Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Smanjenje dnevnica i naknade troškova za odvojeni život od porodice

>> dana Oct 9, 2015 | 0 komentara

Još jedna u nizu preduzetih mera u cilju sprovođenja fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi u Republici Srbiji je donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2007, 84/2014 i 84/2015), koja se primenjuje od 14. oktobra 2015. godine. Napravićemo kratak sažetak svih izmena koje donosi navedena Uredba, kako bi se šira javnost, a pre svega zaposleni na koje se ova uredba neposredno primenjuje, informisali i upoznali sa sadržinom izvršenih izmena. Prva značajna izmena odnosi se na član 9. Uredbe, u kome je izmenjena visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji, koja umesto dosadašnjih „5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje“ iznosi 150 dinara. Navedeno smanjenje dnevnica nije nimalo zanemarljivo s obzirom da se radi o značajnom smanjenju, kojim je dnevnica sa otprilike 2.500,00 din. smanjena na 150,00 dinara. U istom članu brisan je stav 2. koji je predviđao da se državnom službeniku ili namešteniku dnevnica za službeno putovanje u zemlji umanjuje za 80% u slučaju da mu je obezbeđena besplatna ishrana. Druga značajna izmena izvršena je u članu 20. koji se odnosi na troškove ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u...

Detaljnije

Kriterijum po kome će se otpuštati viškovi zaposlenih i Novi Zakon o platama

>> dana Oct 9, 2015 | 0 komentara

Niko u javnoj upravi, ali ni u lokalnim samoupravama ne zna kriterijum po kome će se otpuštati viškovi zaposlenih. Iako broj onih koji treba da budu otpušteni nije preciziran, prema ranijim procenama, najviše otkaza pretrpeće zaposleni u zdravstvu – oko 2.500 ljudi, a slede prosveta, policija i sudstvo. Svi koje je juče “Blic” kontaktirao kažu da očekuju da prvo Vlada utvrdi maksimalni broj zaposlenih, a da će zatim sve institucije ponaosob raditi sistematizacije koje će biti osnov za otkaze. A, u Nemanjinoj ni juče, uprkos najavama, nije potvrđeno koliko u kom ministarstvu, lokalnoj samoupravi ili javnoj službi ima viškova. Ministarstvo prosvete letos je pravilo spiskove koji su mnogi doživeli kao “spiskove za odstrel”. Juče o kriterijumima koji će opredeljivati koja će učiteljica ili čistačica morati da napusti neku školu u Ministarstvu nisu bili spremni da govore. – U školama su napravljeni neki spiskovi za “odstrel” i ljudi su se već spremili za ono najgore, a onda je stigao dopis iz Ministarstva da to ne treba da rade, već da čekaju njihova uputstva. Po kojim kriterijumima, kada i kako će otpuštati zaposlene u prosveti više nikome nije jasno. To će zavisiti od direktora, dekana… A kako će se oni postaviti, mi ne znamo – kaže za “Blic” Branislav Pavlović iz Sindikata prosvetnih radnika Srbije. Novi...

Detaljnije

Mera udaljenja nasilnog člana porodice iz kuće ili stana

>> dana Oct 9, 2015 | 0 komentara

Ministarstvo unutrašnjih poslova ignoriše zahtev Autonomnog ženskog centra (AŽC) za uvođenje hitnih mera zaštite u predlog novog Zakona o policiji, saopštila je ova nevladina organizacija. Kako se navodi, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je obavestio javnost da će predložiti izmenu Zakonika o krivičnom postupku kako bi se “u okviru mera za nesmetano vođenje krivičnog postupka omogućilo sudijama za prethodni postupak da odmah po prijavi nasilja odrede meru udaljenja nasilnog člana porodice iz kuće ili stana”. Po mišljenju AŽC ovakav...

Detaljnije

Odluka Ustavnog suda da obustavi primenu odredbe Zakona o ranijem penzionisanju žena

>> dana Oct 8, 2015 | 0 komentara

Ustavni sud Srbije obustavio je primenu odredbe Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koje se odnose na penzionisanje žena. To znači da nijedna žena zbog starosti neće moći da bude penzionisana “kao višak zaposlenih” dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku o predlogu za ocenu ustavnosti sporne odredbe Zakona. Primena odredbe, kojom se propisuje zakonski osnov za prestanak radnog odnosa zbog navršenja određenih godina života, a koja se odnosi samo na žene, sporna je sa...

