Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Zloupotreba položaja odgovornog lica prema najnovijim izmenama Krivičnog zakonika

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Najnovije izmene Krivčnog zakonika objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. god. Prema zavrđnoj odredbi ovih izmena, izmene stupaju na snagu 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba člana 24, člana 27. i čl. 35. do 38. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. marta 2018. godine i odredaba člana 41. koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Zakonodavac je ovom prilikom učinio brojne izmene i dopune još vazećeg Krivičnog zakonika. Ovom prilikom izdvajamo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica, koje je prema najnovijim izmenama u odredbama čl.227.KZ definisano na sledeći način: (1) Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, ukoliko time nisu ostvarena obeležja nekog drugog krivičnog dela, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. (2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. (3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina. Dakle, ovo krivično delo prema...

Detaljnije

VSS utvrdio nova pitanja za pisani test iz oblasti upravnog prava

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 22.08.2017. godine utvrdio nova pitanja za pisani test iz oblasti upravnog prava, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira. Na taj način je došlo do izmene JEDINSTVENE BAZE PITANJA koja su poređana po oblastima: -Oblast zaštite ljudskih prava i sloboda -Oblast prekršajnog prava -Oblast privrednog prava -Oblast upravnog prava -Oblast krivičnog prava Oblast građanskog prava. Baze pitanja po svakoj od navedenih oblasti možete preuzeti na sajtu Visokog saveta sudstva. Izvor: Sajt Visokog saveta...

Detaljnije

Adresar za overu potpisa, prepisa i rukopisa za brže i lakše informisanje građana

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo pravde izradilo je Adresar za overu potpisa, prepisa i rukopisa, koji će građanima Srbije omogućiti da na brz i efikasan način dođu do informacija kod kog javnog beležnika, suda ili opštinske uprave mogu da overe potpise, prepise i rukopise. Poslovi overe potpisa, prepisa i rukopisa su od 1. marta ove godine prešli u isključivu nadležnost javnih beležnika u gradovima i opštinama za čije su područje javni beležnici izabrani. U gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici...

Detaljnije

Unapređenje procedure u oblasti plaćanja poreza

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i minstar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar finansija Dušan Vujović konstatovali su da je neophodno unapređenje poreskog sistema kako bi Srbija zauzela još bolje mesto na Duing biznis listi Svetske banke. Mihajlović, koja predsedava Radnoj grupi na unapređenje pozicije Srbije na Duing biznis listi, istakla je da je naša zemlja ostvarila značajan napredak u uslovima poslovanja na toj listi, ali da se na tome neće stati, zbog čega je važan kontinuiran rad...

Detaljnije

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

>> dana Aug 22, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljen je Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru: „Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaključak 05 broj: 011-7800/17. od 16. avgusta 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Javnu...

Detaljnije

Registre ličnih podataka građana treba urediti zakonom

>> dana Aug 22, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u pismu predsednici Vlade izrazio je zadovoljstvo zbog, na sastanku od 18. 8. 2017. postignute pune saglasnosti o nužnosti da se registri ličnih podataka građana, čije uspostavljanje Vlada planira, uređuje zakonom i da se ne mogu zasnivati na podzakonskim aktima ili sporazumima ministara. Poverenik će postupak nadzora nad MDULS i MUP koji je pokrenut povodom “Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji” koji ima za cilj “uspostavljanje elektronske evidencije o građanima...

Detaljnije

Nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti

>> dana Aug 21, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je danas da je Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti spreman, i da se očekuje njegovo usvajanje na Vladi i upućivanje u redovnu skupštinsku proceduru. Mihajlović je, nakon sastanka sa direktorom Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) Milanom Rikanović, istakla da se na izradi pomenutog zakona, krovnog u ovoj oblasti, ozbiljno i predano radilo duže od dve godine, i da...

Detaljnije

Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

>> dana Aug 21, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine objavljen je Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. glasnik RS”, broj 62/2006, 41/2009 i 112/2015) zadnji put je menjan 2015. godine, a ove izmene su u primeni  od 7. januara 2016. godine. Razlozi za donošenje Predloga zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu sadržani su u odredbama člana 63. stav 2. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih...

Detaljnije

Nove osnovice za penzijsko i invalidsko osiguranje

>> dana Aug 18, 2017 | 0 komentara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za avgust 2017.važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 7%(zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je...

Detaljnije

Uspostavljanje elektronskog sistema za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi

>> dana Aug 18, 2017 | 0 komentara

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović izjavio je da je danas sa predstavnicima NALED-a i Nemačke razvojne saradnje (GIZ) potpisan Memorandum o sprovođenju projekta “Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika”. Konferencija za novinare nakon potpisivanja Memoranduma o sprovođenju projekta “Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika”. Nedimović je na konferenciji za novinare održanoj u Pres sali Vlade Srbije, istakao da su Memorandum potpisali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka...

Detaljnije
Profi Sistem baner