Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Oduzimanje oružja i lečenje nasilnika u porodici

>> dana May 21, 2015 | 0 komentara

Nasilnici u porodici ubuduće neće moći da poseduju vatreno oružje i postojaće mogućnost da budu poslati na lečenje u zdravstvene ustanove. U prekršajnim postupcima nasilnici bi mogli da budu kažnjeni za eventualno...

Detaljnije

Borba protiv nasilja u porodici

>> dana May 21, 2015 | 0 komentara

Moramo se svi brže osposobiti za beskompromisnu akciju zaštite žrtava i prevenciju nasilja, saopštilo je danas Koordinaciono telo Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost i najavilo da će se usredsrediti na unapređenje...

Detaljnije

VKS primljen je u članstvo (ACA-Europe) u svojstvu posmatrača

>> dana May 21, 2015 | 0 komentara

Odlukom Generalne skupštine Udruženja Državnih saveta i Vrhovnih upravnih...

Detaljnije

Nezavisnost institucija

>> dana May 21, 2015 | 0 komentara

1. Da li smo ideju nezavisnih javnih institucija doista već društveno osvojili...

Detaljnije

Izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o diskriminaciji žena

>> dana May 21, 2015 | 0 komentara

U “Sl. glasniku RS”, broj 44/2015 od 20. maja 2015. god. objavljen...

Detaljnije

Ocena ustavnosti Zakona o izvršenju i obezbeđenju

>> dana May 20, 2015 | 0 komentara

Udruženje sindikata penzionera Srbije saopštilo je danas da će pred Ustavnim...

Detaljnije

Suzbijanje krivičnih dela protiv polne slobode i protiv braka i porodice

>> dana May 20, 2015 | 0 komentara

Ministar pravde Nikola Selaković predstaviće sledeće nedelje platformu u kojoj...

Detaljnije

Izmene Zakona o privatizaciji

>> dana May 20, 2015 | 0 komentara

Vlada Srbije će iduće nedelje Skupštini dostaviti predlog izmena Zakona o...

Detaljnije

Nacrt Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu

>> dana May 20, 2015 | 0 komentara

Nacrt zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom...

Detaljnije

Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici – zakon i sudska praksa

>> dana May 20, 2015 | 0 komentara

O nasilju u porodici gotovo svakodnevno možemo pročitati u dnevnim novinama,...

Detaljnije
Profi Sistem baner