Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Prvi Nacrt zakona o platama je spreman

>> dana Mar 26, 2015 | 0 komentara

Prvi Nacrt zakona o platama je spreman i sa njim bi se u javnost moglo “izaći” početkom maja, a predloženo rešenje je 60 platnih grupa bez razreda, rekla je potpredsednica Vlade i ministarka državne...

Detaljnije

Dostizanje Evropske konvencija o ljudskim pravima

>> dana Mar 26, 2015 | 0 komentara

Mogućnost ponovnog pokretanja postupaka posle presude Evropskog suda, dekriminalizacija klevete, delotvornost ustavne žalbe, neki su od koraka koje smo preduzeli da bismo se približili Evropskoj konvenciji o...

Detaljnije

Korupcija kao način postizanja privatne koristi

>> dana Mar 26, 2015 | 0 komentara

Odeljenje tehničke saradnje za razvoj Ujedinjenih nacija vidi korupciju kao...

Detaljnije

Statistika pravosuđa

>> dana Mar 26, 2015 | 0 komentara

Pored toga što su zbog štrajka advokata i seljenja predmeta sudovi u Srbiji...

Detaljnije

Dokazna snaga činjeničnih utvrđenja iz presude o usvajanju sporazuma o priznanju krivice

>> dana Mar 25, 2015 | 0 komentara

Zbog izostanka jasnih zakonskih odredbi o korišćenju činjeničnih utvrđenja iz...

Detaljnije

Plaćanje odštete po presudama suda u Strazburu

>> dana Mar 25, 2015 | 0 komentara

Srbija na ime presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu iz prethodne...

Detaljnije

Donošenje i primena uredbi u Srbiji

>> dana Mar 25, 2015 | 0 komentara

Pojedina dokumenta koja usvajaju Vlada i Skupština kose se sa već izglasanim...

Detaljnije

Šta donosi Zakon o zaštiti uzbunjivača?

>> dana Mar 25, 2015 | 0 komentara

-Obaveza uspostavljanja normativnog okvira-   U skladu sa čl. 97. tačka...

Detaljnije

Nove zgrade sudova i zatvora

>> dana Mar 24, 2015 | 0 komentara

Tri zgrade u Beogradu uskoro će postati velika gradilišta, da bi sudije i...

Detaljnije

Ocena ustavnosti smanjenja penzija

>> dana Mar 24, 2015 | 0 komentara

Ministar vlade u senci DS-a Momčilo Grubač ocenio je da je smanjenje. penzija...

Detaljnije
Profi Sistem baner