Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Analiza Fiskalnog saveta o platnim razredima

>> dana Jul 17, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine objavljen je deo ocene Fiskalnog saveta iznet u dokumentu „Platni razredi i zaposlenost u državnom sektoru Srbije: Od nedovršene reforme do održivog sistema”. Kako se navodi na sajtu sindikata, ukoliko Vlada Srbije želi da zadrži najkvalitetnije ljude u javnom sektoru potreban je dovoljno širok raspon zarada, što trenutno nije slučaj, niti se planira. Lekar specijalista ima samo tri puta veću platu od najniže plate nekvalifikovanog radnika. Dok međunarodna praksa pokazuje da je najčešći raspon između najniže i najviše zarade u evropskim zemljama 1:12.Posledica toga jeste da je javni sektor atraktivan radnicima sa prosečnim i ispotprosečnim kvalifikacijama (koji bi bili produktivniji u privatnom sektoru), a destimulativan za najstručnije i najpotrebnije zaposlene koji onda napuštaju javni sektor. Fiskalni savet najpre preporučuje da se u sistem platnih razreda uključe svi državni sektori, što trenutno nije slučaj. Oko 20 odsto zaposlenih, odnosno policija, vojska, funkcioneri je van sistema platnih razreda, što nije slučaj u drugim evropskim zemljama, koje su sistem zarada u javnom sektoru uredile (Slovenija, Rumunija). U Srbiji je novim Zakonom o sistemu plata u javnom sektoru definisan raspon između najnižeg i najvišeg 1:7,5 što samo po sebi ne bi bio toliki problem (budući da su iz jedinstvenog sistema zarada trenutno isključeni rukovodioci na najodgovornijim pozicijama). Problem je u tome...

Detaljnije

Predlog zakona o trgovini

>> dana Jul 17, 2019 | 0 komentara

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije izjavio je da elektronska trgovina u Srbiji značajno raste, navodeći podatak da je prošle godine 1,8 miliona ljudi kupovalo robu preko interneta, što je za 50 odsto više u odnosu na 2015. godinu. Obrazlažući Predlog zakona o trgovini u Skupštini Srbije, precizirao da je broj korisnika elektronske trgovine porastao sa 18 odsto od ukupnog broja korisnika interneta u 2011. na 31 odsto u 2018. godini. Istakao je da je E-trgovina u Srbiji je prošle godine ostvarila promet od 317 miliona dolara, što je rast od oko devet odsto u odnosu na 2017. godinu, a očekuje se da u ovoj godini internet prodaja zabeleži promet od približno 350 miliona dolara, precizirao je ministar. On je objasnio da su u zakon unete odredbe kojima se detaljnije uređuje elektronska trgovina i da se prvi put uvode pojmovi „elektronske prodavnice“, u kojima trgovac prodaje svoju robu direktno potrošaču, i „onlajn platforme“ koja povezuje prodavca i kupca. Prema njegovim rečima, zakon prvi put prepoznaje poslovni model prodaje „dropshiping”, koji se već primenjuje u praksi, a odvija se tako što roba fizički ne stiže do trgovca, već direktno od proizvođača putuje ka kupcu. Na ovaj način, kako je dodao, biće otklonjene dileme u inspekcijskom nadzoru koje su izazivale...

Detaljnije

Da li će milicija efikasnije održavati komunalni red od policije?

>> dana Jul 16, 2019 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 49/2019 objavljen je Zakon o komunalnoj miliciji – u daljem tekstu: Zakon, koji se primenjuje od 16. jula 2019. god., a čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Zakon o komunalnoj policiji („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009). U skladu sa Zakonom, tamo gde je formirana komunalna policija nastavlja sa radom kao komunalna milicija, što se odnosi i na komunalne policajce koji postaju komunalni milicionari. U ovom tekstu neću se baviti analizom svih zakonskih rešenja,...

Detaljnije

Oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

>> dana Jul 15, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeno je Obaveštenje u vezi sa oporezivanjem prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu od strane fizičkog lica koje u nastavku prenosimo u celosti. 1.Prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga Prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva, saglasno članu 84b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01……i...

