Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Merila za imenovanje direktora javnih preduzeća

>> dana Jul 29, 2016 | 0 komentara

U “Sl. glasniku RS”, br. 65/2016 objavljena je Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća, koja se primenjuje od 5. avgusta 2016. god. Ovom uredbom propisuju se merila prema kojima se u izbornom postupku, ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja i veština, utvrđuje rezultat kandidata za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i društava kapitala iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 2) Zakona o javnim preduzećima (u daljem tekstu: javno preduzeće). Naime, Zakonom o javnim preduzećima (“Sl. glasniku RS”, br. 15/2016) koji se primenjuje od 4. marta 2016. god. propisano je da u se izbornom postupku, nakon pristizanja prijava na konkursu za direktora, Komisija ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja i veština, utvrđuje rezultat kandidata prema merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća, a da merila  propisuje Vlada. Uredbom je propisano da se stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća (u daljem tekstu: kandidat) ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs (u daljem tekstu: podaci), pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada javnog preduzeća, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća (u daljem tekstu: zakon) i ovom uredbom. Stručna osposobljenost kandidata ocenjuje se proverom sposobnosti kandidata za praktičnu primenu znanja...

Detaljnije

Legalizacija i zaustavljanje bespravne gradnje

>> dana Jul 29, 2016 | 0 komentara

I posle nekoliko pokušaja legalizacije i zaustavljanja bespravne gradnje, nelegalnih objekata sve je više. Najveći broj tih objekata moći će da se legalizuje po do sada najpovoljnijim uslovima, ukoliko su izgrađeni do stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju krajem novembra. One koji su kasnije zidani bez dozvole, očekuje rušenje. Na sastanku sa gradskim menadžerom prestonice i predsednicima beogradskih opština, resorna ministarka najavljuje da će Vlada pomoći lokalnim samoupravama da stanu na put divljoj gradnji. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović pozvala je sve predsednike opština u Beogradu, ali i u Srbiji, da se postaraju da se Zakon o ozakonjenju dosledno primenjuje. Mihajlovićeva je poručila predsednicima opština da će dobiti svu neophodnu podršku i pomoć Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ali da se neće tolerisati nepoštovanje Zakona. “Nećemo dozvoliti da se Zakon o ozakonjenju ne primenjuje na pravi način, jasno. Krivično je delo svako kršenje ovog zakona i predmet ozakonjenja su objekti koji su ukrovljeni pre donošenja Zakona, ne posle“, navela je Mihajlovićeva, koja je i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kako se navodi u saopštenju ministarstva, ona je najavila formiranje Koordinacionog tela koje će nadzirati sprovođenje Zakona u svim opštinama u Srbiji koji bi trebalo da reši pitanje bespravne gradnje. Goran Vesić ističe da će Koordinaciono telo koordinisati aktivnosti ministarstva, grada Beograda, tužilaštva, opštinskih, gradskih i...

Detaljnije

Selidba sudova i tužilaštava iz Palate pravde

>> dana Jul 28, 2016 | 0 komentara

Selidba sudova i tužilaštava iz Palate pravde treba da počne za dve nedelje. Premeštanje nekoliko stotina hiljada predmeta obezbeđivaće policija. Selidba pravosudnih institucija iz beogradske Palate pravde, koja je poslednjih dana u žiži javnosti, trebalo bi da počne najkasnije za dve nedelje, a pripreme su uveliko u toku. Selidbu predmeta, njih nekoliko stotina hiljada, obezbeđivaće policajci, kažu u Ministarstvu pravde, i dodaju da će svakom sudu i tužilaštvu biti obezbeđen adekvatan prostor, kako bi nosioci pravosudnih funkcija i zaposleni...

Detaljnije

Izmene Ustava jačaju nezavisnost pravosuđa

>> dana Jul 27, 2016 | 0 komentara

Tek što je otvoreno poglavlje 23 u pregovorima o pristupu Evropskoj uniji, Srbija kasni sa ispunjavanjem preuzetih obaveza. Akcioni plan za poglavlje 23 koji diktira tempo aktivnosti u ovoj oblasti je predvideo da skupština i Vlada do kraja 2015. godine pred sobom imaju izveštaj o potrebnim izmenama Ustava u ovoj oblasti, ali kako saznaje Danas, taj izveštaj još uvek nije poslat. To bi sa sobom moglo da vuče dalje kašnjenje u ispunjavanju agende Akcionog plana pošto je istim predviđeno...

