Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Izborna skupština Advokatske komore Srbije

>> dana Sep 19, 2017 | 0 komentara

Dana 16.09.2017.godine održana je Skupština Advokatske komore Srbije kojoj su prisustvovali predstavnici advokatskih komora Beograda, Vojvodine, Niša, Čačka, Šapca, Požarevca i Zaječara . Navedena Skupština izabrala je: advokata Viktora Gostiljca iz Beograda za Predsednika Advokatske komore Srbije, advokata Jasminu Milutinovića iz Čačka za Potpredsednika Advokatske komore Srbije, kao i članove Nadzornog odbora, Zamenike Disciplinskog tužioca, Predsednika Disciplinskog suda, Zamenika Predsednika Disciplinskog suda, sudije Disciplinskog suda i Izbornog člana Saveta Advokatske komore Srbije. Takođe,  AKS je izdala i saopštenje o održanoj Izbornoj skupštini 16.09.2017.godine.  Inače, prema odredbama čl.65-74. Zakona o advokaturi (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011 i 24/2012 – odluka US) , Advokatska komora Srbije ima sledeća ovlašćenja:  Javna ovlašćenja Član 65* Advokatska komora Srbije i advokatske komore u njenom sastavu imaju sledeća javna ovlašćenja: 1) odlučivanje o zahtevima za upis u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata, imenik advokatskih pripravnika i imenik advokatskih pripravnika volontera; 2) odlučivanje o zahtevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik advokatskih ortačkih društava, kao i odlučivanje o zahtevima za promenu sedišta društva i vođenje imenika advokatskih ortačkih društava; 3) odlučivanje o zahtevima za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom; 4) odlučivanje o zahtevima za nastavak obavljanja advokature posle privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom; 5) odlučivanje o privremenoj zabrani bavljenja...

Detaljnije

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici

>> dana Sep 19, 2017 | 0 komentara

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović izjavila je danas da očekuje da će zakon o finansijskoj podršci porodici biti usvojen do kraja ove godine. Đukić-Dejanović je, prilikom obilaska Centra za vantelesnu oplodnju u Kragujevcu, istakla da će tim zakonom biti povećana finansijska davanja porodicama koje imaju više dece, a posebno će se stimulisati rađanje prvog deteta. Ona je dodala da je ponosna na to što će Centar za vantelesnu oplodnju u Kragujevcu, uskoro postati šesta državna institucija u kojoj će se raditi program vantelesne oplodnje. Direktor KBC Kragujevac Predrag Sazdanović izrazio je nadu da će taj centar biti otvoren za 10 do 15 dana, naglasivši da je neophodno da se sve završi do kraja vrlo precizno i da je u toku tehnički prijem tog centra. Prema njegovim rečima, u ovom trenutku je petnaestak parova regrutovano za program vantelesne oplodnje u Kragujevcu. Đukić-Dejanović se, nakon obilaska Centra za vantelesnu oplodnju, sastala sa predsednicima opština Knić, Trstenik i Nova Varoš, u kojima se sprovodi projekat mera populacione politike. Ona je podsetila na to da je država izdvojila bespovratna sredstva za podsticaj rađanja u 15 opština u Srbiji, a da je najviše novca otišlo u opštinu Knić, dodavši da se rezultati nove demografske politike mogu očekivati za pet...

Detaljnije

Predlog novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

>> dana Sep 19, 2017 | 0 komentara

Predlog novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je nakon završene javne rasprave ušao u skupštinsku proceduru. Prema stavu Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Predlagač zakona)  predlogom zakona omogućava se sistematičan, racionalan i postupan pristup promenama obrazovnog i vaspitnog sistema, uz sveobuhvatno sagledavanje procesa, od početka do kraja školovanja. Isto tako, cilj donošenja novog zakona je i postizanje optimalnih rezultata u svakoj od etapa obrazovanja i vaspitanja, bilo da je u pitanju obrazovanje i vaspitanja za nastavak...

