Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Licenciranje detektiva

>> dana Aug 26, 2016 | 0 komentara

Iako je detektivska delatnost postojala kod nas još u vreme Kraljevine Jugoslavije, Srbija je tek nedavno dobila prvih 30 licenciranih detektiva i dve licencirane detektivske Agencije. Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je shodno Zakonu o detektivskoj delatnosti zaduženo za obuku detektiva, licenciranje detektiva i agencija i vršenje nadzora nad obavljanjem detektivske delatnosti, u toku ove godine započelo proces licenciranja koji će trajati do kraja ove godine. Dragan Trivan, predsednik Grupacije detektivskih agencija u Privrednoj komori Srbije i osnivač i vlasnik privatne detektivske agencije “Protekta” – jedne od prve dve licencirane detektivske agencije u Srbiji, rekao je Tanjugu da je od MUP-a do sada licence za rad dobilo 30 detektiva. “Tačan broj detektivskih agencija i detektiva u Srbiji znaće se do kraja godine kada se okonča proces izdavanja licenci”, precizirao je Trivan. Naveo je da se kod nas i dan danas mistifikuje detektivska delatnost. “Sada, s obzirom na to da imamo Zakon koji uređuje detektivsku delatnost, možemo reći da detektivi uvek spremno priskaču u pomoć kako fizičkim licima koja im se obrate tako i pravnim”, naveo je Trivan ukazujući da je veoma šarenolik dijapazon usluga koje detektivske agencije u Srbiji pružaju svojim klijentima. Od usluga za fizička lica, Trivan je izdvojio segment pomoći porodici kada su u pitanju problemi sa decom koja su, kako je naveo,...

Detaljnije

Isključi nasilje

>> dana Aug 26, 2016 | 0 komentara

U vezi predstojeće izmene krivičnog zakonodavstva a pre svega mera za sprečavanje nasilja u porodici, konkretizovanih kroz nacrt Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Ministarstvo pravde je pokrenulo kampanju “Isključi nasilje“ sa ciljem podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanja novih zakonskih mera u borbi protiv nasilja. Ministarstvo pravde poziva najširu javnost da se uključi u sprovođenje kampanje, kako bismo svi zajedno doprineli aktivnoj i efikasnoj borbi protiv porodičnog nasilja u Srbiji. Prema obaveštenju objavljenom na sajtu Ministarstva pravde treba podići svest svih aktera u društvu o nasilju u porodici, kako bi se nasilje prepoznalo i adekvatno reagovalo na njega. Opširnije obaveštenje o kampanji možete pogledati na sajtu Ministarstva pravde. Na sajtu Ministarstva pravde možete pogledati i Prednacrt Zakona o sprečavanju nasilja u...

Detaljnije

Početak primene novog Pravilnika o bezbednosti mašina

>> dana Aug 25, 2016 | 0 komentara

1. septembra 2016. god. počinje primena novog Pravilnika o bezbednosti mašina (“Sl. glasnik RS”, br. 58/2016). Pravilnik je donet na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (“Sl. glasnik RS”, broj 36/2009), koji uređuje se način propisivanja tehničkih zahteva za proizvode i donošenje tehničkih propisa, ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim tehničkim zahtevima (u daljem tekstu: ocenjivanje usaglašenosti), obaveze isporučioca proizvoda i vlasnika proizvoda u upotrebi, važenje inostranih isprava o usaglašenosti i znakova usaglašenosti, obaveštavanje o tehničkim propisima...

Detaljnije

Instrukcija za izradu elektronskih matičnih knjiga

>> dana Aug 25, 2016 | 0 komentara

U skladu sa čl. 92. Zakona o matičnim knjigama (“Sl. glasnik RS”, broj 20/2009 i 145/2014): „Ministarstvo nadležno za poslove uprave obezbediće uslove za uspostavljanje centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koje vode organi iz člana 6. st. 2. i 4. ovog zakona, najkasnije u roku od dve godine od dana početka primene ovog zakona.“ Rok propisan u pomenutom članu ističe 28. decembra 2016. god. Na sajtu Ministarstva državne uprave i...