Detaljnije

Obaveštenje Narodne banke svim advokatskim komorama

>> dana Oct 8, 2015 | 0 komentara

Narodna banka Srbije uputila je 1. oktobra 2015. godine obaveštenje svim advokatskim komorama i Advokatskoj komori Srbije u vezi sa jedinstvenim registrom tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica. Tekst obaveštenja možete pogledati ovde: Obaveštenje NBS advokatskim komorama                                                             Izvor: Sajt Advokatske komore Niša      ...

Detaljnije

Rezultati pismenih testova kandidata za javne tužioce u Srbiji

>> dana Oct 8, 2015 | 0 komentara

Eliminacioni test od 36 prijavljenih nije položilo 22. – Jedan od kandidata za javnog tužioca tražio je izuzeće člana petočlane komisije Nenada Vujića. Od 36 kandidata za šefove tužilaštva koji ne dolaze iz javnotužilačkih i sudijskih struktura, a koji su pre dva dana polagali pisani test eliminacionog karaktera, položilo je samo njih 14. Prema podacima sa sajta Državnog veća tužilaca (DVT) samo dva kandidata su dobila maksimalnih 50 bodova, zasluživši time ocenu „izuzetno uspešan”: jedan koji je konkurisao za...

Detaljnije

Forum sudija Srbije kao strukovno udruženje

>> dana Oct 8, 2015 | 0 komentara

Domaće pravosuđe je od pre nekoliko dana bogatije za još jedno strukovno udruženja sudija. Nakon Društva sudija Srbije i Udruženja sudija prekršajnih sudova Srbije, pitanjima koja se tiču uslova rada sudija baviće se i Forum sudija Srbije (FSS). Predsednik Upravnog odbora FSS-a i sudija Drugog opštinskog suda u Beogradu Nebojša Đuričić kaže za Danas da će se novo udruženje u svom radu, između ostalog, zalagati za nezavisnost sudstva. – Poseban akcenat ćemo staviti na potrebu da se sudije kontinuirano...

Detaljnije

Stav Ministarstva državne uprave o obaveznom prestanku radnog odnosa ispunjenjem uslova za starosnu penziju

>> dana Oct 8, 2015 | 2 komentara

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je zauzelo stav da se svim zaposlenima u javnom sektoru, koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju ponudi sporazum o nastavku radnog odnosa, do donošenja akta kojim se utvrđuje maksimalan broj zaposlenih. A samo izuzetno, ako je i bez akta o maksimalnom broju, u skladu sa planiranom racionalizacijom moguće sagledati poslove koji će se izmenom sistematizacije ukinuti ili na njima smanjiti broj izvršilaca, može se raskinuti radni odnos zaposlenima koji rade na tim poslovima,...

Detaljnije

Predlog da se izmeni Zakon o restituciji

>> dana Oct 8, 2015 | 0 komentara

Apel mreže za restituciju premijeru Vučiću da se hitno usvoje izmene zakona o restituciji. Od vraćanja dedovine, Šmuel Špiner iz Tel Aviva ostavio 70.000 evra u Srbiji. Mreža za restituciju pozvala je danas pismom premijera Vučića da Vlada konačno utvrdi izmene i dopune Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju i dostavi ih Skupštini na hitno usvajanje. Nacrt ovog zakona već je odavno gotov i, kako “Novosti” saznaju, već drugi put je poslat ministarstvima na izjašnjavanje. Očekuje se da...

Detaljnije

Sukob Zakona o PIO i Zakona o broju zaposlenih u javnom sektoru

>> dana Oct 8, 2015 | 0 komentara

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, naime, propisuje da žena sa navršenih 60 godina i šest meseci i uz to 15 godina radnog staža, stiče pravo na starosnu penziju, a da li će u penziju otići zavisi od njene odluke. Informacija o penzionisanju 3.500 lekarki nakon 12. oktobra i stupanja na snagu Zakona o načinu utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru podelila je javnost, i dok je za jedne takva odluka diskriminatorska i protivustavna, a kažu i da...

Detaljnije
Profi Sistem baner