Detaljnije

Visoki savet sudstva objavio listu kandidata sa preliminarnom ocenom sa pisanog testa

>> dana Sep 17, 2017 | 0 komentara

U skladu sa članom 18 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira, Ispitna komisija Visokog saveta sudstva, dana 15. septembra 2017. godine u 14:15 časova, objavila je listu kandidata sa preliminarnom ocenom sa pisanog testa, a prema azbučnom redu prezimena kandidata. Lista kandidata  Inače, prema odredbama čl.18-26. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osbosobljenosti i dostojnosti kandidata koji se prvi put bira “Sl. glasnik RS”,...

Detaljnije

Tužilaštvo kao pravosudni organ

>> dana Sep 17, 2017 | 0 komentara

Četiri strukovna udruženja podnela su Ministarstvu pravde zajednički predlog za promene 11 članova Ustava, s ciljem da se tužilaštvu obezbedi puna nezavisnost i da funkcioniše kao pravosudni, a ne državni organ. Suština predloženih rešenja je da tužilaštvo ne bude više poseban državni, već pravosudni organ, budući da tužilaštvo već sada ima brojne nadležnosti koje nalikuju sudskim, kao što je mogućnost odlaganja krivičnog gonjenja ili sporazum o priznanju krivičnog dela, rekao je za Tanjug Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca Srbije....

Detaljnije

Diskriminišući zahtevi u konkursnoj dokumentaciji

>> dana Sep 15, 2017 | 0 komentara

I Uvod Kako prilagoditi konkursnu dokumentaciju konkretnoj nabavci, a pritom ne ograničiti previše konkurenciju, koji su parametri, i u kojoj meri bi to bilo dozvoljeno? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovor u ovom tekstu. Najpre, treba istaći da sam smisao uslova – zahteva (u tehničkim specifikacijama, kao element kriterijuma ili kao dodatni uslov), jeste osnovano ograničavanje konkurencije, prilagođeno objektivnim potrebama naručioca i predmetu nabavke. Jedna strana – parametar, bi bila upravo potreba...

Detaljnije

Alumni klub Pravosudne akademije stupio u dijalog sa udruženjima saradnika

>> dana Sep 15, 2017 | 0 komentara

Na osnovu člana 77a stav 5. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 38/12 – US, 121/12, 101/13, 111/14 – US, 117/14, 106/15 i 63/16 – US), Državno veće tužilaca donelo je: Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca i to dok je prethodni u proceduri utvrđivanja nezakonitosti pred Ustavnim sudom,a dok...

Detaljnije

Usvojeni predlozi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o visokom obrazovanju

>> dana Sep 15, 2017 | 0 komentara

Prema saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju. Nova zakonska rešenja postaviće temelj kvalitetnijem obrazovanju. Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  Unapređivanje kvaliteta obrazovanja, veća odogovornost ključnih aktera u sistemu, efikasnost na svim nivoima, veća autonomija ustanova i ekonomičnost su  osnovni principi na kojima počiva predlog krovnog posvetnog  zakona. Princip kvaliteta ostvaren je prevashodno...

Detaljnije

Izmena 11 članova Ustava kojima bi se obezbedila veća nezavisnost tužilaštava

>> dana Sep 15, 2017 | 0 komentara

Pet organizacija koje se bave pravosuđem predložilo je u zajedničkom dokumentu promene 11 članova Ustava kojima bi se obezbedila veća nezavisnost tužilaštava i iz njih definitivno isterala politika. Pregovori u okviru poglavlja 23 u procesu pridruživanja EU Srbiju usmeravaju ka definitivnoj reformi sistema koja u krajnjoj liniji zahteva i ustavne promene. Koalicija udruženja – Društvo sudija Srbije, CEPRIS, Jukom, Beogradski centar za ljudska prava i Udruženje tužilaca Srbije – svoj su predlog ustavnih promena počeli upravo od uvođenja nezavisnosti...

Detaljnije

Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana

>> dana Sep 14, 2017 | 0 komentara

U skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana. Prema obrazloženju predloga, razlozi za donošenje ovog zakona su sledeći: Ustavni osnov za donošenje Zakona o utvrđivanju poreza na neprijavljeni prihod građana sadržan je u članu 97. Ustava Repubpike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje poreski sistem, kao i postupak pred sudovima i drugim državnim organima i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju u skladu sUstavom. Predlog Zakona o utvrđivanju poreza...

Detaljnije
Profi Sistem baner