Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Pojačana krivičnopravna zaštita inspektora

>> dana Mar 26, 2019 | 0 komentara

Kako se navodi na sajtu Ministartsva državne uprave i lokalne samouprave inspektori, uz rad na terenu pod svim vremenskim uslovima, nedostatak ljudstva i nezadovoljavajući materijalni položaj, imaju još jednu tešku prepreku u poslu sa kojom treba da izađu na kraj. To je agresivno ponašanje stranaka i drugih građana prema inspektorima. Zakoni o inspekcijskom nadzoru i upravnom postupku uspostavljaju pravila savremenog inspekcijskog nadzora i stavljaju preventivno i savetodavno delovanje inspektora u prvi plan, pa tako sa svoje strane smanjuju tenziju između kontrolisanih i onih koji kontrolišu, koja je pratilac nadzora. Inspektori su dužni da se profesionalno i učtivo, ali i dostojanstveno i odlučno ponašaju u proveri sprovođenja zakona. Međutim, nizak nivo profesionalne i lične kulture i agresivni model ponašanja određenih pojedinaca dovodi do verbalnih i fizičkih napada na inspektore, što je postala učestala nedopustiva pojava. Predsednik Mreže inspektora Srbije (MINS) – strukovnog udruženja inspektora, ukazuje da su vređanje, pretnje i fizički napadi nešto s čime se gotovo svaki inspektor susreo u svom radu. Navodi se da su brojni primeri sprečavanja inspektora u obavljanju nadzora i napada na inspektora: od ozbiljnih pretnji inspektoru i članovima njegove porodice, preko zaključavanja u objektima i lišavanja slobode kretanja ili izbacivanja inspektora iz objekta i nedopuštanja da se sprovede postupak, nahuškavanja pasa, pokušaja gaženja vozilom, proganjanja, pa do nanošenja lakih...

Detaljnije

Ukidanje Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava i kaznenih poena za prevremeno penzionisanje

>> dana Mar 26, 2019 | 0 komentara

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije (SES) podržao je stavljanje van snage Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava od 1. januara naredne godine. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, objasnio da se taj zakon odnosi na 67.000 zaposlenih u komunalnim preduzećima i na približno 130.000 u javnom sektoru. On je naveo da će predstavnici ministarstava rada i finansija uraditi zajedničku analizu o tome kakve efekte bi moglo da ima eventualno ukidanje kaznenih poena za radnike koji su zbog objektivnih okolnosti otišli u penziju pre 65 godina starosti, nakon čega će ona biti predstavljena socijalnim partnerima. Ministar je naglasio da je pitanje ekonomskog položaja penzionera jedno od najbitnijih pitanja za Vladu i resorno ministarstvo. Prevremeno penzionisanje, kako je rekao, utiče na povećanje broja penzionera u zemlji, a ako bi se penali pomerili, odnosno povećali, onda bi trebalo videti da li bi ti penzioneri bili ugroženi ekonomski i da li bi morali da budu korisnici neke druge pomoći. To bi opet moralo biti iz budžeta i ne bi anuliralo negativne efekte. Cilj je da položaj penzionera bude bolji, tako da ne bi bilo dobro da se odluke donose brzopleto kako se ne bi proizveli loši efekti na privredu...

Detaljnije

Najnoviji oglas za izbor sudija prekršajnog suda

>> dana Mar 26, 2019 | 0 komentara

Visoki savet sudstva na osnovu člana 47. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 i 47/17), člana 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda („Službeni glasnik RS”, broj 94/16), člana 4. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita...

Detaljnije

Ukidanje odluke o preregistraciji traktora i poljoprivrednih mašina

>> dana Mar 25, 2019 | 0 komentara

Ministar unutrašnjih poslova najavio je da će predložiti Vladi izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, kojima će biti ukinuta odluka o preregistraciji traktora i poljoprivrednih mašina, kako se poljoprivredni proizvođači ne bi izlagali dodatnim troškovima. Ministar je objasnio da na osnovu tih izmena poljoprivrednici neće morati da preregistruju traktore i poljoprivredne mašine kojima su izdate trajne registracije i stare registarske tablice. Tačnije, predložiće da se izmenama predvidi da stare tablice i potvrde važe i dalje, uz posedovanje odgovarajuće potvrde o...

