Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Razrešenje sudija

>> dana Apr 27, 2015 | 0 komentara

Skupštinski Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, bez mnogo polemike, prihvatio je juče izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2014. godinu, uz ocenu Petra Petrovića, predsednika tog odbora i...

Detaljnije

Pravosuđe i korupcija

>> dana Apr 27, 2015 | 0 komentara

Da bi se učinio prvi korak ka čišćenju pravosuđa od korupcije, neophodno je onemogućiti da se ona prenosi sa ostalih grana vlasti. Takođe, neusklađenost zakona, pravne praznine i široka diskreciona ovlašćenja...

Detaljnije

Nacrt novog zakona o obezbeđenju i izvršenju

>> dana Apr 26, 2015 | 0 komentara

Građani su prošle godine podneli oko 200 žalbi na rad privatnih izvršitelja,...

Detaljnije

Ustavnost zabrane napredovanja državnih službenika

>> dana Apr 26, 2015 | 0 komentara

Vlada Srbije donela je zaključak kojim je zabranila napredovanje državnih...

Detaljnije

Dopuštenost analogije u tumačenju krivičnog zakona

>> dana Apr 25, 2015 | 0 komentara

Načelo legaliteta – limit za primenu analogije u krivičnom pravu. Analogija se...

Detaljnije

Cena sudske presude

>> dana Apr 25, 2015 | 0 komentara

Srušena predrasuda o enormnom broju procesa koje vode građani naše zemlje....

Detaljnije

Godinu dana primene novog Zakona o prekršajima

>> dana Apr 24, 2015 | 0 komentara

Saopštenje Udruženja sudija prekršajnih sudova povodom godinu dana primene...

Detaljnije

Način dostave akata u izvršnom postupku

>> dana Apr 24, 2015 | 0 komentara

Saopštenje Komore izvršitelja od 23. aprila 2015. godine: “Povodom medijskih...

Detaljnije

Zabrana napredovanja državnih službenika

>> dana Apr 23, 2015 | 0 komentara

Ministarstvo pravde je svojim dopisom obavestilo sudove i tužilaštva o...

Detaljnije

Nova rešenja u oblasti porodičnih penzija

>> dana Apr 23, 2015 | 0 komentara

Promene u Zakonu o PIO, koje važe od ove godine, donele nova rešenja u oblasti...

Detaljnije
Profi Sistem baner