Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Produžen rok za podnošenje zahteva vojnih penzionera za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija

>> dana Feb 26, 2017 | 0 komentara

Zbog velikog interesovanja vojnih penzionera da se produži rok za podnošenje zahteva i zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak  od 31. januara  2017. godine, kojim je produžen rok za podnošenje zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija profesionalnih vojnih lica, zaključno sa 31. decembrom 2017. godine. Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica, treballo bi da se obrate nadležnoj filijali Fonda radi podnošenja Zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, na osnovu koga će biti zaključen ugovor o vansudskom poravnanju. Obrazac  navedenog zahteva se može preuzeti sa zvaničnog sajta Fonda www.pio.rs ili u svakoj filijali Fonda. Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, mogu radi smanjenja troškova i brzine vođenja postupka ovlastiti drugo lice da u njihovo ime preduzmu sve pravne radnje potrebne za isplatu po ovom osnovu. Da podsetimo, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od  30. oktobra 2015. godine, uskladio penzije profesionalnih vojnih lica ostvarene do 31.12.2007. godine, tako što je na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja od 4,21%, utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu, primenio procenat usklađivanja od 6,57%, čime je obezbeđeno da ukupno usklađivanje penzije na...

Detaljnije

Konferencija advokata Srbije usvojila nove zaključke

>> dana Feb 26, 2017 | 0 komentara

Konferencija advokata Srbije usvojila je 25.02.2017.godine sledeće zaključke: 1.Advokatura nije pružanje usluga, već pružanje pravne pomoći na koju građani imaju pravo, a propisi o advokaturi mogu se usaglašavati sa propisima EU samo Zakonom o advokaturi u okviru Poglavlja 23-ljudska prava i slobode i pravosuđe. Zbog toga advokatura Srbije zahteva da se predlog Zakona o uslugama povuče iz skupštinske procedure. 2.Besplatnu pravnu pomoć građanima može pružati samo advokatura kao samostalna i nezavisna  služba i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa člnanom 67. Ustava RS. 3.Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda da ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja ispravu koja je podobna za upis prava svojine, u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o prometu nepokretnosti I Zakonom o javnom beležništvu, zbog čea ga odmah treba staviti van snage. 4.Ukoliko zahtevi advokature ne budu usvojeni nadležni organi Advokatske komore Srbije    će doneti odluke o organizovanju protesta advokata Srbije. 5.Konferencija advokata Srbije zahteva da se bez odlaganja sprovedu izbori za sve organe u advokatskim komorama u kojima je organima sadašnjeg saziva istekao mandat, jer je izbor legitimnih predstavnika advokature preduslov za delotvornu zaštitu interesa profesije. Značajno je istaći da je Ministarstvo pravde saopštilo da od 1. marta stupaju na snagu propisi kojima je predviđeno da u gradovima i opštinama...

Detaljnije

Rekonstrukcija Palate pravde

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde Nela Kuburović potpisala je danas sa ovlašćenim predstavnicima Konzorcijuma „Gradina d.o.o. Beograd – Termoinženjering d.o.o. Beograd“ ugovor o realizaciji radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade „Palata pravde“ u Beogradu (Savska 17a). Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predstavnik Evropske investicione banke (EIB) u Srbiji Ivana Vujić i predstavnik IPF3 konzorcijuma (tehnička podrška za projekte Evropske unije) Milica Dugić. Rekonstrukcija „Palate pravde“ predstavlja najveći infrastrukturni projekat koji je Ministarstvo pravde pokrenulo u poslednje četiri godine. Tenderska dokumentacija je urađena...

Detaljnije

Model dualnog i preduzetničkog obrazovanja

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

Da bismo rešili problem nezaposlenosti mladih ljudi neophodno je da sagledamo potrebe tržišta i države i na osnovu toga oblikujemo sopstveni model dualnog i preduzetničkog obrazovanja, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević na okrugom stolu  ”Obrazovanje i tržište rada” na Fakultetu za ekonomiju, finansije i  administraciju. ”Moramo gledati u zemlje poput Nemačke i Švajcarske u kojima je među nezaposlenima najmanje mladih ljudi, ali ne možemo prepisivati. Mi ćemo biti jedna od retkih zemalja koji će...

Detaljnije

Rok od godinu dana za prijavu potraživanja štediša banaka bivše SFRJ

>> dana Feb 24, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo finansija Srbije pozvalo je štediše banaka koji su do 27. aprila 1992. godine imali deviznu štednju u bankama na teritoriji bivše SFRJ da prijave svoja potraživanja. Pozvani su državljani bivših republika SFRJ koji su deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem u Srbiji i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Poziv je upućen i državljanima Srbije koji su do tog dana deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem u Srbiji, a koje su se nalazile na...

Detaljnije

Obaveze u vezi sa primenom Zakona o informacionoj bezbednosti – Akt o bezbednosti IKT sistema

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Zakon o informacionoj bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) počeo je da se primenjuje 5. februara 2016. god. Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite. I. Operatori IKT sistema od posebnog značaja i obaveza donošenja Akta o bezbednosti IKT sistema Operator informaciono-komunikacioni sistem (IKT) sistema...

Detaljnije

Nacionalni savet za razvoj turizma

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2017 od 22.2.2017 objavljena je Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije. Ovom odlukom obrazovan je savet, utvrđen njegov zadatak, sastav i način rada.   Zadaci Nacionalnog saveta su: 1) uspostavljanje koordinacije i komunikacije svih uključenih strana u cilju razvoja turističke industrije i pozicioniranja Republike Srbije; 2) obezbeđivanje javnosti i odgovornosti u domenu razvoja Republike Srbije kao turističke destinacije u razvoju turističkih proizvoda Republike Srbije; 3) povećanje stepena konkurentnosti turističke privrede...

Detaljnije

Mogućnost zloupotrebe podataka o ličnosti preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS)

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvršene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije. Integrisani zdravstveni informacioni sistem obezbeđuje jedinstvo podataka u zdravstvu i jedinstvenu informaciono-komunikacijsku infrastrukturu za upravljanje zbirkama podataka i prenos podataka. Omogućava se lakše i bolje...

Detaljnije

Radna grupa za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama preko portala e-Uprave

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 12/2017 od  22.2.2017. godine  objavljena je Odluka o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama. Zadatak Radne grupe je da definiše uslove i način za uspostavljanje usluge elektronskog plaćanja platnim karticama preko portala e-Uprave, generisanjem zahteva za elektronsko plaćanje platnim karticama sa podacima koji se odnose na obveznika plaćanja, obavezu plaćanja i račun sa koga se plaća, utvrđivanjem troškova transakcije za ove vrste plaćanja, kao i stvaranjem tehničkih uslova za korišćenje ove...

Detaljnije

Da li je moguće da se u Srbiji pokrene krivični postupak protiv političara na vlasti: Moć politike i nemoć države

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Tek kada ministri i svi drugi budu uvereni da je izvesno da će se suočiti sa krivičnim postupkom ako učine krivično delo i da nadležni u tom smislu neće praviti izuzetke, može se očekivati da se pod pretnjom izvesnosti kažnjavanja ponašanje političara promeni, a Srbija postane pristojna demokratska zemlja. Protesti u Rumuniji, podsetili su me na razgovor koji sam nedavno imao sa jednim svojim prijateljem. Bez preteranog entuzijazma, onomad je počeo da čita jedan članak o karijeri, političkim usponima...

Detaljnije
Profi Sistem baner