Detaljnije

Nultu toleranciju na nasilje u porodici postići sistemskim povezivanjem svih relevantnih institucija

>> dana Mar 25, 2019 | 0 komentara

Nultu toleranciju na nasilje u porodici i nasilje nad ženama moguće je postići jedino sistemskim povezivanjem svih relevantnih institucija u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, rekla je predstavnica Ministarstva pravde i sekretarka Saveta za suzbijanje nasilja u porodici. Na sastanku Operativnog tima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici ukazana je potreba unapređenja rada svih relevantnih institucija i pozvani su prisutni da daju konkretne predloge za to, a u cilju jednoobraznog postupanja i ujednačene zaštite i podrške...

Detaljnije

Unapređenje naplate sudskih taksi i dostave sudskih pismena

>> dana Mar 22, 2019 | 0 komentara

Predstavnici Ministarstva pravde i USAID Projekta vladavine prava sastali su se dana, 21. marta 2019. godine u prostorijama Trećeg osnovnog suda u Beogradu sa predstavnicima ovog suda sa kojima su razgovarali o unapređenju naplate sudskih taksi i dostave sudskih pismena. Predstavnici USAID Projekta vladavine prava predstavili su pomoćniku ministra pravde, i predsedniku Trećeg osnovnog suda u Beogradu, detaljan plan aktivnosti koje je Projekat već započeo da sprovodi, a koje se tiču unapređenja naplate sudskih taksi i unapređenja procesa dostave...

Detaljnije

Koje će nove troškove i obaveze imati privredni subjekti i organi po novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti?

>> dana Mar 22, 2019 | 0 komentara

Opšti pojmovi Zbog brzog tehnološkog razvoja i globalizacije pojavili su se novi izazovi u zaštiti ličnih podataka. Ovde se posebno misli na internet, podatke koje se prikupljaju tim putem ali posebno slučajevi i mogućnosti zloupotrebe putem pojedinih sajtova, socijalnih mreža, platformi. Izuzetno značajni slučajevi jesu Google i Facebook, koji su i možda ključni za ovakvu temeljnu i obimnu izmenu u polju zaštite ovih prava. Opseg prikupljanja i razmene ličnih podataka značajno se povećao. Tehnologijom se omogućuje obrada ličnih podataka...

Detaljnije

Uslovi za obavljanje poslova turističke agencije po novom Zakonu

>> dana Mar 21, 2019 | 0 komentara

Novi Zakon o turizmu objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 17/2019, a primenjuje se od 22. marta 2019. godine. Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i razvoja turizma; turističke organizacije za promociju turizma; turističke agencije; usluge u turizmu; Registar turizma; druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma. 22. marta 2019. godine prestaje da važi Zakon o turizmu („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12, 84/15 i 83/18 – dr. zakon),...

Detaljnije

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na specijalna pomagala za čitanje i pisanje

>> dana Mar 21, 2019 | 0 komentara

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na specijalna pomagala za čitanje i pisanje, kojim je pored Brajeve pisaće mašine, reproduktora i govornog softvera za srpski jezik, uvršetno još jedno pomagalo – Dejzi plejer i koji se obezbeđuju iz sredstava Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje stupio je na snagu. Prema navodima ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uvođenje mogućnosti da slepa lica, pored već propisanih, ostvare i pravo na ovo savremeno pomagalo...

Detaljnije

Uvođenje bezbednosnog sistema za kontrolu kretanja Gradske uprave grada Beograda i zaštita podataka o ličnosti

>> dana Mar 20, 2019 | 0 komentara

Povodom vesti u sredstvima javnog informisanja da je Gradska uprava grada Beograda kupila bezbednosni sistem za kontrolu kretanja, te da navedeni sistem „…identifikuje građane i zaposlene na osnovu otisaka vena sa dlana…“, Poverenik je sproveo postupak nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane Uprave. U postupku nadzora utvrđeno je da je u toku proces uvođenja novog bezbednosnog sistema, odnosno omogućavanja prava pristupa zaposlenima i strankama u prostorije Gradske uprave uz upotrebu pristupnih kartica i video-interfona,...

Detaljnije
Profi Sistem baner