Detaljnije

Ko može biti naslednik

>> dana Jul 26, 2016 | 0 komentara

Prema Zakonu o nasleđivanju i to čl.3. : Naslediti može samo onaj ko je živ u trenutku ostaviočeve smrti. Naslediti može i dete već začeto u trenutku ostaviočeve smrti ako se rodi živo. Na osnovu zaveštanja može naslediti i pravno lice, ako posebnim propisima nije što drugo određeno. Odredbe prethodnih stavova važe i za isporuku (legat) i druge koristi iz zaveštanja. Dakle, svi pravni subjekti, pravna i fizička lica, imaju sposobnost nasleđivanja. Takođe, sticanje naslednih prava izjednačeno je sa...

Detaljnije

Proces profesionalizacije i depolitizacije službenika na lokalnom niovu.

>> dana Jul 26, 2016 | 0 komentara

Potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da će u decembru početi proces profesionalizacije i depolitizacije službenika na lokalnom niovu. Na Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave dugo se čekalo, podsetila je Udovički i kao razlog tome navela dozu mogućeg političkog opreza budući da zakon uvodi sistem profesionalizacije i depolitizacije službenika, saopštilo je to ministarstvo. Učesnici seminara ”U susret primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne...

Detaljnije

Odgovarajući radni uslovi za sudove

>> dana Jul 26, 2016 | 0 komentara

Kako se približava početak radova na rekonstrukciji Palate pravde među sudijama i tužiocima je sve više zebnje da bi preseljenje pravosudnih institucija moglo da dovede do nove blokade rada pravosuđa.   Društvo sudija Srbije juče je objavilo saopštenje u kojem od Ministarstva pravde zahteva da obezbedi adekvatne prostorije u kojima bi pravosuđe moglo da neometano funkcioniše. “Uz razumevanje potrebe za rekonstrukcijom Palate pravde, koja nije obnavljana od izgradnje početkom sedamdesetih godina prošlog veka, Društvo sudija Srbije podseća da je...

Detaljnije

Porez na izdavanje nepokretnosti

>> dana Jul 26, 2016 | 0 komentara

Izdanje nekretnina donosi prinos od tri do četiri odsto godišnje na uloženi kapital i isplativije je nego držanje novca u banci jer su kamate na štednju jedan odsto. Vlasnik jednosobnog stana u Beogradu od kirije zaradi 1.800 evra godišnje, a budžet bi od poreza prihodovao 360 evra. Poreznici su po ko zna koji put najavili da kreću u lov na gazde i gazdarice, odnosno na one koji izdaju stanove, a na to ne plaćaju porez. Međutim, sama činjenica da...

Detaljnije

Posledice preseljenja sudova

>> dana Jul 26, 2016 | 0 komentara

Društvo sudija Srbije danas je, povodom planirane rekonstrukcije Palate pravde u Beogradu, pozvalo Ministarstvo pravde da predvidi i predupredi sve posledice koje će pratiti preseljenje sudova. Društvo sudija Srbije danas je, povodom planirane rekonstrukcije Palate pravde u Beogradu, pozvalo Ministarstvo pravde da još jednom, bez ishitrenosti, predvidi i predupredi sve posledice koje će pratiti preseljenje sudova. Navodeći da ima informaciju da će ovih dana početi obnova Palate pravde, Društvo sudija Srbije je saopštilo da razume da je potrebna obnova...

Detaljnije

Tužba protiv Poverenika za informacije od javnog značaja

>> dana Jul 25, 2016 | 0 komentara

Republičko javno tužilaštvo (RJT) podnelo je još u maju tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića, saznaje Danas. Tužba je podneta “radi poništenja” Šabićevog rešenja iz marta ove godine kojim je Ministarstvu odbrane naložio da bez odlaganja dostavi Fondu za humanitarno (FHP) pravo informacije, odnosno kopije dokumenata iz kojih se može saznati kada je Goran Jeftović imenovan na mesto štapskog oficira Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije tokom sukoba...

Detaljnije
Profi Sistem baner