Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Rekonstrukcija Palate pravde

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde Nela Kuburović potpisala je danas sa ovlašćenim predstavnicima Konzorcijuma „Gradina d.o.o. Beograd – Termoinženjering d.o.o. Beograd“ ugovor o realizaciji radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade „Palata pravde“ u Beogradu (Savska 17a). Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predstavnik Evropske investicione banke (EIB) u Srbiji Ivana Vujić i predstavnik IPF3 konzorcijuma (tehnička podrška za projekte Evropske unije) Milica Dugić. Rekonstrukcija „Palate pravde“ predstavlja najveći infrastrukturni projekat koji je Ministarstvo pravde pokrenulo u poslednje četiri godine. Tenderska dokumentacija je urađena po obrascu Svetske banke, a predviđene kriterijume je odobrio EIB. Ceo postupak izbora najboljeg ponuđača u potpunosti je sproveden u skladu sa procedurama EIB, a potpisivanjem ugovora omogućeno je da radovi na rekonstrukciji zgrade budu započeti. Zgrada „Palata pravde“, čija je površina preko 24.000 kvadratnih metara, nije imala gotovo nikakvu vrstu renoviranja ili radova na rekonstrukciji više od četiri decenije. Planirano je da radovi traju 24 meseca, procenjena vrednost radova je oko 16 miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz kredita EIB. Nakon završetka rekonstrukcije i adaptacije, „Palata pravde“ biće namenjena za rad i funkcionisanje četiri pravosudna organa – Viši sud u Beogradu, Prvi osnovni sud u Beogradu (krivično odeljenje), Više javno tužilaštvo u Beogradu i Prvo osnovno javno tužilaštvo.Prva faza rekonstrukcije „Palate pravde“ završena je u septembru, kada su iz te zgrade iseljeni svi...

Detaljnije

Model dualnog i preduzetničkog obrazovanja

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

Da bismo rešili problem nezaposlenosti mladih ljudi neophodno je da sagledamo potrebe tržišta i države i na osnovu toga oblikujemo sopstveni model dualnog i preduzetničkog obrazovanja, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević na okrugom stolu  ”Obrazovanje i tržište rada” na Fakultetu za ekonomiju, finansije i  administraciju. ”Moramo gledati u zemlje poput Nemačke i Švajcarske u kojima je među nezaposlenima najmanje mladih ljudi, ali ne možemo prepisivati. Mi ćemo biti jedna od retkih zemalja koji će u proces uvođenja dualnog obrazovanja ući uz definisani zakonski okvir, kako bi ceo proces bio sinhronizovan”, rekao je ministar. Šarčević je istakao da je najvažnije omogućiti mladim ljudima da sa 15 godina imaju posao i zaradu, ali istovremeno im ostaviti mogućnost za usavršavanje i dalje obrazovanje, sve do doktorata. ”Nije realno da svi budu majstori, ali ni da svi budu doktori nauka. Potrebno je edukovati decu i roditelje da shvate da svrha učenja nije diploma već posao”, poručio je ministar. Statistika govori da je jedan od osnovnih problema Srbije nezaposlenost mladih ljudi. Skoro polovina njih nema posao, 20 odsto njih čeka na posao godinu dana a čak 20 odsto njih ni ne traži posao. ” Za kratko vreme mnoge privrednike smo motivisali da krenu u saradnju sa srednjim školama, a sa druge strane i mnogi...

Detaljnije

Rok od godinu dana za prijavu potraživanja štediša banaka bivše SFRJ

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo finansija Srbije pozvalo je štediše banaka koji su do 27. aprila 1992. godine imali deviznu štednju u bankama na teritoriji bivše SFRJ da prijave svoja potraživanja. Pozvani su državljani bivših republika SFRJ koji su deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem u Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Poziv je upućen i državljanima Srbije koji su do tog dana deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem u Srbiji, a koje su se nalazile na...

Detaljnije

Obaveze u vezi sa primenom Zakona o informacionoj bezbednosti – Akt o bezbednosti IKT sistema

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Zakon o informacionoj bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) počeo je da se primenjuje 5. februara 2016. god. Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite. I. Operatori IKT sistema od posebnog značaja i obaveza donošenja Akta o bezbednosti IKT sistema Operator informaciono-komunikacioni sistem (IKT) sistema...

Detaljnije

Nacionalni savet za razvoj turizma

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2017 od 22.2.2017 objavljena je Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije. Ovom odlukom obrazovan je savet, utvrđen njegov zadatak, sastav i način rada.   Zadaci Nacionalnog saveta su: 1) uspostavljanje koordinacije i komunikacije svih uključenih strana u cilju razvoja turističke industrije i pozicioniranja Republike Srbije; 2) obezbeđivanje javnosti i odgovornosti u domenu razvoja Republike Srbije kao turističke destinacije u razvoju turističkih proizvoda Republike Srbije; 3) povećanje stepena konkurentnosti turističke privrede...

Detaljnije

Mogućnost zloupotrebe podataka o ličnosti preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS)

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvršene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije. Integrisani zdravstveni informacioni sistem obezbeđuje jedinstvo podataka u zdravstvu i jedinstvenu informaciono-komunikacijsku infrastrukturu za upravljanje zbirkama podataka i prenos podataka. Omogućava se lakše i bolje...

Detaljnije

Radna grupa za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama preko portala e-Uprave

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2017 od  22.2.2017. godine  objavljena je Odluka o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama. Zadatak Radne grupe je da definiše uslove i način za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama preko portala e-Uprave, generisanjem zahteva za elektronsko plaćanje platnim karticama sa podacima koji se odnose na obveznika plaćanja, obavezu plaćanja i račun sa koga se plaća, utvrđivanjem troškova transakcije za ove vrste plaćanja, kao i stvaranjem tehničkih uslova za korišćenje ove...

Detaljnije

Da li je moguće da se u Srbiji pokrene krivični postupak protiv političara na vlasti: Moć politike i nemoć države

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Tek kada ministri i svi drugi budu uvereni da je izvesno da će se suočiti sa krivičnim postupkom ako učine krivično delo i da nadležni u tom smislu neće praviti izuzetke, može se očekivati da se pod pretnjom izvesnosti kažnjavanja ponašanje političara promeni, a Srbija postane pristojna demokratska zemlja. Protesti u Rumuniji, podsetili su me na razgovor koji sam nedavno imao sa jednim svojim prijateljem. Bez preteranog entuzijazma, onomad je počeo da čita jedan članak o karijeri, političkim usponima...

Detaljnije

Počela zamena svih lozinki (password-a) u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo zdravlja je 12. februara počelo zamenu svih lozinki (password-a) u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu. Do sada je obavljena za oko 50% od svih korisnika u sistemu, a kompletna zamena će biti završena u roku od 8 dana. Obaveza svakog korisnika IZIS-a je da bezbedno koristi i čuva svoju lozinku. Struktura sistema lozinki u IZIS-u spada u kategoriju „jakih“ lozinki, pa je po samoj definiciji iste veoma teško otkriti. Dodatna mera zaštite je da će sam sistem IZIS zaključati...

Detaljnije

Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici počinje od 1. juna ove godine

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde Nela Kuburović sastala se danas sa koordinatorom Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesnom Stanojević, sa kojom je razgovarala o sprovođenju novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, čija primena počinje od 1. juna ove godine. Stanojević je istakla da predstavnici tog savetovališta imaju veliko iskustvo i znanje koji mogu da budu od koristi svima onima koji će primenjivati novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Ministarka Kuburović je ukazala da je od velike važnosti da se do...

Detaljnije
Profi Sistem baner