Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti – novo krivično delo od 1. juna 2017.

>> dana May 26, 2017 | 0 komentara

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, osim izmena koje se odnose na krivična dela protiv privrede i određenih dela protiv službene dužnosti koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine. Jedno od novih krivičnih dela koje je propisano ovim izmenama jeste kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti. Radi se o krivičnom delu protiv pravosuđa – GLAVA TRIDESETA Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016). Član 340a kojim je propisano ovo delo glasi: „Ko prekrši zabranu utvrđenu izrečenom merom bezbednosti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.” Uvođenje ovog dela ima za cilj da se obezbedi sankcija za kršenje zabrane koju određene mere bezbednosti sadrže. U obrazloženju predloga izmena i dopuna KZ stoji da prema važećem zakonu, ne postoje nikakve sankcije za kršenje određenih zabrana kod nekih mera bezbednosti. Kod kršenja drugih zabrana, izvesna sankcija se ogleda u tome što sud izričući uslovnu osudu može odrediti da će se ona opozvati ako osuđeni prekrši zabranu naloženu merom bezbednosti (čl. 85. i 86. Krivičnog zakonika). Međutim, i kod tih mera bezbednosti postoji potreba za jednim ovakvim krivičnim delom za slučaj da sankcija uz koju se izriče mera bezbednosti nije uslovna osuda....

Detaljnije

Primena preporuka UN u sferi ljudskih prava

>> dana May 26, 2017 | 0 komentara

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije saopštila je da je u Palati Srbije završena trodnevna obuka za kontakt osobe i njihove zamenike u resorima koji funkcionišu u okviru Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava. Predsednik ovog saveta Vlade Srbije i direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da je Vlada Srbije, ispunjavajući preporuke iz Drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda i efikasnog praćenja njihove primene, obrazovala Savet za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava. Paunović je ukazala na to da je Savet izradio plan ispunjavanja svih preporuka upućenih Srbiji, sa statusom, ciljem, rokovima i organima nadležnim za implementaciju svake pojedinačne preporuke. U narednom periodu, planiramo da preporuke tematski grupišemo i da se u praćenje uključe civilno društvo i lokalne samouprave, navela je ona. Prema njenim rečima, u cilju efikasnijeg praćenja primene preporuka i održavanja kontinuiteta u tome, u resorima koji imaju članove u Savetu, imenovane su kontakt osobe i zamenici kontakt osoba. Paunović je istakla da su upravo ove obuke, kojima se jačaju kapaciteti kontakt osoba, važne da bi se unapredio sistem praćenja preporuka i izveštavanja ka mehanizmima Ujedinjenih nacija. Obuke je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u okviru tvining projekta „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“,...

Detaljnije

Stanje u Advokatskoj komori Beograd

>> dana May 26, 2017 | 0 komentara

Napetosti među zavađenim beogradskim advokatima i dalje ne jenjavaju. Obe strane tvrde da je posredi uzurpacija i samovolja. Dok je dva rukovodstva Advokatske komore Beograda (AKB) utrkuju u dokazivanju zakonitosti izbora predstavnika i rada, njihove prostorije čuva – privatno obezbeđenje. Ovo je epilog pokušaja primopredaje dužnosti i neuspešnog preuzimanja kancelarija između starog i novog rukovodstva beogradskih advokata. – Nelegalno izabrano rukovodstvo neće ništa preuzeti niti će njima biti bilo šta predato – oštar je dosadašnji predsednik AKB Slobodan Šoškić,...

Detaljnije

Program obuke javnih tužilaca i njihovih zamenika za primenu Zakonika o krivičnom postupku

>> dana May 26, 2017 | 0 komentara

Program obuke javnih tužilaca i njihovih zamenika za primenu Zakonika o krivičnom postupku Pravosudna akademija u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji započinje dvogodišnji program obuke javnih tužilaca i njihovih zamenika za primenu Zakonika o krivičnom postupku. Program edukacije osmišljen je da pokrije obrazovne potrebe javnih tužilaca i  zamenika javnih tužilaca u oblasti primene Zakonika o krivičnom postupku i prelasku sa pretežno inkvizitorskog na postupak sa izraženim adversarnim karakteristikama. Kroz procesuiranje i dokazivanje pojedinih krivičnih dela, program je posebno...

