2017 | 0 komentara

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 38/15). Zakon se primenjuje počev od 23. maja 2009. godine. Obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti je deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja građana kojim se obezbeđuju prava za slučaj nezaposlenosti na načelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti. Zakonom o doprinosima za obevezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS” br. 84/04….112/15, 5/2016 i 7/2017.) propisano je...

Detaljnije

Dva važna zakona o elektronskom poslovanju i elektronskoj upravi

>> dana Feb 12, 2017 | 0 komentara

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić je najavila danas da bi do kraja godine trebalo da budu usvojena dva važna zakona o elektronskom poslovanju i elektronskoj upravi i dodala da je “cilj je da papiri, šalteri, pečati i razne procedure budu iza nas”. Brnabić je na Desetoj godišnjoj konferenciji NALED-a “Rezultati i pravac reformi 2016/17”, na kojoj će biti predstavljena ovogodišnja “Siva knjiga” sa 100 preporuka za unapređenje administartivnih procedura, rekla da je ta publikacija jedan od...

Detaljnije
Profi Sistem baner