Detaljnije

Koja dokumenta javni beležnici overavaju besplatno

>> dana Jul 15, 2019 | 0 komentara

Javnobeležnička komora Srbije poziva građane da u javnobeležničkim kancelarijama obave overu dokumenata potrebnih za upis u srednje škole i fakultete čim budu imali dokumenta na raspolaganju. Overa fotokopija svedočanstava i diploma neophodnih za upis u srednje škole, kao i za prvi upis na fakultet, javni beležnici obavljaju besplatno u svih 198 kancelarija širom Srbije. Overu potpisa i prepisa ili fotokopije za potrebe upisa javni beležnici su dužni da obave besplatno ukoliko se taj posao obavlja u radno vreme. Javni...

Detaljnije

Nova pravnosnažna presuda za kamate i kurs

>> dana Jul 12, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Efektiva-Organizacija potrošača i Udruženje bankarskih klijenata izneta je nova pravnosnažna presuda Višeg suda u Beogradu, kojom je potvrđeno da banka nije smela jednostrano da povećava kamatu niti da kredit naplati po višem tipu kursa. Prema navodima “Efektive”, radi se o čuvenoj formulaciji banke da može da menja kamatu u skladu sa promenama “poslovne politike”, što predstavlja neodredivu ugovornu obavezu, a samim tim i ništavu odredbu. NBS je 2013. naložila bankama da višak novca koji su naplatile koristeći...

Detaljnije

Platforma “Otvorena vrata pravosuđa” počela sa radom

>> dana Jul 12, 2019 | 0 komentara

Platforma “Otvorena vrata pravosuđa” počela je sa radom. To je digitalni portal edukativnog karaktera, kreiran da omogući građanima lakše informisanje o pravosuđu. Platforma je sastavni deo projekta koji realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koja se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja: Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Centar za evropske politike (CEP), Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža), Društvo sudija Srbije, Transparetnost Srbija, Beogradski...

Detaljnije

Početak rada svih inspekcija u novom informacionom sistemu e-Inspektor

>> dana Jul 12, 2019 | 0 komentara

Kako se navodi na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na 26. sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor zvanično je obeležen i početak rada svih inspekcija u novom informacionom sistemu e-Inspektor, a najavljeni su i nova zapošljavanja, veća plata inspektora i jedinstveni kontakt centar za inspektore. Predsednica Vlade Srbije istakla je značaj reforme inspekcija za bolje uslove poslovanja i smanjenje sive ekonomije u Srbiji navodeći da danas inspekcije sve ređe posećuju privrednike, da je ostvaren savetodavni odnos inspektora...

Detaljnije

Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera

>> dana Jul 12, 2019 | 0 komentara

Povod za ovaj tekst je nova odluka Ustavnog suda da obustavi postupak o oceni ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, čije obrazloženje u toku pisanja ovog teksta nije bilo objavljeno, odnosno najava u medijima da će udruženja penzionera podneti novu predstavku Evropskom sudu za ljudska prava. Kako navode radi se o imovinskima pravima više od 850.000 penzionera i naslednika preminulih oštećenih penzionera koja su ugrožena ne samo smanjenjem penzija, već i obustavom redovnog usklađivanja penzija u visini...

Detaljnije

Nova E-usluga za dijasporu iz oblasti matičnih knjiga

>> dana Jul 10, 2019 | 0 komentara

Ministar državne uprave i lokalne samouprave razgovarao je sa novopostavljenim konzulima Republike Srbije o novim uslugama iz oblasti matičnih knjiga koje će konzularna predstavništva ubuduće pružati našim državljanima u inostranstvu. Ministar je rekao da će diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije voditi matične knjige direktno u Registru matičnih knjiga, a u narednom periodu se očekuje i elektronsko povezivanje ovih predstavništva sa Registrom. Ovo elektronsko povezivanje omogućiće našim konzulatima da nadležnim organima u Srbiji prosleđuju i elektronske prijave rođenja, zaključenja braka ili...

Detaljnije
Profi Sistem baner