Detaljnije

Povećanje zastupljenosti medijacije u privredi

>> dana May 26, 2017 | 0 komentara

Za rešavanje jednog predmeta pred prvostepenim privrednim sudovima u Srbiji potrebno je u proseku 337 dana, za razliku od medijacije, koja spor reši uglavnom na dva do pet sastanaka, u periodu od jednog do tri meseca, rečeno je danas na skupu “Medijacija kao sredstvo prevencije i rešavanja sporova u privredi”. Kako je istakao potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić, iako je posredovanje u privrednim sporovima sve više zastupljeno u svetu, a kod nas medijacija u pravni sistem uvedena 2005....

Detaljnije

Dan opomene za nezavisnost pravosuđa u Evropi

>> dana May 25, 2017 | 0 komentara

Svakog 23. maja, na dan kada je mafija ubila italijanskog tužioca Đovanija Falkonea (23.05.1992. godine), Evropsko udruženje sudija i tužilaca za demokratiju i slobode (MEDEL) obeležava Dan opomene za nezavisnost pravosuđa u Evropi. Širom Evrope, u državama članicama EU, kao što su Belgija, Grčka, Italija, Nemačka, Poljska, Portugalija, Francuska, Španija ali i u onima koje će to tek postati kao što je Srbija, MEDEL će ukazati da je nezavisnost sudstva, bez koje nema demokratske pravne države, uprkos njenom proglašenju...

Detaljnije

Оkviri promene Ustava u oblasti pravosuđa

>> dana May 25, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović razgovarala je sa članovima Misije Odbora za ustavna pitanja Evropskog parlamenta, kojoj predsedava Đerđ Šopflin, o daljem procesu evrointegracija Srbije, reformi pravosudnog sistema i ustavnim promenama. Kuburović je tokom sastanka istakla da će Ministarstvo pravde do kraja godine izaći sa predlogom amandmana u pogledu promene Ustava kada je u pitanju oblast pravosuđa. Ona je ukazala na to da je u proteklom periodu radna grupa u okviru Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije...

Detaljnije

Neosnovane konstatacije o pravnoj ništavnosti troškova obrade kredita

>> dana May 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Udruženja banaka Srbije objavljeno je saopštenje za javnost u vezi sa osporavanjem pravnog osnova naplate troškova obrade kreditnog zahteva. Navedeno saopštenje Vam prenosimo u celosti: „Povodom Presude Višeg suda u Somboru Gž. br. 320/17 od 15.03.2017. godine kao i pojedinih medijskih navoda kojima se dovodi u pitanje pravni osnov naplate troškova obrade kreditnog zahteva banaka, a u cilјu istinitog informisanja javnosti i klijenata banaka, ovim putem ukazujemo na sledeće:   Poslovanje banaka u Srbiji je regulisano nizom...

Detaljnije

Obrada kredita – Uputstvo za tužbe!

>> dana May 24, 2017 | 0 komentara

Zbog velikog interesovanja za tužbe za nadoknadu štete po osnovu naplaćene naknade za obradu kredita, u nastavku je detaljno uputstvo na koji način se to pravo može ostvariti sudskim putem. VAŽNO: Pažljivo pročitajte tekst, u njemu je sve detaljno objašnjeno. Ako ste zainteresovani za tužbu, postupite po uputstvu. Ako kojim slučajem niste, molimo vas da sačekate povoljniji momenat. Imamo previše poziva i mejlova, pa nam svako bespotrebno oduzimanje vremena dodatno otežava normalan rad i komunikaciju sa članovima! Dakle, radi se...

Detaljnije

Neuspela primopredaja uprave i prostorija Advokatske komore Beograda

>> dana May 24, 2017 | 0 komentara

Neuspela primopredaja uprave i prostorija Advokatske komore Beograda. Grupa predvođena Jugoslavom Tintorom zauzela jednu od kancelarija. Grupa advokata predvođena Jugoslavom Tintorom zauzela je jednu od prostorija Advokatske komore Beograda. Privatno obezbeđenje ih je sprečilo da zauzmu i ostale kancelarije Komore, za šta, kako tvrde, kao legitimno rukovodstvo polažu sva prava. Barikade, prozivanje, prisustvo obezbeđenja i intervencija policije, kao i svojevrsna pat-pozicija, epilog su jučerašnjeg pokušaja primopredaje dužnosti rukovodstva u Advokatskoj komori Beograda. Stara uprava na čelu sa Slobodanom Šoškićem,...

Detaljnije
Profi Sistem baner