Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Novi Kolektivni ugovor za pravosuđe?

>> dana Feb 1, 2015 | 0 komentara

Od današnjih pregovora sa predstavnicima Vlade zavise dalji koraci koje će preduzeti predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije, Sindikata uprave i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije. Ukoliko na...

Detaljnije

Ocena ustavnosti odredbi Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti

>> dana Feb 1, 2015 | 0 komentara

Međunarodni institut za bezbednost iz Beograda podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti iz 2007. godine, u delu koji se tiče kontrole i nadzora...

Detaljnije

Predlog za ocenu ustavnosti odredbi Zakona o prekršajima

>> dana Feb 1, 2015 | 0 komentara

Ombudsman Saša Janković Ustavnom sudu Srbije podneo je predlog za ocenu...

Detaljnije

Odsustvo radi posebne nege deteta – nova nadležnost Fonda PIO?

>> dana Jan 30, 2015 | 0 komentara

Povod za pisanje ovog komentara su nedavno objavljene informacije u dnevnoj...

Detaljnije

Najava štrajka u pravosudju i upravi

>> dana Jan 30, 2015 | 0 komentara

Predstavnici Sindikata uprave Srbije i Sindikata zaposlenih u pravosudnim...

Detaljnije

Posebni kolektivni ugovori prestali da važe

>> dana Jan 30, 2015 | 0 komentara

U “Sl. glasniku RS”, br. 9/2015 od 28. januara 2015. god. objavljeno je...

Detaljnije

Da li je poklon lekaru mito?

>> dana Jan 30, 2015 | 0 komentara

Konkretan povod za pisanje ovog  komentara je tekst objavljen u najtiražnijim...

Detaljnije

Zakon o zaštiti ličnih podataka

>> dana Jan 29, 2015 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti...

Detaljnije

Sudije najčešće u javne beležnike

>> dana Jan 29, 2015 | 0 komentara

U prošloj godini na lični zahtev prestala sudijska funkcija za 47 sudija. Da...

Detaljnije

Branko Lubarda izabran za sudiju suda u Strazburu

>> dana Jan 29, 2015 | 0 komentara

Parlamentarna skupština Saveta Evrope odlučila je da profesor beogradskog...

Detaljnije
Profi Sistem baner