Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Predlog zakona o robnim berzama

>> dana Jun 24, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o robnim berzama (u daljem tekstu: Predlog zakona). Ovim Predlogom zakona uređuju se uslovi za osnivanje, poslovi i organizacija robne berze, povrede integriteta na robno-berzanskom tržištu, kao i nadzor nad primenom ovog zakona. Pojedini izrazi u smislu Predloga zakona imaju sledeće značenje: 1) robna berza je pravno lice koje upravlja, odnosno obavlja delatnost posredovanja u procesu trgovanja robom, nestandardizovanim terminskim ugovorima i brodskim prostorom, određuje i sprovodi pravila i procedure u vezi sa trgovanjem na robnoj berzi; 2) obračun i plaćanje su poslovi vođenja i sravnjenja zaključenih berzanskih poslova na spot tržištu i terminskom tržištu koji se odvijaju na robnoj berzi; 3) tržišni materijal je roba i nestandardizovani terminski ugovori kojima se trguje na robnoj berzi; 4) roba je svaki proizvod koji se može fizički isporučiti, uključujući poljoprivredne proizvode, metale i njihove rude i legure i energente, u skladu sa pravilima robne berze; 5) terminski ugovor je nestandardizovan ugovor o kupoprodaji određene robe po unapred definisanoj ceni, a isporuka robe i konačno plaćanje vrši se određenog dana u budućnosti; 6) spot tržište je tržište na kome se roba prodaje i isporučuje nakon zaključenja berzanskog posla; 7) terminsko tržište je tržište nestandardizovanih terminskih ugovora na kome se isporuka i plaćanje vrše dospećem roka predviđenog ugovorom;...

Detaljnije

Odbačaj krivične prijave po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja i troškovi krivičnog postupka

>> dana Jun 24, 2019 | 0 komentara

Odlaganje krivičnog gonjenja propisano je odredbama čl. 283. Zakonika o krivčnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019). Prema navedenim odredbama: Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza: 1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu; 2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe; 3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad; 4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja; 5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga; 6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja; 7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom. U naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja javni tužilac će odrediti rok u kojem osumnjičeni mora izvršiti preuzete obaveze, s tim da rok ne može biti duži od godinu dana. Nadzor nad izvršenjem obaveza obavlja poverenik iz organa uprave nadležnog za poslove izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa. Ako osumnjičeni u roku izvrši obavezu iz stava 1. ovog člana, javni tužilac će rešenjem odbaciti...

Detaljnije

Podrška UST i USTP kandidatu za funkciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

>> dana Jun 23, 2019 | 0 komentara

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije (USTP) pružaju punu podršku Milanu Marinoviću, kandidatu za funkciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nalazeći da nesporan integritet, stručnost i posvećenost vladavini prava, predstavljaju garanciju da će navedenu funkciju obavljati u interesu svih građana. UST i USTP podsećaju da je Milan Marinović dugogodišnji sudija, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu i predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, najvećeg strukovnog udruženja...

Detaljnije

Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju

>> dana Jun 21, 2019 | 0 komentara

Na sjatu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Predlog zakona). Predlogom zakona uređuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog modela studija u visokom obrazovanju, uzajamna prava i obaveze studenata, visokoškolskih ustanova i poslodavca, materijalno i finansijsko obezbeđenje studenata, kao i druga pitanja od značaja za  ealizaciju studija po dualnom modelu. Predlog Zakona je podeljen na deset glava. U okviru glave I Uvodne odredbe uređuju se predmet zakona,...

Detaljnije

Predlog Zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

>> dana Jun 20, 2019 | 0 komentara

Vlada Republike Srbije podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog Zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.  Prema navedenom predlogu: U Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11), u članu 5. stav 1. posle reči: „Dan duhovnosti,”, dodaju se reči: „Dan Ćirila i Metodija – Dan Slovenske pismenosti i kulture, ˮ. U stavu 2. posle reči: „22. aprila,” dodaju se reči: „Dan Ćirila i...

Detaljnije

Javno slušanje o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima

>> dana Jun 20, 2019 | 0 komentara

Javno slušanje o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima održano je u ponedeljak 17. juna u Domu Narodne skupštine, u organizaciji Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. U svom uvodnom izlaganju, predsednik Odbora  istakao je da javno slušanje pruža mogućnost da narodni poslanici i predstavnici relevantnih institucija svojim sugestijama i predlozima unaprede tekst postojećeg Predloga zakona. Istakao je da se sam zakon i oblast nauke u Srbiji, visoko rangira na svetskoj rang listi, o čemu svedoči i podatak da se...

Detaljnije

Prijavite povredu konkurencije – podnesite inicijativu

>> dana Jun 20, 2019 | 0 komentara

Komisija za zaštitu konkurencije otvorila je posebnu telefonsku liniju i adresu elektronske pošte namenjenu onima koji raspolažu informacijama i drugim raspoloživim podacima o postojanju povrede konkurencije na nekom od tržišta u Republici Srbiji. Putem mejl adrese inicijativa@kzk.gov.rs ili telefonskim pozivom na broj 011 38 11 958 mogu se dobiti informacije o svim detaljima vezanim za mogućnost i način podnošenja inicijative za ispitivanje povrede konkurencije. S obzirom na to da Komisija, u skladu sa članom 35. Zakona o zaštiti konkurencije,...

Detaljnije

Prethodne liste kandidata za predsednike viših, osnovnih i prekršajnih sudova

>> dana Jun 20, 2019 | 0 komentara

U skladu sa članom 18 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 18. juna 2019. godine u 12:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za predsednika suda, za Viši sud u Valjevu, Viši sud u Zaječaru, Viši sud u Jagodini, Viši sud u Kragujevcu, Viši sud u...

Detaljnije

Sindikati smatraju da povećanje “minimalca” ne bi trebalo da bude ispod deset procenata

>> dana Jun 20, 2019 | 0 komentara

Povodom najave ministra finansija da bi na jesen mogla da bude povećana minimalna cena rada, sindikati smatraju da povećanje “minimalca” ne bi trebalo da bude ispod deset procenata, dok u Uniji poslodavaca u ovom trenutku procenjuju da je realno povećanje do šest procenata. Minimalna cena radnog sata u Srbiji ove godine iznosi 155 dinara, sto je mesečno oko 27.000 dinara, dok je cena minimalne potrošačke korpe dostigla 37.000 dinara. Ministar je rekao nedavno da Vlada već sada razmišlja o...

Detaljnije

Prinudno dovođenje građana u policijsku stanicu radi prikupljanja obaveštenja

>> dana Jun 19, 2019 | 0 komentara

Prinudno dovođenje građana u policijsku stanicu radi prikupljanja obaveštenja Nakon razmatranja navoda pritužbe i izjašnjenja Ministarstva unutrašnjih poslova sa priloženom dokumentacijom, imajući u vidu relevantne propise, Zaštitnik građana je utvrdio da u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, Policijske uprave za grad xxxx, Policijske stanice xxxx, postoje nedostaci koji se ogledaju u tome što građaninu M. T. 4. aprila 2016. godine, kada je u policijsku stanicu doveden bez naloga, zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo, nije uručeno...

Detaljnije
Profi Sistem baner