Detaljnije

Pisarnica Višeg suda u Beogradu radiće od danas do 5. septembra samo u hitnim predmetima

>> dana Aug 23, 2016 | 0 komentara

Zbog predstojeće selidbe pisarnica Višeg suda u Beogradu od danas do 5. septembra neće raditi sa strankama, izuzev u predmetima koji se po zakonu i Sudskom poslovniku smatraju hitnim, saopštio je Viši sud u Beogradu. U saopštenju se navodi da će Viši sud od 5. septembra biti privremeno smešten na novoj lokaciji u Katanićevoj ulici broj 15, s obzirom da se seli iz zgrade Palate pravde u Savskoj ulici čija je rekonstrukcija i adaptacija predviđena u predstojećem periodu. Selidba...

Detaljnije

Četiri posebna odeljenja tužilaštva biće zadužena za krivično gonjenje koruptivnih krivičnih dela

>> dana Aug 23, 2016 | 0 komentara

Tužilaštvo za organizovani kriminal u narednom periodu dobiće četiri nova regionalna odeljenja, specijalizovana za borbu protiv korupcije – u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. U tim odeljenjima radiće posebno edukovani tužioci, kojima će finansijski forenzičari pomagati u krivičnom gonjenju osumnjičenih za finansijski kriminal i koruptivna krivična dela, dok će se za komplikovane slučajeve korupcije, koji zahtevaju posebno angažovanje, formirati “udarne grupe”. Te strukturne i organzacione promene u tužilaštvu pratiće i izmene Krivičnog zakonika (KZ) kojima će se uvesti...

Detaljnije

Nova krivična dela

>> dana Aug 23, 2016 | 0 komentara

Izmenjeni Krivični zakonik donosi najmanje 15 novih dela, posebno u privredi i porodičnom nasilju. Za silovanje više nije uslov upotreba sile. Kažnjivo žensko, ali ne i muško sunećenje. Predlog Krivičnog zakonika, koji će se jesenas naći pred poslanicima, uvodi najmanje petnaestak novih krivičnih dela. Najveći broj je u privredi, ali tu su i novine vezane za rodno zasnovano i porodično nasilje. Kao nova dela uvode se i neka krajnje “egzotična”, nekarakteristična za naše podneblje, kao što je sakaćenje polnog...

Detaljnije

Mandat “vršioca dužnosti”

>> dana Aug 23, 2016 | 0 komentara

Ni na vidiku konkursi za državne službenike koji su dugo “vršioci dužnosti”. Među njima su i Ksenija Milenković i Marko Đurić.   U resoru Ane Brnabić očekuju da se ubrza sprovođenje konkursa. Većina direktora kancelarija, pomoćnika ministara i državnih “ćata” potrošila je svoj mandat “vršioca dužnosti”, ali i dalje ostaju na položajima u tom statusu, jer konkursi za rukovodioce važnih institucija ili nisu raspisani ili na onim oglašenima još niko nije izabran.   Prema podacima koje smo dobili od...

Detaljnije

Problem radnog odnosa na određeno vreme u pravosuđu

>> dana Aug 22, 2016 | 0 komentara

Imajući u vidu činjenicu da veliki broj zaposlenih u pravosudnim organima Srbije imaju zasnovan radni odnos na određeno vreme u dužem vremenskom periodu, kao i to da kod većine postoji strah da tuže poslodavca zbog povrede prava jer se plaše otkaza, Sindikat pravosuđa Srbije u ime svojih članova pokrenuće spor pred nadležnim sudom kako bi se zaštitila njihova zakonska prava. Iako bi radni odnos na određeno vreme trebalo da bude izuzetak on je u pravosudnim organima postao pravilo. Sindikat...

Detaljnije

Nedozvoljena obrada podataka o ličnosti

>> dana Aug 22, 2016 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorio je Ministarstvo unutrašnjih poslova da sprovodi nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti prilikom izrade biltena o prijavljenim krivičnim delima i prekršajima, kao i intervencijama policije. O tome je telefonom razgovarao i sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Kako se navodi u saopštenju poverenika, MUP-u je naloženo da ga u roku od 15 dana od prijema upozorenja obavesti o merama i aktivnostima preduzetim za otklanjanje uočenih nepravilnosti. “Reč je...

Detaljnije
Profi Sistem baner